Effekten av psykofysiologiska sjukdomar och stress

Uppkomsten av psykosomatiska tillstånd inträffar under ihållande stressiga situationer. I detta avseende kan ihållande spänning påverka flera kroppssystem. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om sambandet mellan psykofysiologiska tillstånd och stress.
Effekten av psykofysiologiska sjukdomar och stress
Loreto Martín Moya

Skriven och verifierad av psykologen Loreto Martín Moya.

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2023

I dagens artikel kommer vi prata om psykofysiologiska sjukdomar och stress. Vem har inte någon gång befunnit sig i detta överaktiverade tillstånd som vi kallar stress?

Det kanske inte alltid känns så roligt, men det kan vara en användbar känsla. Stress kan dock ha en negativ effekt när den är alltför intensiv eller långvarig.

Faktum är att det har utförts många studier som studerat relationen mellan stress och psykiska sjukdomar och man har upptäckt att många av dem börjar med stress.

Kvinna vid laptop.

Psykofysiologiska sjukdomar och stress: Vad är stress?

Professor J. Carrobles (1991) från Universidad Autónoma de Madrid säger att:

“Stress är ett tillstånd av kontinuerlig överaktivering som en person upplever i olika situationer och som anses ha gått till överdrift. Det uppstår vid tillfällen när man varken har kontroll eller socialt stöd.”

Det är dock viktigt att man går in lite djupare rörande termen “stress” eftersom den kan ha två olika betydelser.

 • När det gäller den första typen av stress så är den patologisk och ger upphov till förändrade svar på grund av alltför överdrivna situationer.
 • Den andra typen av stress är en nödvändig stress. Den kan vara otillräcklig, optimal eller överdriven och kan även den leda till den första typen här ovan.

Vad är skillnaden mellan stress och ångest?

För att förstå skillnaden mellan stress och psykofysiologiska sjukdomar så måste du skilja dem från ångest. Anledningen till detta är att kroppen ofta ger liknande svar vid båda dessa tillstånd.

Ångest handlar om fara, antingen en verklig eller upplevd av en given person. Detta händer inte nödvändigtvis i en stressig situation och behöver inte vara obehagligt eller farligt.

Om personen inte upplever situationen som farlig så kommer han eller hon oftast inte att springa iväg, och det kommer dessutom bli enklare att själv hantera situationen.

När man känner ångest så kommer den vanliga reaktionen vara att fly. Om du upplever något som farligt eller skadligt så är det logiskt för dig att fly undan.

Om du befinner dig i en farlig situation så kommer du behöva vissa redskap för att skydda dig själv mot faran.

Då människor för det mesta inte känner att de har tillgång till det så kommer de känna att det är farligt eftersom det är något de inte kan bekämpa.

För att stressen ska kunna orsaka skadliga effekter så måste den vara ihållande. När det gäller själva ångesten så kan den ge skadliga effekter direkt, även om den bara förekommer under en kort tidsperiod.

Detta beror främst på att den kan påverka de sociala och emotionella funktionerna hos en person på kort tid.

Relationen mellan psykofysiologiska sjukdomar och stress

Homeostas refererar till att man återvänder till den kroppsliga balansen. Alla människor har en intern miljö och vitala tecken och dessa tenderar att ligga i balans.

När man inte uppnår homeostasen kommer man att uppleva stress. Om man måste implementera medvetna strategier eftersom de inte fungerar automatiskt så är det normalt att man inte uppnår denna balans.

Man uppnår istället hemokines, som är ett tillstånd av obalans.

Fysiologiska svar på stress

Det står klar att stress kan leda till irritation, apati, ångest och ilska, men det leder också till fysiologiska svar i kroppen som man kanske inte märker.

De är väldigt relevanta för relationen mellan stress och psykofysiologiska sjukdomar.

Anledningen till detta är att när du upprätthåller dem över tid, på grund av en stressig situation, kan de leda till vissa sjukdomar varav vissa är psykosomatiska.

Fysiologiska svar på stressiga situationer uppstår på grund av olika system i kroppen, som exempelvis det autonoma och det centrala nervsystemet.

Det somatiska nervsystemet

När det kommer till det fysiologiska svaret på stress så har det somatiska systemet att göra med det elektromyografiska svaret.

Det är den elektriska aktivitet som produceras av skelettmusklerna, som exempelvis ögonrörelserna och andningen.

Det kan då förekomma ett ökat blodflöde till stora muskelgrupper när man upplever stress: armar, ben, rygg. Det kan också förekomma generell muskelspänning.

Man som är stressad.

Det autonoma nervsystemet

De stressvar som detta system tar över är relaterade till det kardiovaskulära systemet: hjärtslag, blodtryck och blodflöde.

De reglerar dessutom kroppstemperaturen, sexuell upphetsning och elektrodermala svar. Det uppstår dessutom mer saliv och gastrointestinala svar.

När man känner av stress så kan det därför leda till ökad hjärtfrekvens, ökad aktivitet i njurarna, perifer vasokonstriktion i händer och fötter och en ökning av blodkoagulationsfaktorn.

Psykofysiologiska sjukdomar och stress – det centrala nervsystemet

När det kommer till det centrala nervsystemet så finns det elektroencefalografiska svar och framkallade svar.

Det finns också svar på stress som kommer från det endokrina systemet och biokemiska system. Dessa kan leda till olika hormonella förändringar och en ökning i immunförsvarets aktivitet till en början. Den kommer senare att minska.

System i kroppen som stängs av vid stress

Precis som vid ångest så kommer vissa kroppssystem att stängas av när man upplever en stressig situation, eftersom de inte är användbara.

Givet de specifika svaren på en ångestattack så kommer dessa system antingen att avaktiveras eller återaktiveras. Men när det förekommer kontinuerlig stress så kan det påverka en persons hälsa.

Inflödet av blod i magtrakten minskar, vilket kan leda till problem som magsår, kolit och IBS. Detta kan också uppstå hos de genito-sexuella systemen, där stress kan leda till sexuella problem.

Symptomens ursprung

Psykosomatiska sjukdomar är fysiologiska tillstånd som uppstår på grund av psykologiska faktorer.

Stress är något som i princip inte bör påverka en persons fysiska välmående, men det kan leda till väldigt obehagliga sjukdomar.

De utgör bevis på att sinnet kan påverka kroppens välmående. Till skillnad från vad många tror så går de alltid hand i hand.

Som nämnt ovan är stressen i sig inte direkt dålig, men när den leder till ångest så kan det komma att påverka ditt psykofysiologiska välmående.

Relation mellan psykofysiologiska sjukdomar och stress

Faktorer relaterade till uppkomsten av fysiologiska tillstånd med stress som orsak

De faktorer som kan ha en påverkan är följande:

 • Att frekvent eller kontinuerligt bli utsatt för stressiga situationer. När människor inte kommer ut ur en stressig situation så kommer det bara bli värre. Om man inte löser saker snabbt och istället stannar kvar i en stressig miljö så kommer man att utveckla psykosomatiska tillstånd.
 • Ihållande aktivering av ett specifikt mönster av den fysiologiska aktiveringen när man bemöts av stress. Varje person har sin egen unika stressprofil och din fysiologiska aktivering skiljer sig från andras. De psykosomatiska symptomen kommer variera beroende på vilka svar som förekommer.
 • Alltför stor aktivering av det organiska systemet vid stressiga situationer. När du befinner dig i en stressig situation är det normalt att kroppen blir känslig för detta, och det är då större risk för att du blir stressad.
 • Förändring av den homeostatiska regleringsmekanismen. När du uppnår vissa stressnivåer kan det lättare uppstå förändringar, eftersom det finns en lägre tolerans för det stimuli som orsakat problemen.
 • Kronisk förändring av funktionerna i kroppens system samt uppkomsten av psykofysiologiska eller psykosomatiska tillstånd.

Resurser som kan vara till hjälp vid psykofysiologiska sjukdomar och stress

Det finns gånger när man inte kan komma ur stressiga situationer och måste utsättas för dem över tid.

Det finns dock många resurser som kan hjälpa dig att minska stress för att undvika att den leder till psykofysiologiska tillstånd.

De resurser som du kan använda dig av är följande:

 • Socialt nätverk och socialt stöd (familj, vänner, kolleger). Ett bra socialt nätverk och familjenätverk är ett bra skydd mot de konsekvenser som stressen kan leda till.
 • Aktivitet och motion.
 • Hobbyer.
 • Kulturella aktiviteter.
 • Frukt och grönsaker som är rika på tryptofan i din kost, eftersom de har en antidepressiv verkan.

Sambandet mellan stress och psykofysiologiska tillstånd verkar alltså vara tydligt. För att undvika att förlora ditt välbefinnande inför stressiga situationer som du kan undvika, måste du alltså ta ansvar och låta din kropp nå homeostas efter en period av stress.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.