Carl Hovland: biografi och övertalande kommunikation

Carl Hovland trodde starkt på att om media ändrar folks åsikter och attityder, då kan det vara ett effektivt verktyg mot allvarliga sociala problem såsom fördomar och stereotyper.
Carl Hovland: biografi och övertalande kommunikation
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Carl Hovland har varit en av de mest inflytelserika psykologerna på 1900-talet och forskade bland annat om övertalande kommunikation.

Han var en en briljant experimentell psykolog som inte fokuserade på något specifikt underfält. Hans forskning är dock grunden för många sociala, experimentella och kognitiva psykologimodeller.

Han ägnade sin professionella karriär åt att studera övertalning, gruppdynamik, kommunikation och tanke.

Han studerade vid Yale University och arbetade även för viktigt projekt inom den amerikanska armén samt Rockefeller Foundation. Vidare grundade han Yale Group och utförde de första studierna i övertalande kommunikation.

Under andra världskriget studerade han soldaters motivations- och attitydförändringar när han arbetade på det amerikanska försvarsdepartementet.

Hovland studerade soldater

Carl Hovlands liv

Hovland föddes 1912 och var ett smart och introvert barn med problem att socialisera med sina klasskamrater. Hans lärare beskrev honom som en klipsk och blyg elev som levde i en drömvärld.

Han studerade matematik, biologi, fysik och experimentell psykologi vid Northwestern University. Efteråt fick hans in doktorsexamen vid Yale University.

Där lyckades han träffa många relevanta psykologer, och de hade stort inflytande på honom. En av dessa psykologer var Clark L. Hull, som senare blev hans mentor och kollega.

Under sina doktorsstudier publicerade han sex akademiska artiklar. När han var klar med sina studier föreläste han vid Yale under resten av sin professionella karriär.

Forskningsgruppen The Yale Group föddes ur detta arbete.

Hovland gifte sig 1938 och bildade familj. Andra världskriget störde dock hans forskning vid Yale eftersom försvarsdepartementet kontaktade honom för att studera effekterna av propaganda och filmer på soldaters utbildning.

Målet med denna kampanj var att motivera soldater som slogs mot japanska trupper, eftersom tidigare propaganda visat sig vara ineffektiv och kontraproduktiv.

Efter kriget återvände Hovland till Yale, där han blev chef för psykologiavdelningen. När han fyllde 39 valdes han till chef för American Psychological Association (APA).

Efter att hans fru insjuknade och dog gick Carl Hovland själv bort i förtid vid 49 års ålder i cancer.

Hovlands forskning om övertalande kommunikation

Under hans tid med Clark L. Hull tog båda forskarna fram en serie studier för att utvärdera minnesinlärning och psykologisk språkintegrering genom matematiska ekvationer.

Senare blev Hovland intresserad av andra aspekter, såsom kommunikation, och framförallt övertalande kommunikation.

Som vi nämnde ovan rekryterade försvarsdepartementet Hovland under andra världskriget för att överse motivationsprogrammen för soldater.

Han analyserade deras resistens mot att byta åsikt och utvecklade metoder för att övervinna detta. Hans resultat var spridda.

Det är dock värt att notera att Hovland och hans team lyckades motbevisa nazisternas teori om effektiviteten hos ensidig informationspresentation.

Sagda teori hävdade att en framgångsrik övertalande kommunikation endast måste presentera en sida av frågan. Carl Hovlands forskning motsade dock detta.

Efter kriget återvände han till Yale och fokuserade sin forskning på social kommunikation.

Han organiserade även ett forskningsprogram med Rockefeller Foundation om attitydförändringar genom specifik informationspresentation.

Teorier om kommunikation

Carl Hovlands arv

Hovland utökade sedan sina studier till fälten problemlösning, kommunikations, opinionsförändring och social bedömning. Många experter hävdar att han var den expert som bidrog mest till social kommunikation.

Han studerade alla element som påverkar kommunikation, och hans forskning fokuserade på inflytelsen hos alla dess variabler.

Han identifierade de olika skedena hos en attitydfokuserad effektiv kommunikation: exponering för budskapet, uppmärksamhet, förståelse, acceptans och kvarhållning.

Hovland arbetade även på de olika omständigheterna kring budskapets miljö, såsom kommunikatörens trovärdighet, budskapets natur och mottagarens disposition till att höra det.

1953 publicerade han sitt verk om massiv kommunikation, Communication and Persuasion: Psychological Studies of Opinion Change. Där överväger han sina huvudsakliga slutsatser och analyser av övertalningsprocesser.

Carl Hovland revolutionerade kommunikations- och övertalningsrelaterade studier. Hans forskning är relevant än idag och banade definitivt väg för efterföljande studier.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hovland, C. I., Lumsdaine, A. A., & Sheffield, F. D. (1949). Experiments on mass communication. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Sears, R. (1961). Carl Iver Hovland. American Journal of Psychology, 74 (4), 638.
  • Kathleen P. Hurley and John D. Hogan (2007) Carl Iver Hovland: A model general psychologist. American Psychological Association APA. Newsletter Article (1425) Magazine Article (696)

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.