Ett psykologiskt test för par med praktiska tillämpningar

Ett psykologiskt test för par är ett intressant projektivt redskap som kan berätta en del om din bindning till en annan människa. Det ger information om kvalitén i ett förhållande mellan två personer.
Ett psykologiskt test för par med praktiska tillämpningar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Här ska vi tala om ett psykologiskt test för par som fungerar som en projektiv undersökning. Syftet är att upptäcka vilken typ av band som finns mellan två personer.

Med testet kan man få information om ångest, underliggande begär eller fantasier och även eventuella latenta konflikter som förekommer i relationen, oavsett vilken form det rör sig om (romantiska, vänskapliga, familjära, osv).

Det är ett av de mest intressanta projektiva och komplexa verktyg som man kan använda för att utvärdera sin förbindelse med en annan människa. För det är inte det vanliga trädtestet eller testet som bygger på familjeteckning.

I själva verket är det en övning där de som blir utvärderade måste utföra två uppgifter: de måste göra en teckning och därefter skapa en berättelse.

De uppgifter du kan inhämta från testet kan vara mycket avslöjande, så länge du är ärlig under hela processen. Ibland kan klientens ålder eller även förekomsten av en psykologisk störning göra det svårt att genomföra testet.

Men dess tillämpning är vanligare i ett parförhållande och därför är den information som den tillhandahåller i allmänhet mycket intressant.

Ett psykologiskt test för par är ett stödverktyg för psykologer

Psykologiskt test för par: syfte, tillämpning och tolkning

Det var 1964 som Douglas Bernstein skapade detta psykologiska test för par. Han utformade det med utgångspunkt i Machovers teckningstest.

Syftet med detta verktyg var att göra en bedömning av begrepp som exempelvis självkänsla, självbild, personlighetsfaktorer, rädslor, begär, trauman, osv.

Men det fanns en konkret anledning till Bernsteins publicering av detta test. Han ville ha ett projektivt instrument som kunde hjälpa honom att utvärdera de relationella faktorerna.

På så vis skulle han kunna analysera hur en individ ser och upplever sitt förhållande till sin partner.

Därför studerar testet såväl medvetna som omedvetna aspekter. För försökspersonerna ombeds inte bara att göra en teckning, utan även att skapa en berättelse om de båda figurer som de avbildar på pappret.

Och denna övning ger en översikt över det som definierar en stor del av våra liv: berättelser. Vi skapar alla vår egen realitet utifrån en berättelse som ger oss mening, på gott eller ont.

Ibland är berättelsen verklig, men andra gånger kan den stödja sig på snedvridna, falska och även påhittade idéer som bygger på någon form av försvarsmekanism.

Exakt vad avslöjar ett sådant psykologiskt test för par?

Det utvärderar dyadiska relationer (relationer som avser två parter). När man utför testet är syftet att försökspersonerna ska representera sig själva och deras relation till en person som är betydelsefull för dem.

 • Målsättningen är att du ska lära känna dina egna personlighetsdrag, liksom den andra personens drag, och framför allt kvalitén på ert förhållande.
 • Som vi tidigare nämnde så kommer testet hjälpa dig att bedöma medvetna och omedvetna aspekter. Verkliga problem kan framkomma som exempelvis har att göra med att kommunicera och att visa tillgivenhet.
  Men du kan även upptäcka underliggande begär (behov av erkännande eller uppmärksamhet...).
 • Barn som är sju år eller äldre kan ta testet. Men huvudmålet är att få information om kvalitén i ett parförhållande.

Testets struktur

Låt oss gå igenom detta stegvis:

 • Personen som testas får ett pappersark och en penna.
 • Personen måste rita två figurer (utan att ange vem de är).
 • Efteråt måste personen ge de båda figurerna ett namn och en ålder.
 • Sedan är det dags att skriva en kort berättelse om de båda figurerna i vilken personen beskriver vad figurerna tänker och känner.
 • Slutligen måste personen ge berättelsen en rubrik.

Testanalys

Tolkningen av detta projektiva test följer tre aspekter:

Beskrivning

 • Kön, ålder och koppling till den person som blir utvärderad.
 • Realistisk eller något fantastisk bild.
 • Vad gör paret? Pratar de, håller de varandra i händerna, osv? Finns det en viss distans mellan de båda?

Underliggande aspekter

 • Vilken figur föreställer den person som blir utvärderad? Spelar figurerna en särskild roll (passiv, faderlig, moderlig, underkastande eller undvikande)?
 • Vad projicerar figurerna på varandra? Ett behov av uppmärksamhet, rädsla, distans eller begär?
 • Förekommer det avvisning mellan de båda figurerna? Finns det någon sorts kontakt eller kommunikation?

Grafiska aspekter

 • Psykologen måste ta hänsyn till teckningens storlek, placeringen av figurerna och typen av ritning (tveksam eller bestämd och lugn).
 • Har figurerna en mänsklig uppsyn eller liknar de mer seriefigurer? Har de en symbolisk eller iögonfallande karaktär (är de deformerade eller ondskefulla)?
Ett psykologiskt test för par är ett projektivt test

Berättande aspekter

 • Det är viktigt att identifiera typen av berättelse. Vad beskriver den? Är personen ifråga lycklig, behövande eller orolig?
 • Gör åtskillnad mellan aspekter som hänför sig till verkligheten och de som representerar begär och strävanden.
 • Samstämmighet genom berättelsen.
 • Sammanhanget i vilket berättelsen utspelar sig.
 • Bedömning av titeln: är den representativ för berättelsen? Vad är budskapet som ligger bakom? Varför valde personen just denna titel?

Sammanfattningsvis om du undrar i fall detta är ett effektivt psykologiskt test för par, så bör du tänka på att det är ett projektivt test. Dessa är stödverktyg; de är inte tillräckliga i sig för att ställa en diagnos.

De är bara kompletterande material till andra tester och samtal för att samla så mycket information som möjligt. Emellertid är det trots detta en mycket intressant resurs som specialister kan använda sig av som stöd vid undersökningen av sina klienter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.