Psykologin bakom nättroll: varför agerar de som de gör?

Bakgrunden till denna personlighetsstörning är oklar. Det verkar som om en genetisk komponent skulle kunna ha betydelse för om störningen yttrar sig eller ej, beroende på hur mycket kärlek en individ får som barn. Experter prövar även hypotesen att grundorsaken skulle vara en skada i pannloben på grund av en missbildning, en sjukdom eller en hjärnskada.
Psykologin bakom nättroll: varför agerar de som de gör?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vad är det som får en person att gå till attack mot andra på sociala medier? Varför sårar somliga individer andra människor? Hur kommer det sig att internet har blivit den perfekta plattformen för negativa och ondskefulla individer kända som nättroll?

Det finns människor som vet att deras kommentarer är aggressiva och ibland även kränkande, men de skriver dem ändå, för att de finner visst nöje i det. Ett forskarteam från “School of Health and Life Sciences” (hälso- och biovetenskap) vid Federation University i Australien, genomförde en studie för att analysera karaktärsdragen som utmärker den här typen av internetanvändare. Idag går dessa individer som sagt under beteckningen nättroll.

Forskarna letade efter särdrag och sociala färdigheter hos de män och kvinnor som beter sig på detta vis. Och de upptäckte att de nättroll som deltog i undersökningen utmärkte sig genom att ha mycket högre värden än andra människor i två viktiga egenskapskategorier: psykopati och kognitiv empati. Nedan ska vi se vad dessa egenskaper säger oss om troll.

Psykopati: Vad säger denna egenskap om nättroll?

Psykopati är en antisocial personlighetsstörning. Numera är det inte särskilt ofta som man använder den här termen i den kliniska världen. Sociopati är en vanligare benämning. Bakgrunden till denna personlighetsstörning är oklar.

Det verkar som om en genetisk komponent skulle kunna ha betydelse för om störningen yttrar sig eller ej, beroende på hur mycket kärlek en individ får som barn. Experter prövar även hypotesen att grundorsaken skulle vara en skada i pannloben till följd av en missbildning, en sjukdom eller en hjärnskada.

Nättroll som jobbar vid en dator

Psykologen Robert Hare har forskat kring psykopati i över trettio års tid. Dr. Hare har kommit till slutsatsen att individer med denna störning har en del gemensamma drag. Psykopater blir lätt uttråkade, de behöver ständig stimulans och de är oförmögna att sätta upp långsiktiga mål. De är manipulativa och känner behovet av att ha makt och kontroll över andra människor. Vidare har psykopater många narcissistiska särdrag.

Dessutom har de mycket svårt att styra sina impulser och de reagerar med ilska. Individer med den här sortens störning har problem med sociala och moraliska normer. Dock är de ofta charmiga på ytan och de kan förefalla välanpassade.

Psykopater har höga tankar om sig själva. Att vålla andra smärta ger dem tillfredsställelse. Detta är en störning som drabbar både män och kvinnor, men den är mer vanligt förekommande hos män. Det verkar även som om psykopater saknar empati, men så är det inte riktigt. Låt oss undersöka varför.

Den mörka sidan av empati

Affektiv empati och kognitiv empati är båda kognitiva processer. Emellertid finns det betydande skillnader mellan dem och de aktiverar olika delar av hjärnan. Det finns psykometriska tester som mäter olika typer av empati, såsom BES-modellen (Basic Empathy Scale). Med dessa tester utvärderar man en individs typ och nivå av empati.

Vidare kan man dela in affektiv empati i två kategorier:

  • Parallell: Förmågan att förstå vad någon annan känner och att uppleva samma känslor.
  • Reaktiv: Förutom ovanstående förmågor har människor med reaktiv empati förmågan att reagera på känslorna som om de vore direkt berörda.

Båda formerna av empati är kopplade till amygdalan, hjärnans känslomässiga centrum. Denna typ av empati kan man betrakta som en “varm” empati. Det är därför inte förvånande att nättroll helt saknar den här sortens av empati.

Men det finns även en annan typ av “kall” empati som är mindre vanlig och inte lika bekant. Denna kallas kognitiv empati och är något nättroll har en hög grad av. Kognitiv empati (ibland kallat “perspektivtagande”) är förmågan att förstå vad en annan människa känner, men denna har ingen känslomässig komponent.

Med andra ord kan individer med hög kognitiv empati identifiera andra människors lidande, men de känner inte lidandet själva. Faktum är att nättroll tack vare den här typen av empati kan förutse och detektera sina offers emotionella lidande. De använder sin kunskap till att åsamka störst möjliga skada. Kognitiv empati berör två delar av hjärnan: prefrontala cortex och bakre parietala cortex. De är båda kopplade till tänkande och beslutsfattande.

En man med ett trollansikte

En tidsinställd bomb

Om personer uppvisar båda egenskaper innebär det inte nödvändigtvis att de kommer att bli nättroll. Men vad vi med säkerhet vet är att de är giftiga. De har ett behov att förpesta andras liv och de gömmer sig bakom anonymitet.

Andra studier har funnit att en del ämnen är särskilt lockande för nättroll. Ofta bryr de sig inte ens om att läsa andras inlägg, eller så skummar de bara igenom dem och omtolkar dem så att de passar deras avsikter. De finns inga studier över hur man sätter stopp för troll, men att nonchalera deras attacker tycks vara bästa sättet att avväpna dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.