Program för psykoedukation för vårdgivare

Psykoedukation är en central del av många olika psykologiska behandlingar. Det är särskilt användbart om patientens vårdgivare är involverad.
Program för psykoedukation för vårdgivare
Ángel Redondo

Skriven och verifierad av psykologen Ángel Redondo.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Människor som lider av schizofreni, autismspektrumtillstånd, demens och andra kroniska eller degenerativa sjukdomar behöver stöd och behandling. Naturligtvis är det inte bara patienten som behöver hjälp. Deras närstående behöver också hjälp. En av de bästa behandlingarna som finns tillgängliga, inte bara för patienten utan också för de andra människorna i dennes liv som fungerar som vårdgivare, är psykoedukation (PE). Varför är denna behandling nödvändig?

Det beror på att en stor del av bördan att ta hand om patienten faller på dennes familj. I många fall finns det bara en enda vårdgivare. Vissa studier visar att upp till 75 procent av de beroende personernas behov täcks av deras familj eller andra nära vänner. Det är mycket stöd!

När du väger in den kroniska karaktären hos många psykiska eller fysiska tillstånd så förstår du varför det inte bara är svårt för patienten. Deras vårdgivare har också en tung börda att bära.

Utmattningssyndrom är ett stort problem för vårdgivare

Vårdgivarna kanske inser att deras roll är nödvändig och passande. Men det innebär också många livsstilsförändringar och kan utgöra en risk för deras fysiska och psykiska hälsa. Vårdgivare kanske inte alltid är medvetna om den enorma stress de är under. Psykoedukation kan bidra till att lindra problemet med utmattningssyndrom hos vårdgivare.

En vårdgivare som lider av utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är ett komplext koncept. I detta sammanhang syftar det på svårigheterna som kan uppstå vid vård av någon som är sjuk. Man kan sammanfatta dessa problem i följande lista:

  • Effekterna av den vårdande rollen för vårdgivaren och dennes familjemedlem.
  • Alla potentiella fysiska, psykosociala och ekonomiska problem som kan uppstå för vårdgivaren.
  • Den förändrade upplevelsen av vårdbehoven och vårdgivarens situation.

Psykoedukation för vårdgivare som del av behandlingen

Under de senaste åren har forskare noterat vikten av att använda PE för att hjälpa familjer, särskilt de primära vårdgivarna. Fokus bör ligga på att hjälpa dem att undvika eller minska stress. Detta bidrar till att avlasta de bördor som följer med vården.

Genom ett strukturerat program är målet att ge vårdgivarna de färdigheter och kunskaper de behöver för att ta hand om en patient. De lär sig också att ta hand om sig själva bättre. Inom ramen för tillgängliga psykosociala behandlingar kommer du att upptäcka att PE är ett enastående alternativ.

En eller flera specialister övervakar vanligtvis behandlingsprogrammet. Programmet kan pågå mellan sju och 15 sessioner, vilket kan vara veckovis eller varannan vecka. Vårdgivaren kommer att ha tid att öva på de färdigheter denne lär sig mellan sessionerna. Varje session kan ta mellan en och två timmar. Gruppsessioner är vanligt förekommande och vårdgivaren kan komplettera dem med individuella samråd.

Ett av huvudmålen är att sänka vårdgivarnas stressnivåer. De lär sig strategier och färdigheter för att fortsätta ta hand om sig själva medan de tar hand om sin familjemedlem. Under gruppmötena kommer vårdgivarna också att lära sig att hantera situationer som uppstår under vården bättre. Naturligtvis kommer de också att kunna utbyta erfarenheter och få emotionellt stöd.

I ett PE-behandlingsprogram ingår följande tre områden:

Utbildning om patientens sjukdom

Vårdgivarna får lära sig om sambandet mellan beroende, sjukdom och beteende. På så sätt förstår de att vissa saker som patienten kanske gör är ett resultat av sjukdomen, inte att denne vill vara besvärlig.

Man lär sig att ta bättre hand om patienten

Vårdgivarna lär sig färdigheter för att hantera svåra situationer bättre. De kan till exempel arbeta med kommunikation med patienten eller lära sig strategier för att minska dysfunktionellt beteende. De lär sig också hur man hanterar patientens fysiska och sociala miljö. Detta kan innefatta att veta hur man upptäcker och eliminerar barriärer eller problem i patientens omgivning.

En kvinna som tar hand om sin mormor.

Vårdgivarna lär sig att ta hand om sig själva

Genom utbildning och olika tekniker kommer vårdgivarna att lära sig att ta hand om sig själva bättre. Till exempel kan detta inkludera stresshantering, avslappnande och känslolugnande tekniker och problemlösning samt hur man lär sig att vara bestämd.

Är psykoedukation effektivt för vårdgivare?

Nuvarande studier visar att effektiviteten av PE-behandlingar är relativ. Detta beror dock mer på de olika metoder som används, vilket gör det lite svårt att få fram gedigen bevisning. Ytterligare forskning behövs för att övervinna de nuvarande begränsningarna.

Trots detta erkänner man att psykoedukationprogram har klara fördelar för vårdgivarna och i sin tur för patienterna. Dessa behandlingar kan hjälpa vårdgivaren att minska dysfunktionellt beteende. Detta kan göra att patienten att kan bo kvar hemma längre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Martín Carrasco , M., Domínguez Panchón , A., González Fraile , E., & Muñoz Hermoso , P. (2011). Programa Psicoeducativo para el manejo de la Sobrecarga en el Cuidador del paciente con Demencia .Madrid: Instituto de Investigaciones Psiquiátricas (IIP) / Fundación Ma Josefa Recio .
  • Losada Baltar , A., Montorio Cerrato , I., Fernández de Trocóniz , M., & Márquez González , M. (2006). Estudio e intervención sobre el malestar psicológico de los cuidadores de personas con demencia. El papel de los pensamientos disfuncionales.Madrid : Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.