Opioider: mycket beroendeframkallande läkemedel

Opioider: mycket beroendeframkallande läkemedel

Senaste uppdateringen: 03 juni, 2018

Allt börjar med en knäsmärta, eller kanske ryggont som börjar påverka ditt dagliga liv. Det kan vara återkommande migrän eller fysiska effekter av ångest, såsom en spänd käke. Vi går till läkaren, som skriver ut en av många opioider mot smärtan… och allt förändras.

Opioider är några av de kraftfullaste smärtlindrande medlen vi har, men samtidigt är de även beroendeframkallande.

När vi talar om dessa läkemedel kanske du börjat tänka på kända namn. Michael Jackson, Prince och Phillip Seymour Hoffman är personer som miste livet på grund av sitt beroende av smärtstillande medel, opioider och andra substanser. En sådan produkt är fentanyl – en syntetisk opioid som endast kan fås med recept.

“Divinum opus est sedare Dolores (att lindra smärta är gudomligt arbete).”

-Hippokrates-

Kända dödsfall fångar vår uppmärksamhet,men det finns ett faktum vi inte kan ignorera: dessa läkemedel orsakar fler dödsfall än drogkarteller. Vi talar inte om det mycket, men psykiatrikern Allen Frances, en av författarna bakom DSM-IV, gör det. På senare tid har han varit mycket kritisk mot läkemedelsindustrin.

Opioider är det mest utskrivna läkemedlet för smärtlindring, men problemet är att priset vi betalar för denna lindring är högt. Vidare gör vi det ofta i blindo, utan att förstå de långsiktiga konsekvenserna.

Vallmo med opium

Opioider – extremt beroendeframkallande

Opioider är först och främst positiva för hjärnan. Varför? För att de härmar aktiviteten hos endorfiner, vilket producerar känslor av njutning och minskar smärta. Därför är dessa läkemedel väldigt användbara under operationer, för akut och ihållande smärta samt för att förbättra livskvalitén för cancerpatienter.

“Prioriteten för varje beroende är att döva smärtan av att leva för att göra dagen enklare med hjälp av köpt lindring.”

-Russel Brand-

Vidare är det viktigt att skilja mellan opiater och opioider. Å ena sidan refererar “opiater” till substanser som extraheras direkt från opiumväxten, såsom morfin. Å andra sidan refererar “opioider” till alla syntetiska eller halvsyntetiska produkter med samma effekter som naturliga opiater.

Hur fungerar de?

Vissa opioider kan agera omedelbart, men andra kräver tid för att börja verka. Det spelar ingen roll om vi upplever smärta när vi tar medicinen; den förebygger och reglerar uppkomsten av smärta. Allt detta sker via sofistikerade mekanismer i vår hjärna.

Så här fungerar det:

 • Först och främst når alla dessa läkemedel vår kropp och binder där med specifika opioidreceptorer (μ, κ, and δ) i nervsystemet och andra vävnader.
 • Dessa receptorer är kopplade till proteinet Gi/o. Proteinet agerar därefter genom att hämma effekten av adenylatcyklas, vilket öppnar upp kaliumkanaler och stänger presynaptiska kalciumreceptorer. Detta minskar nervmässig upphetsning och som en konsekvens alla typer av smärta.
Aktivitet i hjärnan

Varaktigheten för opiater varar i snitt 3-4 timmar. Syntetiska varianter kan dock hålla i sig avsevärt längre. Dessa läkemedel skapar en känsla av fridfull avslappning, en drastisk minskning av ångest och ofta en behaglig känsla av lycka.

Trots dessa positiva aspekter är effekterna kortlivade, begränsade och kostsamma. Priset: vår fysiska och mentala hälsa. När störtfloden av kemikalier som produceras av läkemedlet försvinner försätts vår hjärna i princip i “panikläge”.

Om en person har tagit dem under en längre perioder kommer denne även ha utvecklat en tolerans, och drabbas därmed snart av abstinensbesvär.

Effekterna opioider har på kroppen

Effekterna som opioider och opiater har beror på hur länge personen tar dem. Vi kan dock dela upp det i följande skeden:

Först, den inledande fasen

 • Överhettning av huden
 • Torr mun
 • Tunghet i armar och ben
 • Illamående, klåda

Sedan, efter 3-5 timmar

 • Dåsighet
 • Mios: sammandragning av pupiller
 • Förstoppning
 • Förvirring
 • Små visuella hallucinationer
 • Yrsel
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Apati

Till slut, de långsiktiga effekterna

 • Matsmältningsproblem: brist på aptit, kronisk förstoppning
 • Kardiovaskulära ändringar
 • Artrit och andra reumatiska problem
 • Allvarliga problem med minne och uppmärksamhet samt förlust av motivation
 • Hallucinationer, plötsliga humörsvängningar, depression, ångest, sömnlöshet
 • Inflammation av vener
 • Infektioner av huden och vita vävnader
 • Leversjukdom
 • Andningssjukdomar
Morfin på flaska

Behovet av att reglera användningen av opioider

Hippokrates definierade opiater under en slogan som löd “Divinum opus est sedare Dolores (att lindra smärta är gudomligt arbete)”. Men i det här fallet kan vi inte hålla med den vise doktorn. Vårt ansvar är att använda dessa substanser på ett bra sätt.

En tredjedel av alla som använder opioider under en månad blir faktiskt toleranta och sedan beroende av dem. Det är även känt att försäljningen av av opiater fyrdubblats i världen sedan 1999.

Läkemedelsindustrin hanterar fysisk och mental smärta. Därför behövs mer än bara individuell medvetenhet. Vi behöver även tillräckliga regulatoriska strategier från staten, myndigheter och medicinska center.

Detta kanske intresserar dig
6 drag hos personer som är beroende av negativitet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
6 drag hos personer som är beroende av negativitet

Alla känner vi nog någon som tenderar att se allting ur en negativ synvinkel. Du vet inte varför, men varför gång du är nära personen märker du hur...