Piagets utvecklingslära och det sensomotoriska stadiet

Ämnet för dagens artikel är det första steget i Piagets teori över den kognitiva utvecklingen hos barn och ungdomar: det sensomotoriska stadiet.
Piagets utvecklingslära och det sensomotoriska stadiet
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Föräldrar, lärare och alla som har spenderat mycket tid med barn har observerat utvecklingsprocessen som sker under de första åren av deras liv. Denna process är grunden för Piagets utvecklingsteori. Den första fasen av den här processen (det sensomotoriska stadiet) är föremål för dagens artikel.

Psykologen Jean Piaget är författaren till en av de viktigaste teorierna angående barn och ungdomars kognitiva utveckling (av honom kallad intelligensutveckling) som någonsin skrivits. Han delade upp processen genom vilka barn utvecklar sina kognitiva förmågor i fyra steg. Det första steget, som börjar vid födseln och varar till dess att barnet är ungefär två år gammalt, är särskilt viktig på grund av den imponerande mängden framsteg som barn gör i just den åldern.

Kännetecken för det sensomotoriska stadiet i utvecklingen

En baby på en hög med kuddar

Utforskning och upptäckt av omgivningar

Under de första två åren av livet börjar barn utforska och lära känna sin omgivning med hjälp av sina sinnen. Piaget lyfter fram assimilering och anpassning som de primära inlärningsprocesserna. Men för att förstå dessa begrepp är det viktigt att veta att barns hjärnor fungerar på grundval av kognitiva strukturer som förändras baserat på deras erfarenheter.

Därför sker assimilering när barnet använder sina befintliga kognitiva strukturer för att relatera till ett nytt objekt eller en ny händelse. Till exempel när de suger på en flaska för första gången, då använder de samma rörelse som de redan har använt för att amma vid sin mors bröst.

Anpassning, å andra sidan, sker när den nya upplevelsen inte passar in i någon av de redan existerande kognitiva strukturerna. I dessa fall måste strukturerna förändras. Detta händer när till exempel ett barn vars familjebegrepp inkluderar far, mor och syskon träffar en familj utan en far eftersom fadern kanske i det fallet har avlidit.

Egocentricitet

Ett annat grundläggande element under det sensomotoriska stadiet är egocentricitet. Barn i denna ålder är oförmögna att förstå saker ur någon annans synvinkel. Med andra ord tror barnet att alla ser, tänker och känner på samma sätt som det själv gör. Det betyder att det måste lära sig att förstå sin individualitet, skild från andra och deras omgivningar.

Objektets beständighet

En av de viktigaste utvecklingsmilstolparna under det sensomotoriska stadiet är objektets beständighet. Det vill säga förståelsen av att objekt, människor och händelser fortsätter att existera även när barnet inte kan se, höra eller uppfatta dem på något sätt.

I slutet av detta skede kan barnet till exempel förstå att dess mamma fortfarande existerar även när hon är utom synhåll. Innan de når denna milstolpe tror barnet att dess mamma helt enkelt har försvunnit.

Underkategorier till det sensormotoriska stadiet

Under hela detta skede kan du observera de mekanismer som barnet använder för kognitiv utveckling.

Under den första månaden i livet relaterar barnet till sin miljö främst genom reflexiva handlingar som är automatiska reaktioner på stimulering.

  • Primära cirkulära reaktioner utvecklas mellan en och fyra månader. Med andra ord upprepar barnet medvetet kroppsrörelser som genererar nöje. Att suga på tummen är ett exempel.
  • Fram till tio månader upprepar barn stimulerande handlingar som endast delvis har att göra med deras egna kroppar. Till exempel att avsiktligt sparka en pipleksak placerad vid änden av deras spjälsäng. Dessa kallas sekundära cirkulära reaktioner.
  • Från 10 till 12 månader utvecklar barn förmågan att använda sina fakulteter för att uppnå ett mål. Till exempel att flytta en kudde som täcker en leksak som de vill leka med.
  • Tertiära cirkulära reaktioner inträffar mellan 12 och 18 månader. Här börjar barnet att variera sitt beteende samt lära sig av sina misstag för att upptäcka nya orsaks- och följdrelationer.
  • Slutligen, mellan 18 och 24 månader, utvecklar de förmågan att genomföra mentala rekonstruktioner av föremål. Detta är en grundläggande förmåga som de behöver för att nå milstolpen med objektets beständighet.
En bäbis i det sensomotoriska utvecklingsstadiet

Det sensomotoriska stadiet: början på en fascinerande resa

Detta första steg lägger grunden för barnets framtida kognitiva utveckling. De lärdomar och färdigheter den får under de första två åren gör det möjligt för barnet att umgås med världen. Följaktligen är detta en enormt viktig fas inom ett barns utveckling. Trots detta, när detta stadium är över, så väntar fortfarande en lång och fascinerande resa av kognitiv utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Piaget, J. (2003). Part I: Cognitive Development in Children–Piaget Development and Learning. Journal of research in science teaching40.
  • Huitt, W., & Hummel, J. (2003). Piaget’s theory of cognitive development. Educational psychology interactive3(2), 1-5.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.