Effekten av psykofysiologiska sjukdomar och stress

Under perioder som känns jobbiga under en längre tid så kan det uppstå en relation mellan psykofysiologiska sjukdomar och stress.
Effekten av psykofysiologiska sjukdomar och stress

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2020

I dagens artikeln kommer vi prata om psykofysiologiska sjukdomar och stress. Vem har inte känt sig att han befunnit sig i detta överaktiverade tillstånd som vi kallar stress?

Det kanske inte alltid känns så roligt, men det kan vara en användbar känsla. Stress kan dock ha en negativ effekt då den är alltför intensiv eller långvarig.

Faktum är att det har utförs många studier som studerat relationen mellan stress och mentalsjukdomar; man har upptäckt att många av dem börjar med stress.

Kvinna vid laptop.

Psykofysiologiska sjukdomar och stress: Vad är stress?

Professor J. Carrobles (1991) från Madrids autonoma universitet definierar stress som:

“Stress är ett tillstånd av kontinuerlig överaktivering som en person upplever i olika situationer och som anses ha gått till överdrift. Det uppstår vid tillfällen då man varken har kontroll eller socialt stöd.”

Det är dock viktigt att man går in lite djupare rörande termen “stress”, eftersom den kan ha två olika betydelser.

 • När det gäller den första typen av stress så är den patologisk och ger upphov till förändrade svar p.g.a. alltför överdrivna situationer.
 • Den andra typen av stress är en nödvändig stress. Den kan vara otillräcklig, optimal eller överdriven och kan även den leda till den första typen här ovan.

Vad är skillnaden mellan stress och ångest?

För att förstå skillnaden mellan stress och psykofysiologiska sjukdomar så måste du skilja dem från ångest. Anledningen till detta är att kroppen ofta ger liknande svar vid båda dessa tillstånd.

Ångest handlar om fara, antingen en verklig eller upplevd av en given person. Detta händer inte nödvändigtvis i en stressig situation inte behöver vara obehaglig eller farlig.

Om en person inte upplever situationen som farlig så kommer han oftast inte att springa iväg, och det kommer dessutom bli enklare att själv hantera situationen.

Då man känner ångest så kommer den vanliga reaktionen vara att fly. Om du upplever något som farligt eller skadligt så är det logiskt för dig att fly undan.

Om du befinner dig i en farlig situation så kommer du behöva vissa redskap för att skydda dig själv mot faran.

Då folk för det mesta inte känner att de har tillgång till det så kommer de känna att det är farligt eftersom det är något de inte kan bekämpa.

För att stressen ska kunna orsaka skadliga effekter så måste den vara ihållande. När det gäller själva ångesten så kan den ge skadliga effekter direkt, även om den bara förekommer under en kort tidsperiod.

Detta beror främst på att den kan påverka de sociala och emotionella funktionerna hos en person på kort tid.

Relationen mellan psykofysiologiska sjukdomar och stress

“Homeostas” – homo = “återvända till”, stas = “balans” – refererar till att man återvänder till den kroppsliga balansen. Alla människor har en intern miljö och vitala tecken och dessa tenderar att ligga i balans.

Då man inte uppnå homeostasen kommer man att uppleva stress. Om man måste implementera medvetna strategier eftersom de inte fungerar automatiskt så är det normalt att man inte uppnår denna balans.

Man uppnår istället “hemokines” som innebär ett tillstånd av obalans.

Fysiologiska svar på stress

Det står klar att stress kan leda till irritation, apati, ångest och ilska, men det leder också till fysiologiska svar i kroppen som man kanske inte märker.

De är väldigt relevanta för relationen mellan stress och psykofysiologiska sjukdomar.

Anledningen till detta är att då du upprätthåller dem över tid, p.g.a. en stressig situation, kan de leda till vissa sjukdomar varav vissa är psykosomatiska.

Fysiologiska svar på stressiga situationer uppstår p.g.a. olika system i kroppen, som exempelvis det autonoma och det centrala nervsystemet.

Det somatiska nervsystemet

När det kommer det fysiologiska svaret på stress så har det somatiska systemet att göra med det elektromyografiska svaret.

Det är den elektriska aktivitet som produceras av skelettmusklerna, som exempelvis ögonrörelserna och andningen.

Det kan då förekomma ett ökat blodflöde till stora muskelgrupper då man upplever stress: armar, ben, rygg. Det kan också förekomma generell muskelspänning.

Man som är stressad.

Det autonoma nervsystemet

De stressvar som detta system tar över är relaterade till det kardiovaskulära systemet: hjärtslag, blodtryck och blodflöde.

De reglerar dessutom kroppstemperaturen, sexuell upphetsning och elektrodermala svar. Det uppstår dessutom mer saliv och gastrointestinala svar.

Då man känner av stress så kan det därför förekomma ökade hjärtslag, ökad aktivitet i njurarna och en ökad risk för blodplättar.

Psykofysiologiska sjukdomar och stress – det centrala nervsystemet

När det kommer till det centrala nervsystemet så finns det elektroencefalografiska svar och framkallade svar.

Det finns också svar på stress som kommer från endokrina och biokemiska system. Dessa kan leda till olika hormonella förändringar och en ökning i immunförsvarets aktivitet i början.

Det kommer senare att minska.

System i kroppen som stängs av innan stress

Precis som när det kommer till ångesten så kommer vissa kroppssystem att stängas av då man upplever en stressig situation, eftersom de inte är användbara.

Givet de specifika svaren på en ångestattack så kommer dessa system antingen att avaktiveras eller återaktiveras. Men då det förekommer kontinuerlig stress så kan det påverka en persons hälsa.

Inflödet av blod i magtrakten minskar, vilket kan leda till problem som magsår, kolit och IBS. Detta kan också uppstå hos de genito-sexuella systemen, där stress kan leda till sexuella problem.

Symptomens ursprung

Psykosomatiska sjukdomar är fysiologiska tillstånd som uppstår p.g.a. psykologiska faktorer.

Stress är något som i princip inte bör påverka en persons fysiska välmående, men det kan leda till väldigt obehagliga sjukdomar.

De utgör bevis på att sinnet kan påverka kroppens välmående. Till skillnad från vad många tror så går de alltid hand i hand.

Som nämnt ovan är stressen i sig inte direkt dålig, men då det leder till ångest så kan det komma att påverka ditt psykofysiologiska välmående.

Relation mellan psykofysiologiska sjukdomar och stress

Faktorer relaterade till uppkomsten av fysiologiska tillstånd med stress som orsak

De faktorer som kan ha en påverkan är följande:

 • Att frekvent eller kontinuerligt bli utsatt för stressiga situationer. Då folk inte kommer ut ur en stressig situation så kommer det bara bli värre. Om man inte löser saker snabbt och istället stannar kvar i en stressig miljö så kommer man att utveckla psykosomatiska tillstånd.
 • Uthållig aktivering av ett specifikt mönster av den fysiologiska aktiveringen då man bemöts av stress. Varje person har sin egen unika stressprofil och din fysiologiska aktivering skiljer sig från andras. De psykosomatiska symptomen kommer variera beroende på vilka svar som förekommer.
 • Alltför stor aktivering av det organiska systemet vid stressiga situationer. Då du befinner dig i en stressig situation är det normalt att kroppen blir känslig för detta, och det är då större risk för att du blir stressad.
 • Förändring av den homeostatiska regleringsmekanismen. Då du uppnår vissa stressnivåer så kan det lättare uppstå förändringar, eftersom det finns en lägre tolerans för det stimuli som orsakat problemen.
 • Kronisk förändring av funktionerna i kroppens system, samt uppkomsten av psykofysiologiska eller psykosomatiska tillstånd.

Psykofysiologiska sjukdomar och stress – resurser som kan vara till hjälp

Det finns gånger då man inte kan komma ur stressiga situationer och måste utsättas för dem över tid.

Det finns dock många resurser som kan hjälpa dig att minska stress för att undvika att den leder till psykofysiologiska tillstånd.

De resurser som du kan använda dig av är följande:

 • Socialt nätverk och socialt stöd (familj, vänner, kolleger). Ett bra socialt nätverk och familjenätverk är ett bra skydd mot de konsekvenser som stressen kan leda till.
 • Aktivitet och motion.
 • Hobbies.
 • Kulturella aktiviteter.
 • Inkludera frukt och grönsaker som är rika på tryptofan i din kost, eftersom de har en antidepressiv verkan.

Det verkar dock finns en relation mellan stress och psykofysiologiska tillstånd.

Detta kanske intresserar dig
Soldatsyndrom: posttraumatiskt stressyndrom
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Soldatsyndrom: posttraumatiskt stressyndrom

1980 myntades termen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) för första gången. Fram tills dess använde man andra termer för tillståndet, som soldatsyn...