Vad är principen om minsta ansträngning?

Vad är principen om minsta ansträngning?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Principen om minsta ansträngning handlar om en sanning som nästan alla kan relatera till av rent sunt förnuft. Den lyder som följer: att när någonting kan göras på mer än ett sätt, är det sätt som kräver minst energi alltid bättre. Varför? Eftersom det är mer effektivt, vilket leder till att vi får samma resultat med mindre ansträngning.

Ansträngning ger ett högre värde till projekt – både objektivt och subjektivt. En dyrbar sten har högre värde eftersom den är mer sällsynt, och det är därför nödvändigt att man måste anstränga sig mer för att hitta den. Ett uppnått mål värderas mer när det handlar om att övervinna stora hinder. Så i princip kan vi säga att vi alla är överens om att ansträngning är något positivt när det kommer till att höja det uppfattade värdet av någonting.

Nu är det tyvärr inte så att en större ansträngning alltid genererar ett bättre resultat. Vi kan lösa matematiska problem i huvudet. Vi kan addera, subtrahera och gör alla operationer i huvudet. Men vi kan göra detsamma på en dator på mycket mindre tid och med mindre fel. Så det investerade arbetet är inte proportionellt mot de resultat som uppnås. I realiteten slösar vi i det första fallet energi.

Principen om minsta ansträngning försöker inte eliminera svårigheter, och den uppmuntrar oss heller inte att bara välja enkla uppgifter. Fokus ligger snarare på att hitta sätt att minska den ansträngning som krävs för att uppnå ett mål. Låt oss kolla på detta i mer detalj.

“Hemligheten med min lycka ligger i att inte sträva efter njutning, utan att finna njutning i ansträngningen.”

André Gide

Svävande kvinna målar

1. Hinder och principen om minsta ansträngning

Principen om minsta ansträngning handlar om att avstå från kontroll och låta allt flöda. Vissa kan tycka att det låter för avslappnat eller tanklöst, men det är det inte. Det är en sak att leta efter det enklaste sättet, och en annan att vara oaktsam eller ansvarslös.

Problemet ligger i att inta en ny position inför hinder. Det finns svårigheter. Vi hittar dem i nästan alla vardagliga sysslor. Ibland gör vi en enorm ansträngning och trots det går saker inte som vi förväntar oss. Vi känner oss överväldigade av allt vi behöver göra och det är allt svårare för oss att hitta viljestyrka för att uppnå det.

En tvångsmässig inställning till arbete leder lätt till stress och sedan till blockering. Det är när vi kämpar mellan vårt totala motstånd mot att fortsätta arbeta och skyldigheten att göra det. Det går åt så mycket känslomässig energi som vi använder i den kampen att den slukar upp all vår energi, och denna metod leder fortfarande inte till de bästa resultaten.

I det läget befinner vi oss bara ett steg ifrån konstant frustration. Vad vi gör är inte proportionerligt med vad vi uppnår. Vi kämpar mycket för att försöka fokusera på arbetsförpliktelser men det resulterar bara i att vi tappar lusten. Ändå måste vi utföra vår plikt. Det är här principen om minsta ansträngning börjar gälla: produktiviteten beror inte på hur mycket energi vi investerar, utan på den klarhet och inspiration som styr våra handlingar.

Man med vingar badar i sjö

2. Inspiration och produktivitet

Principen om minsta ansträngning säger att enkla saker i princip är bra. Den hävdar också att mindre är mer och att “bra” är tillräckligt. Med andra ord är de enklaste banorna, som innebär mindre ansträngning, de bästa. Likväl finns det tillfällen då mindre perfektionism kan göra att vi får ett bättre resultat.

Det finns många sätt att göra saker, men vi är inte alltid medvetna om detta. Ibland är vi inte ens klara över den metod vi använder. Kanske gör vi saker som vi har sett andra göra dem, eller som någon har sagt att vi ska göra dem. Men har vi stannat upp någon gång för att tänka över om det här verkligen är det bästa sättet att nå vårt mål?

Principen om minsta ansträngning säger att om du känner dig överväldigad, blockerad eller trött på en aktivitet, fortsätt inte med den. Din kropp och ditt sinne skriker åt dig att sluta. Du har kommit till den punkt då du bara jobbar mekaniskt. Men till vilket pris? Genom att bara stanna upp, stå stilla, inte göra något eller ta en paus, kan du ändra din inställning.

Det är dags att göra något som laddar upp din energi. Något givande som låter dig upptäcka ett annat perspektiv. Det som följer sedan är att du ska reflektera över hur du tar dig an dina åtaganden. Finns det ett enklare sätt att göra dem? Finns det onödiga steg som du kan eliminera? Tänk på fem olika sätt att göra samma sak. Utvärdera dem. Ifrågasätt dem. Låt din kreativitet flöda. Låt din inspiration komma, så kommer du se hur du kommer på bättre och framför allt enklare metoder.

Ung kvinna med färg i ansiktet som anammar principen om minsta ansträngning

3. Ditt sinne måste hitta ett sätt att flöda

Vi är överens om att ett flödande sinne är mer effektivt och sparar mycket ansträngning. Det vi ofta inte vet är hur vi får vårt sinne att flöda. Enligt principen om minsta ansträngning måste vi uppfylla fem förutsättningar för att detta ska ske. De är följande:

  • Arbeta på att klaga mindre och att inte skylla på andra.
  • Försök inte ändra en situation utan anledning. Acceptera den och försök att förstå den.
  • Försök att observera ditt problem som om du var en främling.
  • Öppna ditt sinne och var villig att välja nya alternativ och nya vägar.
  • Arbeta för att hitta nya svar och lösningar tills du ser något som verkligen motiverar dig att agera.

Vårt envisa motstånd mot att acceptera situationer blockerar bara vårt flöde. Klagomål, att skylla på andra och att förneka verkligheten är bara olika former av motstånd. När du övervinner din vägran att ändra ditt tankesätt, tar du ett avgörande steg som ditt sinne behöver för att flöda. Detta hjälper dig att finna ny inspiration, med all dess kreativa kraft.

4. Det viktigaste av allt: ha kul

När vi trivs med vad vi gör får vi vanligtvis bättre resultat. Det är uppenbart. Vi lägger ner mer ansträngning på det som fångar vår uppmärksamhet och vårt intresse. Det är en fröjd att ägna oss åt det. Tiden flyger och vi har inga problem med att anstränga oss lite extra eftersom allt är bättre. Vi flödar.

Finns det verkligen ett sätt för oss att njuta av våra skyldigheter? Vi kan göra vilken aktivitet som helst till en lek. Låt oss anta att det vi behöver göra är något tråkigt och mekaniskt, som att föra in 500 tråkiga uppgifter i en databas. Vad händer om vi försöker konkurrera med oss själva? Vi kan mäta hur lång tid det tar för oss att slutföra sysslan och göra det till en tävling där vi tävlar med våra tidigare rekord.

Kvinna bland såpbubblor

En del experter inom produktivitet hävdar att ett sätt att hjälpa oss att utföra tråkiga uppgifter är att arbeta på dem i 20 minuter. Sedan ta en paus. Och sedan upprepa cykeln. Har du provat detta arbetssätt? Gör det och du kommer att se hur du gör färre misstag.

Sammanfattningsvis: principen om minsta ansträngning kräver flexibilitet

Att sätta principen om minsta ansträngning i verket för att få den största avkastningen kräver intelligens. Många av våra aktiviteter har utvecklats för att vi bara ska försöka göra dem så snabbt som möjligt. Vi frågar oss sällan huruvida rutinprocedurer som ger bra resultat kan ha ett mer effektivt alternativ.

Några av våra “dyra” rutiner som kostar oss mest energi, blir till en slags tvångströja. Inte bara påverkar de våra handlingar, utan viktigast av allt, de påverkar vårt tänkande. Utan att vi inser det, hamnar vi i rigida tankemönster där vi känner oss fångade. Det är där principen om minsta ansträngning kan hjälpa oss att välja mer konstruktiva och effektiva sätt.

Det värdefulla med detta perspektiv är att det fokuserar på kreativitet och glädje. Vi kan också introducera vanor som uppmuntrar oss att vara mer fantasifulla och att tänka mer på vårt eget välbefinnande. Att välja den enklaste vägen får oss att prestera bättre och det gör det även möjligt för oss att uppnå mer anmärkningsvärda resultat.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.