Patologiskt skratt: fallet Paul Pugh

Patologiskt skratt: fallet Paul Pugh

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Paul Pugh är en man från Wales som en dag brutalt attackerades av främlingar. En av dem slog honom mycket hårt i huvudet, och en tid därefter utvecklade Paul ett jobbigt syndrom: patologiskt skratt.

Det rör sig om ett fel i hjärnan som gör att man inte kan kontrollera sitt skratt, och skrattet har inget med den nuvarande situationen att göra.

På pappret kanske det låter roligt, men det är ett allvarligt och extremt jobbigt tillstånd. Det går under flera namn, varav ett är “gelastisk epilepsi” och ett annat är “känslomässig inkontinens”.

Paul Pughs fall populariserade dock termen patologiskt skratt.

“Kanske vet jag bäst varför det endast är människan som skrattar; endast hon lider så djupt att hon var tvungen att uppfinna skrattet.”

-Friedrick Nietzsche-

Paul Pugh misshandlades svårt

Fallet Paul Pugh

Paul Pughs fall är ett av de mest välkända. Hans tragiska berättelser började en natt under 2007 när han var ute på stan med sina vänner. På väg han stötte han på fyra män som misshandlade honom utan anledning.

Misshandeln var så allvarlig att hans skalle fick en fraktur. 27-årige Paul hamnade i koma i två månader och tvingades därefter att återigen lära sig att gå, äta, prata, etc.

Men när det verkade som att han äntligen hade återhämtat sig så hände något konstigt.

Han gick till ett möte med sina läkare när de började prata om konsekvenserna av misshandeln. Paul påverkades starkt av detta och ville inombords bara gråta, men utvärtes skrattade han.

Han hade drabbats av patologiskt skratt. Han grät inombords men kunde bara skratta på utsidan.

Inledningsvis innebar det social utstötning för honom, men efter ett tag insåg läkarna vad som drabbat honom. De kallade det för den “pseudobulbar affekt”, vilket innebär att något kopplats bort i hjärnan.

Någon med detta problem kan drabbas av patologiskt skratt (eller patologisk gråt) i episoder. Åratal senare har Paul lyckligtvis lärt sig att kontrollera 9 av 10 episoder av patologiskt skratt.

Patologiskt skratt är mycket jobbigt

Patologiskt skratt och vad som orsakar det

Detta fenomen kan vara väldigt jobbigt för de drabbade personerna. De tenderar att isolera sig på grund av sitt “olämpliga” beteende.

Många talar om hur jobbigt det är att känna en känsla men uttrycka en helt annan.

Patologiskt skratt och patologisk gråt dyker upp av många olika anledningar, men kommer ofta efter någon form av trauma. Det finns dock även neurologiska tillstånd som kan orsaka det.

Vissa fall av multipel skleros (MS) kommer till exempel med detta tillstånd, och till och med hos en del patienter med AlzheimersDet verkar som att tillstånd som direkt påverkar hjärnan kan orsaka det.

Hjärntumörer är en annan möjlig orsak. Såvitt vi vet sker detta på grund av en bortkoppling mellan hjärnan, cerebellum och förlängda märgen (medulla oblongata). Vi vet även att hypotalamus spelar en roll.

Foto av Paul Pugh

Andra typer av patologiskt skratt

Det finns även psykiatriska fall av psykologiskt skratt, med olika orsaker. Det är här den generella termen “känslomässig inkontinens” blir applicerbar.

Det har att göra med mentala tillstånd där någons känslor uttrycks på ett överdrivet sätt. Drabbade kan inte hålla inne skratt, tårar eller andra känslor. Demens från vaskulära problem är associerat med detta.

Även vissa fall av schizofreni  kan orsaka patologiskt skratt, och även psykoaktiva läkemedel: det är känt att marijuana kan få vissa att skratta okontrollerbart.

Även vissa autismspektrumstörningar inkluderar detta som symptom.

Drabbade personer upplever vanligtvis även andra bieffekter. Enligt en studie från psykologiavdelningen vid University of Freiburg i Tyskland upplevde över hälften av de drabbade andra symptom.

De lider generellt av sänkt IQ såväl som andra kognitiva problem.

Det finns inte många behandlingsalternativ för patologiskt skratt. Korg sagt finns det inget botemedel, men Paul Pugh är ett inspirerande exempel, för han kan identifiera ögonblicket innan ett patologiskt skratt.

Han tänker omedelbart på jobbiga saker, vilket hindrar honom från att skratta. Dessvärre påverkar detta tillstånd fortfarande hans liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.