Om någon alltid är borta kommer personen till slut inte saknas

Om någon alltid är borta kommer personen till slut inte saknas

Senaste uppdateringen: 10 april, 2024

Man måste vara närvarande i livet. Man måste vara närvarande med sinne och hjärta, och detta är vad vi förväntar oss av dem som är viktiga för oss i vårt dagliga liv. Men det finns gånger i livet då man börjar märka att någon alltid är borta, det handlar om blickar, tvivel, tystnad etc…

Det finns inget så smärtsamt som när en person som står oss nära är borta. Istället för att omfamna oss med kärlek omfamnar personen oss med likgiltighet eller ironi. Det finns former av ensamhet som kan orsaka så mycket lidande. Om någon är borta från oss känslomässigt så kommer detta med tiden att utvecklas till lögner och halvsanningar, men någonstans innerst inne förstår vi vad som pågår.

Att erbjuda tomhet till människor som står nära oss är ett sätt att skada dem och även lura oss själva. Detta är inte bra för någon av parterna. Med det finns också de som inte förstår att deras sätt skadar.

Det finns människor som helt enkelt inte vet hur man älskar. De vet inte hur man är närvarande. I denna artikel vill vi få dig att reflektera över detta.

Val och bil

Tomheten som uppstår om någon alltid är borta

Även om det kan verka förvånansvärt så är det faktiskt så att det finns många typer av frånvaro. Det finns många personer som istället för att verkligen leva bara vandrar genom livet och aldrig riktigt finner något som väcker deras intresse. Och det finns de som efter att ha etablerat en relation börjar visa ett ointresse och en apati.

Om någon alltid är borta känslomässigt så kommer detta ofta bli början till ett avsked, ett avsked som fyller oss med oförståelse och besvikelse.

Detta är normala processer i livet, och man går igenom många processer där man stöter på känslomässiga avslut.

En frånvarande far eller mor eller en frånvarande partner

Många barn kan uppfatta sina föräldrar som känslomässigt avlägsna och även otillgängliga. Vi kan i detta fall skilja på två typer.

  • Dessa typer av föräldrar kan vara både far och mor. Antingen uppfostrar föräldern som en tyrann utan förståelse eller empati, och utan den känslomässiga närhet som barnet behöver för att kunna växa.
  • Det kan även vara så att föräldern inte är så värst intresserad av att veta hur det står till med barnet eller vad han eller hon gör. Det finns ingen närhet och kommunikationen är väldigt knapp.
Fjäril

Om någon är borta känslomässigt så har detta inte något att göra med det fysiska rummet. Det är något som visar sig emotionellt genom att det inte finns en känslosam ömsesidighet.

  • Det finns en möjlighet att din partner har fått intressen som gör att han eller hon söker sig till andra miljöer, känner sig frånvarande från sig själv eller är rädd och inte vågar säga detta högt. Detta kan vara en väldigt destruktiv situation.
  • En partner som är frånvarande saknar en genuin empati och en förmåga att uttrycka känslor som närhet och ömhet. I vilket fall som helst så orsakar alla dessa situationer ett stort lidande.

Att lära sig att vara närvarande

Det är viktigt att förstå att man måste bringa lycka till de människor man älskar. Att det inte är tillräckligt att bara vara där. Det är viktigt att man är närvarande och känslomässigt ansluten, inte bara för andras skull utan även för sin egen psykiska och känslomässiga balans. Här är några saker du kan tänka på:

  • Känn mer och tänk mindre. Lev dagen med alla dina sinnen, och lär dig att njuta av enkla saker: dina barns skratt, din partners röst, vinden vid solnedgången, morgonkaffet och en ren kudde på natten.
  • Kom alltid tillbaka. Varför är du frånvarande just nu? Kanske är det något från ditt förflutna som du saknar eller så kanske du funderar på något du ska göra imorgon. Återvänd, kom tillbaka, kom alltid tillbaka och uppskatta det du har framför dig här och nu.
Man på cykel

Att vara närvarande eller frånvarande beror på vad man känner: Om du älskar, gör det på riktigt och fyll tomrummen. Om du inte älskar så avlägsna dig utan att lämna sår.

Bilder av “Art in the dark” och Christian Schloe.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.