Plana ut coronaviruskurvan: det är upp till dig

21 maj, 2020
Det individuella beteendet är viktigt för att kontrollera spridningen av COVID-19. Att plana ut viruskurvan är ett försök att försäkra att antalet smittade individer aldrig övergår antalet patienter som sjukhusen kan ta emot.

Efter att Världshälsoorganisationens generaldirektör (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, förklarade att COVID-19 nu fått statusen pandemi onsdagen den 11 mars 2020, har inte mycket förändrats. Vi försöker fortfarande att begränsa smittspridning, läkemedelsföretag försöker hitta mediciner, och många länder är tvingade att vidta specifika och bestämda åtgärder: att plana ut coronaviruskurvan.

Men vad handlar egentligen detta mål om? I vida termer är grafen en begäran om medborgaransvar. Det innebär att tänka på hur vi beter oss och att vi vidtar personliga säkerhetsåtgärder för att motverka smittspridning. Det handlar inte bara om oss. Vi behöver också ta hand om andra, och allra viktigast, vi behöver ta hand de mest sårbara i vår befolkning: våra äldre.

Hälsoministerierna i flera olika länder, och även representanter för koordinationscenter för sjukvårds- och krisalarm, informerar att målet är att minska antalet smittade för att motverka att sjukhusen kollapsar under trycket. Italien befinner sig för närvarande i en situation med överfulla vårdplatser och står inför ett ovanligt akutläge.

Målet är tydligt, och vi kan nå det: vi upplever alla samma situation, och vi är alla ansvariga för våra beteenden och handlingar. Vi måste försöka följa de senaste riktlinjerna och plana ut coronaviruskurvan så att den här situationen blir mer hanterbar.

Vi måste försöka plana ut coronaviruskurvan

Hur kan vi plana ut coronaviruskurvan?

En sak vet vi: det finns fortfarande inget vaccin mot COVID-19. Det finns inget medel som kan bota sjukdomen, och enligt WHO är infektionshastigheten 1,4 till 2,5. Det innebär att varje smittad person i sin tur kan smitta mellan två till tre andra personer. Det är ett viktigt mål att minska denna siffra.

Under en epidemi eller en pandemi, den situation vi nu befinner oss i, är det viktigt att stoppa spridning. Och vi bär alla vårt ansvar i detta!

Detta är på inget sätt en uppgift endast för sjukvården. Smittan kommer att fortsätta spridas, men om vi minskar fortskridandet och minskar antalet dagliga smittade, kommer vi att kunna hantera hela situationen mycket lättare.

Så låt oss därför undersöka hur vi kan plana ut coronaviruskurvan.

Vad säger grafen exakt?

Det första du bör titta på är den horisontella streckade linjen i epidemigrafen. Denna visar sjukvårdssystemets kapacitet att svara på krisen. Infektionskurvan bör inte stiga över denna linje, eftersom denna linje representerar antal tillgängliga platser som finns tillgängliga för att kunna ge snabb och effektiv sjukvård till sjuka människor.

För att lättare kunna förstå detta, tänk dig tunnelbanan i rusningstrafik. Ibland är vagnarna så fulla att det är omöjligt för ytterligare passagerare att kliva på. Tunnelbaneservicen kan inte svara på efterfrågan, och passagerare måste stanna kvar på perrongen.

Samma situation kan inträffa i sjukvårdssystemet. Om antalet smittade personer är fler än sjukhusens kapacitet, kan inte alla få korrekt sjukvård.

Målet är att alltid ligga under mättnadströskeln. På så vis kommer coronaviruset att slå med mindre kraft, och situationen bli mer hanterlig.

Både tåg i rusningstrafik och överfulla sjukhus kan måsta avvisa människor

Vad är ursprunget för denna graf?

Behovet att plana ut coronaviruskurvan är en teori baserad på en nylig studie utförd av Roy Anderson och som publicerats i det vetenskapliga magasinet The Lancet.

Upplevelserna i Kina har gett oss ett försprång för nu vet vi att vi kan använda oss av liknande mekanismer för att begränsa, förebygga och handla. Det är tydligt att detta har fungerat i Kina eftersom de har lyckats begränsa smittspridningen av coronaviruset. Idag är antalet nya smittade så få som tio om dagen, vilket är häpnadsväckande när man tänker på hur stor befolkning som finns i landet.

Men vi vet också en sak: Kina styrs av en autoritär regering. I demokratiska stater som i exempelvis Europa, kan det vara lite svårare att genomföra vissa begränsningar. Men en sak bör dock vara tydlig, och det är att vårt eget personliga ansvar går längre än det ansvar som staten kan ta på sig.

Vi bär alla ansvaret: att plana ut coronaviruskurvan ligger i våra händer

Att plana ut coronaviruskurvan är definitivt allas vårt ansvar. Förutom hygieniska åtgärder som att tvätta händerna och att hålla passande avstånd mellan varandra, gäller vårt ansvar även andra situationer.

Medborgaransvar handlar om att ta så mycket ansvar man kan för samhällets mest sårbara människor, de som är mest riskutsatta. Vi behöver ge särskild uppmärksamhet åt äldre människor med sjukdomar.

I många kulturer har man en naturlig närhet till varandra. I många delar av världen är det naturligt att kramas, hälsa på varandra med pussar, och ta i hand. Vi är sociala individer som tycker om att träffa och umgås med våra vänner och vår familj. Men vi behöver nu vidta extrema åtgärder.

Vi behöver förebygga för att skydda varandra, och begränsa hur vi rör oss och vem vi har kontakt med för att denna pandemi ska vara hanterlig och överkomlig. COVID-19 har smittat över 125 000 människor på bara lite över två månader och vi har förlorat nästan 5 000 människor.

Vi behöver tänka på att ju långsammare viruset sprider sig, desto bättre kommer våra sjukvårdssystem att kunna hantera det. Vi behöver sätta tillit till vår duktiga sjukvårdspersonal men, främst av allt, så bör vi agera på ett ansvarsfullt och moget sätt i samhället.

Dessa tider innebär mycket osäkerhet, och det är en tid då vi bör ta fram det bästa ur oss själva. Vi kan göra det, och allting börjar med dig!