Teorier

Här hittar du de mest intressanta teorierna inom psykologifältet. Metoder såsom behaviorism, psykoanalys, kognitivism, strukturalism eller gestaltterapi kommer hjälpa dig att få reda på mycket intressanta saker om det mänskliga beteendet.

Är nerväxt lösningen för den moderna världen?

Idén med nerväxt är baserad på den ekologisk-ekonomiska teorin som utvecklades av Nicholas Georgescu-Roegen, en framstående rumänsk matematiker och ekonom. Den grundläggande idén är att progressivt reducera produktionen för att återsälla balansen mellan människan och den naturliga världen. Detta hade…

Påverkar klimatet våldsamt beteende?

Diverse spanska forskare utförde en studie som Science of The Total Environment publicerade i december 2018. Sagda studie sammankopplar värmevågor med aggressivitet. Enligt studien kan alltså klimatet påverka våldsamt beteende. Forskare vid University of California, Berkeley, och Princeton University utförde studier i frågan.…

Yerkes-Dodsons lag: prestation och upphetsning

Yerkes-Dodsons lag säger att det finns en direkt koppling mellan prestation och upphetsning. Psykologerna Robert M. Yerkes och John Dillingham Dodson utvecklade denna lag 1908. Yerkes-Dodsons lag säger att prestationen ökar med fysiologisk eller mental upphetsning, men endast till en viss…

John Swellers kognitiva lastteori och dess egenskaper

John Swellers kognitiva lastteori säger att man lär sig bättre under omständigheter som går i linje med människans kognitiva arkitektur. Den kognitiva lasten är relaterad till den mängd information som arbetsminnet kan lagra på en och samma gång. Arbetsminnet har…