Pans labyrint: när olydnad är en plikt

Pans labyrint är en film av Guillermo del Toro som har ett starkt budskap kopplat till olydnad.
Pans labyrint: när olydnad är en plikt
Leah Padalino

Skriven och verifierad av filmkritikern Leah Padalino.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Pans labyrint (2006) är enligt många människor filmskaparen Guillermo del Toros bästa verk. Den här filmen visar verkligen hur mycket han älskar fantasi. Filmen blev riktigt framgångsrik. Den vann många utmärkelser, inklusive tre Oscars: bästa foto, bästa scenografi och bästa smink.

Filmen utspelar sig under en av de sorgligaste tiderna i spansk historia: år 1944, en tid efter det spanska inbördeskriget. Det rådde stor hungersnöd och svält under denna period. Således var det svårt att föreställa sig, komma på eller tro på sagor. Internationell isolering, underkastelse till en enda ideologi (fascism) och elände utgjorde vardagen för en stor del av den spanska befolkningen.

Pans labyrint berättar två parallella historier som till slut vävs ihop. Det faktum att historierna inträffar samtidigt är tydligt från början. Medan en berättarröst berättar om en prinsessa som för länge sedan levde i underjorden, får vi läsa undertexter som tar oss till efterkrigstiden i Spanien. Samtidigt hör vi en vacker röst som nynnar på en melodi som vaggar oss in i sagornas och fantasins värld.

Vem är Ofelia?

Ofelia är kopplingen mellan de två berättelserna. Från en brutal verklighet under förtrycket från en fascistisk regim och gerillornas motstånd, tar Pans labyrint med oss in i denna lilla flickas mest oskyldiga fantasier.

Del Toro lyckas fascinera oss med sin estetiska skildring och undervärld. I den här filmen finns det mycket fantasi och verklighet, sagor och elände, men framförallt: olydnad.

Varför Ofelia?

Namnet “Ofelia” för oundvikligen tankarna direkt till Shakespeare – i synnerhet pjäsen Hamlet. I Hamlet är Ofelia dotter till Polonius och syster till Laertes. Hon är prins Hamlets fästmö. Hamlet mördar Ofelias far av misstag, vilket leder till att Ofelia blir galen. Hennes galenskap förändrar hennes personlighet till en barnslig, oskyldig och tragisk människa.

Detta konstverk föreställer Ofelia från Hamlet

Ofelias död visas inte på scen, utan den tragiska nyheten förmedlas av Gertrude, Hamlets mor. Många kritiker anser att det är en av historiens mest poetiska skildringar av ett dödsfall. Ofelia är en kvinna som förgörs av kärlek.

Hon har blivit inspiration till otaliga romantiska målningar eftersom hon representerar kvinnlighet, oskuld, kärlek och död. Sagan om hennes död är nästan magisk.

Shakespeares Ofelia verkar undergiven och lydig i männens värld. Men när hon tappar sitt förstånd börjar denna undergivenhet att försvinna. Vi associerar bilden av Ofelias död med något mystiskt.

Namnvalen i Pans labyrint är inte en ren tillfällighet. Snarare valde del Toro dessa namn så att tittarna skulle tänka på Shakespeares karaktär. På samma sätt kan vi se vissa likheter mellan Carmen (Ofelias mor) och drottning Gertrude. De är båda änkor som gifter sig med uslingar. Carmen gifte sig med kapten Vidal, en soldat. Han ägnar sig åt uppdraget att utplåna alla spår av de republikanska gerillorna.

Femininitet i Pans labyrint

I Pans labyrint har kvinnor inte särskilt fördelaktiga positioner. Carmen står för kvinnors traditionella värderingar och underkastar sig män. Hushållerskan Mercedes, som anställts av Vidal, utmanar dessa värden. Trots att hon verkar vara lojal mot kaptenen, är sanningen att hon i hemlighet faktiskt försöker hjälpa gerillorna. Ofelia agerar ut en historia som är parallell med Mercedes. Hon är hjältinnan i sin egen historia eftersom hon har ansvaret för att bringa välstånd till underjorden.

Del Toro försöker framställa patriarkatet som något negativt. I och med detta höjer han upp kvinnligheten. I underjorden finns det ingen sol; endast månen lyser där. Denna symbolik är full av feminina konnotationer tack vare dess relation till menstruationscykeln och moderskapet. I den mänskliga världen bländar däremot solen prinsessan och får henne att glömma sitt förflutna. Solen representerar maskulinitet och skildras med negativa konnotationer.

Alrunan har också en framträdande symbol i filmen. Detta är en växt (Mandragora officinarum) med rötter som liknar en mänsklig figur. Ofelia använder alrunan för att hjälpa sin mamma under en förlossning. Hon placerar den i en skål med mjölk, vilket symboliserar moderskap.

Kapten Vidal är den stora boven i den här historien och förkroppsligar alla de patriarkala värdena. Ofelia representerar hans opposition. Det pågår två historier i två världar. I detta avseende representerar underjorden en flickas oskuld och femininitet. Den verkliga världen är å andra sidan fientlig. Det är där vi får uppleva krigets smärta. Denna verkliga värld är associerad med maskulinitet.

Ofelia från Pans labyrint

Symbolik

Tidigare under människans historia, vid begynnelsen av jordbrukssamhället, ansåg vissa stammar, som till exempel bushmännen, att underjorden var en plats kopplad till övergången mellan liv och död. Med andra ord var den magisk. Många av deras berättelser förtäljer om flickor som kommer till underjorden och upplever saker som gör dem till kvinnor. De förlorar sin oskuld och förändras.

I underjorden är det vanligt att djurliknande varelser med mänskliga egenskaper dyker upp. Där finns också utmaningar, frestelser och oftast en guide som inte alltid är helt tillförlitlig. Dessa berättelser är didaktiska och paraboliska. Vi kan se allt detta i Pans labyrint.

Faunen representerar naturliga fenomen. Han är en länk mellan de två världarna. Men han är inte heller en helt tillförlitlig karaktär. Labyrinten är ett sökande efter sanningen men den symboliserar också fara. Trädet och blodet är associerade med livet, och den bleka mannen representerar förtryck och makt från den verkliga världen. Tiden verkar vara kopplad till Vidal eftersom han alltid vill kolla sin klocka. Vi kan associera detta med guden Kronos.

Siffran tre visas ständigt i filmen (Ofelias tre utmaningar, tre älvor etc.). Detta tal representerade gudomlighet i klassisk mytologi. I kristendomen är talet tre associerat med den heliga treenigheten. Det är så här del Toro bygger ett universum som är perfekt och gudomligt.

Vad vi kan lära oss från Pans labyrint

Monster från Pans labyrint

Som med alla myter finns det en sensmoral vi kan lära oss från Pans labyrint. Del Toro ville visa en verklighet där det bara fanns ett sätt att tänka. Det är en verklighet där olydnad blir en plikt.

Här spelar karaktärer som Mercedes, doktorn och gerillorna sin roll. Trots förtrycket bestämmer de sig för att inte lyda. Olydnad har två sidor. Det leder till misstag, till exempel när Ofelia faller för frestelsen att smaka på en av frukterna på den bleka mannens bord, men det leder också till goda saker när hon inte lyder feerna.

Karaktärerna representerar en verklighet. Det finns dock inga neutrala karaktärer: de är alla antingen goda eller onda. Del Toro tar en helt subjektiv hållning. Han är inte opartisk. Å andra sidan är han tydligt på motståndsrörelsens sida och stöder gerillorna och alla de karaktärer som inte lyder.

När filmen slutar lämnas vi utan en slutlig förklaring. Var Ofelias äventyr äkta eller var det endast något som utspelade sig i hennes fantasi?

“Men kapten, att lyda – bara så där – för lydnadens skull… utan att ifrågasätta… Det är något som bara människor som du gör.”

– Pans labyrint –


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.