Övningar och aktiviteter för att träna dina känslor

Övningar och aktiviteter för att träna dina känslor
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 02 februari, 2024

Känslor är en fundamental del av utvecklingen av mänskliga upplevelser. De är vårt sätt att uttrycka oss och är ibland viktigare än ord, så därför är det viktigt att träna sina känslor.

Om ord inte sägs med rätt känsla kommer människor förmodligen inte tro på dem. När vi uttrycker något med känsla använder vi normalt sett ansiktsuttryck, bilder, metaforer och tonlägen. De hjälper oss att förstå och uttrycka mycket mer än orden själva förmår, men endast när känslorna är i linje med orden. Det är en anledning till att det är så viktigt att du försöker träna dina känslor.

Den biologiska design som bestämmer vårt emotionella spektrum har funnits med oss i över 50 000 generationer; den har faktiskt bidragit till vår överlevnad som art.

Var och en av oss är programmerade med automatiska reaktioner, eller biologiska predispositioner för handling. Men det vi genomgår i livet agerar som modeller för våra svar på känslomässig stimuli. Och det är vad vi måste jobba med för att uppnå emotionell balans.

Om vi under en minut tänker på hur viktiga våra känslor är kommer vi snabbt se vilken påverkan de haft på våra liv – ofta utan att vi lagt märke till hur dåligt vi känner oss själva.

“För allt i livet är evigt vackert, och varje ögonblick har sin outsägliga känsla.”

-Rafael Lasso de la Vega-

Kontrollerar våra känslor oss?

När vi är emotionellt intelligenta individer så låter vi saker influera oss, men inte kontrollera oss. Emotionell självkontroll låter oss bearbeta våra känslor så att de inte tar beslut åt oss.

Det finns inget konstigt med att bli arg på vår partner, vår familj eller våra medarbetare. Men om vi är slavar under känslor kommer vi konstant agera ansvarslöst eller impulsivt. Det är något vi kan ångra senare. Om vi inte vet varifrån våra känslor kommer eller varför vi upplever dem, kan det vara en väldigt förvirrande upplevelse.

Vad orsakar dina känslor?

Vissa säger att inget får oss att känna oss lika mänskliga som våra känslor. Väldigt mänskliga och väldigt beroende. När en kraftfull känsla sveper in över oss kan den ockupera hela vårt sinne. Om denna känsla är oönskad finns det bara ett snabbt sätt att bli av med den: en annan känsla, starkare och inkompatibel med känslan vi vill ersätta.

Att kontrollera våra känslor handlar inte direkt om rationella segrar eller påbud. Det handlar heller inte om undertryckande eller kontroll av själva känslorna. Det handlar om att sammankoppla våra känslor med vårt logiska tänkande – alltså en balans mellan olika mentala processer.

Emotionellt intelligenta personer undertrycker inte känslor

Starkt emotionellt intelligenta personer vet att det att bearbeta och arbeta med ens känslor inte är att undertrycka dem. Men de vet även att de måste beakta hur andra människor tolkar vad de uttrycker i sociala sammanhang. Balans är nyckeln till våra interaktioner.

För att våra känslor inte ska kontrollera oss måste vi vara på det klara med att det finns långt fler mänskliga behov än de rent fysiologiska, såsom mat och vatten. Det finns även emotionella behov.

Att hålla ett öga på denna aspekt i vår egen psykologi kommer hjälpa oss att förbättra de “diagnoser” vi ställer om möjliga emotionella konflikter. Det är därför starkt emotionellt intelligenta personer tenderar att reflektera över vad de känner. De tenderar även att vara konsekventa med slutsatserna de når genom denna reflektion.

“Vi planterar frön som kommer blomma som ett resultat av våra liv, så det är bäst att ta bort ogräsen som är ilska, girighet, avund och tvivel, så att frid och överflöd kan visa sig för alla.”

-Dorothy Day-

Att använda konst för att träna dina känslor

Konst är, precis som alla icke-verbala uttryck, något som uppmuntrar utforskning, uttryck och kommunikation av saker vi inte är medvetna om. Att träna dina känslor genom konstterapi förbättrar kvaliteten hos dina mänskliga relationer eftersom det fokuserar på den emotionella faktorn.

Denna faktor är essentiell för varje människa. Den hjälper oss att bli mer medvetna om mörkare aspekter, och på så sätt underlättas en persons utveckling.

Det är omöjligt för oss att vara rationella eller linjärt medvetna om alla aktiviteter eller all information omkring oss. När vi kör bil är vår uppmärksamhet till exempel fokuserad på den huvudsakliga uppgiften att titta framåt och kontrollera bilen.

Men samtidigt lyssnar vi undermedvetet på ljudet av motorn, växlingarna och tankar om det förflutna samt framtiden. För att förenkla medveten tanke finns det tre fundamentala, kreativa mekanismer för att organisera information och erfarenhet.

Dessa är filtrering, generalisering och förvrängning. Dessa mekanismer minskar informationen genom att man prioriterar, exkluderar och fattar beslut. De är grunden för inlärning.

Mekanismerna som organiserar information är grunden för förståelsen för varifrån våra känslor kommer. Om vi endast filtrerar den negativa informationen från det som händer oss, kommer dessa mekanismer förmodligen göra att vi upplever ångest.

Om vi å andra sidan filtrerar tajtare och gör färre generaliseringar i den personliga sfären, kommer det bli enklare för oss att uppleva hälsosamma känslor – negativa i samma utsträckning som positiva.

Konst som terapi

Så använder du konstterapi för att träna dina känslor

Vi ger kraft till vårt icke-verbala språk genom konst. Konst kan hjälpa oss att uttrycka och kommunicera känslor. Det gör det enklare att uttrycka och kommunicera känslor. Det gör det lättare att reflektera, kommunicera och möjligen förändra vårt beteende.

Konstterapi använder konst som ett terapeutiskt utlopp för att förbättra psykologiska omständigheter och träna dina känslor. Speciellt sådana som är kopplade till ångest. Konst kan vara ett fantastiskt utlopp att kanalisera detta genom.

Men utöver den terapeutiska påverkan detta kan ha är konstterapi även en teknik för personlig tillväxt. Det hjälper oss med självkännedom och känslomässigt uttryck.

Du behöver alltså inte lida av något psykologiskt tillstånd; du måste bara känna behovet att utforska dig själv genom konst och börja arbeta med dina känslor.

Konstterapi kan träna dina känslor och stärka dig genom att låta dig:

 • Uttrycka känslor som är svåra att tala om, vilket tillhandahåller en kanal för kommunikation.
 • Uttrycka dig själv verbalt.
 • Öka din självkänsla och självsäkerhet.

“Utbildning är förmågan att lyssna på nästan allt utan att tappa humöret eller självförtroendet.”

Robert Frost

Hur förbättrar vi vår emotionella intelligens?

Idén med emotionell intelligens ger oss en inblick i hur den kan tränas genom rutin. Om emotionell intelligens är vår förmåga att framgångsrikt bearbeta och jobba med våra känslor samt variera sättet de visas på, kommer vi använda denna utmaning för något gott.

Till skillnad från IQ – som förblir i stort sett detsamma under vårt liv – kan vi höja vår emotionella intelligens över tid. Du kan och bör lära dig att utveckla din emotionella intelligens och träna dina känslor med hjälp av tekniker som psykologin erbjuder.

Att jobba med våra känslor är ingen lätt uppgift, men knappast omöjligt. För att förbättra vår emotionella intelligens och jobba med våra känslor måste vi vara redo att uppleva alla former av dem.

Vi kan inte undertrycka en enda, för om vi gör det eller ignorerar dem, kommer vi ignorera viktig information som har stor påverkan på sättet vi tänker och beter oss.

Tekniker för att utveckla och förbättra emotionell intelligens:

 • Observera dina känslomässiga reaktioner under dagen. Det är lätt att skjuta upp känslor vi upplever dagligen. Men att ta dig tid att erkänna hur saker får dig att må är viktigt för din emotionella intelligens.
 • Var uppmärksam på din kropp. Istället för att ignorera de fysiska manifestationerna av dina känslor ska du börja lyssna på dem. Våra sinnen och kroppar är inte separata väsen; de är väldigt nära kopplade. Du kan höja din emotionella intelligens genom att lära dig att tolka signalerna din kropp använder för att informera dig om dina känslor.
 • Döm inte dina egna känslor. Alla våra känslor är giltiga, även de negativa. Om vi dömer våra känslor kommer vi störa vår förmåga att känna saker fullt ut. Det kommer göra det svårare för oss att dra nytta av våra känslor på ett positivt sätt. Alla våra känslor är en ny bit värdefull information. Utan den skulle vi inte ha någon aning om hur vi borde reagera.
Ha ett öppet sinne

Var öppen och undvik stress för att träna dina känslor

 • Att vara öppen går hand i hand med emotionell intelligens. Ett slutet sinne tenderar att vara en indikator för låg emotionell intelligens. När dina sinnen öppnas genom inre förståelse och reflektion, är det enklare att tackla konflikter på ett lugnt, självsäkert sätt.
 • Att observera effekten du har på andra människor. För att höja din emotionella intelligens och träna dina känslor är halva kampen att förstå andra personers känslor. Du måste även förstå effekten du har på andra personer.
 • Att sänka dina stressnivåer genom att höja din emotionella intelligens. Stress är en bred term som refererar till ångesten vi känner på grund av en rad olika känslor. Stressutlösare kommer i många former och kan förvandla ett alldagligt problem till ett stort problem. Om du känner dig väldigt stressad kommer det vara väldigt svårt för dig att bete dig på sättet du vill.
 • Empati. Att vara en mer aktiv lyssnare och vara uppmärksam på vad andra personer säger, kommer hjälpa dig att förstå deras känslor. När du kan använda denna information för att fatta beslut som förbättrar dina relationer, är din emotionella intelligens hälsosam.

Emotionell intelligens handlar om mer än att bara kontrollera känslor och jobba med dem. Det är även förmågan att kontrollera oss själva.

“Mina vänner är livslånga hjältar, den ljuva känsla som ersätter grym verklighet.”

-Miguel Abuelo-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Antunes, C. (2004). Juegos para estimular las inteligencias múltiples (Vol. 5). Narcea Ediciones.
 • Arteterapia, A. P., & para la Inclusión Social, E. A. (2016). Ser, narrar, imaginar. Experiencias Arteterapéuticas en intervención con menores y aportaciones desde la mirada interdisciplinar. Arteterapia11, 221-222.
 • Bassols, M. (2006). La arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social1, 19-25.
 • Duncan, N. (2007). Trabajar con las Emociones en Arteterapia/Art Therapy and emotions. Arteterapia2, 39-49.
 • Fernández, E. R. (2007). Aplicaciones del Arteterapia en aula como medio de prevención para el desarrollo de la autoestima y el fomento de las relaciones sociales positivas:” Me siento vivo y convivo”/” Art Therapy applications in the classroom as a preventive measure using artistic manifestations for the self esteem development and the fostering of positive social relationships:” I FEEL ALIVE AND CO LIVE”. Arteterapia2, 275-291.
 • Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós.
 • Goleman, D. (1999). La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós.
 • Greenberg, L. (2000). Emociones: una guía interna. Ed. Descleé de Brouwer.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.