Positiv återinramning: se livet från ett nytt perspektiv

Vi kan inte alltid ändra vad som händer med oss, men vi kan välja hur vi ska tolka och svara på olika situationer. Genom att omformulera vårt sätt att tänka kan vi hitta en balans som gör det möjligt för oss att bättre hantera motgångar.
Positiv återinramning: se livet från ett nytt perspektiv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ibland kan saker sedda från ett annat perspektiv förbättra vår förmåga att hantera svåra situationer. Positiv återinramning är bara ett sätt genom vilket vi kan göra detta. Genom att ompröva vissa aspekter av våra liv kan vi minska mängden förvirring, obehag och press som vi känner i vardagen. Detta är en väldigt användbar teknik som alla kan använda.

Det är dock viktigt att inse att det ofta är lättare att tillämpa denna teknik i verkligheten än vad det låter som. Människor är ofta envisa i hur de tolkar världen och hur de bedömer olika situationer, omständigheter och relationer. När vi till exempel blir konfronterade med en kollega som alltid är på dåligt humör så sätter vi omedelbart etikett på dem som giftiga. Om någon är fokuserad på ordning och reda så påstår vi att de är kontrollerande.

Vi stannar sällan upp för att fundera på huruvida den ”giftiga” kollegan kan ha det svårt och kanske lider i tystnad, eller att en person som verkar besatt av ordning kan ha ett genialt sinne som vi skulle kunna lära oss mycket av. Vår verklighet har många ansikten och att bara fokusera på det negativa gör i allmänhet mer skada än nytta.

Att kunna sätta saker i perspektiv och öppna våra ögon för alternativa, snällare synpunkter skulle avsevärt kunna förbättra vår livskvalitet.

En kvinna tar in lugnet vid en brygga

Vad är egentligen positiv återinramning?

Positiv återinramning är en teknik som ofta används inom terapi. Den syftar till att hjälpa människor att se saker annorlunda och ändra de betydelser vi tillskriver vissa situationer eller händelser. Tanken är att hjälpa oss att förstå att vårt perspektiv på svåra situationer fungerar som ett filter; det suddar ut mycket samt förändrar våra känslor, tankar och beteenden.

Låt oss titta på ett exempel. Kanske är du ägare till en relativt framträdande näsa, eller kanske är du kortare eller tunnare än andra. Förutom att bara arbeta med din självkänsla eller lära dig att acceptera dig själv, måste du kunna hitta ett sätt att se varje situation i ett mer positivt ljus. Istället för att tro att alla kommer att stirra på dig om du går på en fest, måste du skaffa dig lite perspektiv och försöka fokusera på något annat: ha kul, acceptera att alla har sina egna konstigheter, och att det är det som gör oss unika.

Ska du verkligen undvika sociala evenemang på grund av något så ytligt? Självklart inte. Att se livet genom denna typ av mentala ramverk är inte bara begränsande utan hindrar dig också från att vara lycklig. Det är också viktigt att inse att många av oss går igenom samma mentala processer. Att tänka att det bara finns ett perspektiv och ett unikt sätt att se saker på är väldigt mänskligt.

Att gå från en problemorienterad till en målinriktad mentalitet

För att omforma saker i ett mer positivt ljus måste du följa en mycket specifik process, gå bort från negativitet och mot ett mer öppet, konstruktivt och hoppfullt tänkesätt. För att hjälpa dig att förstå detta bättre, låt oss titta på ett exempel. Vi tar på oss rollen hos en person som just har fått en mycket specifik diagnos: multipel skleros.

Din omedelbara reaktion är att ditt liv är över. Du kommer aldrig att bli frisk eller fungera som normalt igen, och din framtid är nästan över.

  • Ur ett problemorienterat tänkande är situationen följande: du accepterar att detta är en kronisk, degenerativ sjukdom. Allt är förlorat, och det finns inget annat alternativ än att acceptera att detta innebär slutet.
  • Positiv återinramning är en viktig del av den terapeutiska processen. Här kan vi använda en målinriktad inställning för att hjälpa oss att se de andra alternativen som finns tillgängliga för oss. Istället för att fokusera på själva problemet kan vi fokusera på ett specifikt mål. Detta ger oss hopp och ett sätt att bryta oss ur negativa tankemönster.
  • I det här fallet bör fokus ligga på att förstå sjukdomen och lära sig vilka alternativ som finns för att hjälpa till med att bromsa dess utveckling och upprätthålla en god livskvalitet.
Att se livet ur ett nytt perspektiv: man med stadsutsikt

Positiv återinramning är inte detsamma som överdriven optimism – det innebär att ompröva upplevelser för att hitta lösningar

Positiv återinramning är en del av den positiva psykologin vilken Martin Seligman startade på 1990-talet. Det är viktigt att förstå att denna teknik inte handlar om att alltid se på den ljusa sidan av livet. Det handlar om att det är möjligt att inom varje sammanhang och verklighet överväga olika sätt att hantera en situation och hitta sätt att förbättra våra liv.

Detta innebär i sin tur förståelse för att vi inte alltid kan påverka vad som händer med oss. Om du har förlorat ditt jobb så har du förlorat ditt jobb. Om du nyligen har fått en allvarlig diagnos finns det inget du kan göra för att ändra på den saken. Positiv återinramning kan dock hjälpa dig att överväga olika tillvägagångssätt och hitta nya sätt att hantera utmanande situationer.

Det syftar till att undergräva ett negativt, uppgivet tankesätt. Det uppmuntrar dig att vända dig mot andra möjligheter och perspektiv. Detta i sin tur ger dig en förnyad känsla av motivation och hjälper dig att känna dig bättre förberedd. Bättre i skick för att hantera svåra omständigheter. Det är en teknik som kan hjälpa dig att hitta ett emotionellt lugn, en mental klarhet samt låta dig omdefiniera de betydelser du tillskriver olika situationer.

Ett verktyg för dina tankeprocesser

Sammanfattningsvis hjälper den här tekniken dig att omdefiniera och omstrukturera dina tankeprocesser. Alltså ett livsverktyg som var och en av oss kan anpassa och göra till vår egen. Så att vi kan gå framåt samt övervinna alla de svåra dagar som väntar. Om detta inte är något du känner att du kan behärska på egen hand kan du alltid vända dig till en specialist på området för rådgivning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.