Trädtestet från Karl Koch

Trädtestet från Karl Koch
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 21 juli, 2023

Trädtestet från Karl Koch är ett intressant projekt för att testa vår personlighet såväl som vårt underliggande emotionella universum. Eftersom det är lätt att använda är det vanligt att man använder det med barn. Det är dock även ett underhållande verktyg för självanalys för att lära känna sig själv lite bättre.

Trädtestet kallas även för Baumtestet och utvecklades på 1950-talet av psykologen Karl (Charles) Koch. Det har redan ganska många år på nacken, men används fortfarande ofta. Om vi säger att testet endast består av att be en person att rita ett träd med rötter, stam och grenar, är det möjligt att du tvivlar på dess pålitlighet och giltighet.

Fördelarna med trädtestet är att det kan administreras snabbt och till en rad olika personer. Det erbjuder intressant information om känslor som senare kan jämföras med resultaten från andra tester.

Innan vi når denna slutsats bör vi dock ta hänsyn till en detalj. Projektiva tester är ett väldigt användbart kliniskt verktyg. Tack vare dem kan vi samla in diverse data om hur våra patienter uppfattar, förstår och hanterar sin värld. Så verktyg såsom Rorschachtestet, Rita-en-person-testet och Trädtestet är väldigt effektiva som kompletterande (icke-exklusiva) tester som vi kan använda tillsammans med många andra.

Å andra sidan måste vi påpeka att Dr. Koch valde denna figur för sitt diagnostiska test på grund av symboliken som träd har. I alla kulturer, alla länder, är träd mytologiska och emblematiska figurer som är sammanflätade med människan. Att försöka fånga dem, att försöka rita dem, är nästan som att ta ut allt vi bär på inom oss…

Träd på vatten

Vad utvärderar trädtestet från Koch?

Kochs trädtest kräver att vi gör en teckning, väljer färger och skapar en figur från grunden genom att fånga den på ett tomt ark. Det ger ledtrådar om vår personlighetsstil. I linje med detta visar det även vissa emotionella tillstånd.

 • Det mäter även stabiliteten hos personen, närvaron eller frånvaron av interna konflikter, dennes sårbarheter och känsligheter.
 • Å andra sidan indikerar vissa psykologiska discipliner, såsom psykoanalys, att detta test även avslöjar strukturen hos psyket och innehållet i vårt undermedvetna.
 • Det är intressant att veta att Baumtestet enligt en ny studie är väldigt effektivt för att diagnostisera kognitiva nedsättningar och till och med debuten av demens.

Hur använder vi det?

Trädtestet är relevant för alla som är över 5-6 år gamla. Det kräver endast att personen har vissa grundläggande motoriska färdigheter för att rita.

 • Personen får ett tomt papper, färgade pennor och ett suddgummi.
 • Personen ritar ett träd, med rötter, stam, grenar etc.
 • Om personen är ett ungt barn kommer det bli ombett att göra två teckningar. Den första kommer vara helt fri, “rita ett träd, vilket du vill”. Senare ombeds barnet att göra en ny teckning, och nu måste trädet vara annorlunda. Så vi kommer ha två teckningar för att kunna göra utvärderingen tydligare.
 • Den uppskattade tiden är 10-30 minuter beroende på varje persons behov.

Hur analyserar vi trädtestet?

Vi bör ta en titt på följande element:

Marken

 • En teckning som saknar en linje som markerar marken kan indikera brist på emotionell och personlig stabilitet hos patienten.
 • Oproportionerliga och blixtformade rötter kan också indikera problem, undertryckta känslor, ilska och att man ryckts ifrån något.

Stammen

 • En väldigt tunn stam: väldigt känslig och ömtålig. Eller så kan det innebära närvaron av externa spänningar eller krav som förändrar lugnet och välmåendet hos patienten.
 • En väldigt bred stam: impulsivitet, med hög känslomässighet och liten kapacitet för självkontroll.
 • En stam med normala proportioner innebär inre balans.
 • En stam bestående av raka linjer: en rättfärdig person med god kapacitet för abstraktion.
 • En stam med vågiga linjer: social, öm och inga problem att socialisera.
 • Stammar med utvidgningar, hål och utbuktningar: närvaro av rädsla, trauma, undertryckta känslor, inhibition…

Grenarna

Trädgrenarna reflekterar interaktion med den fysiska och externa omgivningen. Rötterna och stammen må vara kopplade till den inre och emotionella världen, men grenarna sägs representera en annan psykologisk nivå.

 • Små grenar: barn upp till nio år ritar alltid små grenar, det är normalt. Det kan innebära omognad eller barnets relation till världen.
 • Stora grenar: personen har stor fantasi, entusiasm eller till och med lite mer narcissism än vad som är normalt.
 • Träd utan grenar: personen som gjorde teckningen har brist på utveckling eller möjligtvis kognitiva problem.
 • Spiralgrenar: kommunikativ, med god smak, skör.
 • Blixt- eller stavformade grenar: en envis person, impulsiv, med ilska eller trotsiga känslor.
 • Grenar med blad: livlig.
 • Grenar med frukt: en person med mål och önskningar att uppfylla.
Teckning av träd

Det finns många fler värden än de vi beskriver ovan, såsom andra “tillbehör”, inklusive hus, fåglar, kullar… Alltså detaljer psykologen inte bad om men som kan tillhandahålla relevant information. Det är även bra att ta hänsyn till färgerna som används och även storleken på figuren.

Vidare kan aspekter såsom trasiga grenar, hål eller sår på stammen, brist på rötter eller närvaron av mörka färger vara intressant. Allt detta kan betyda möjligt trauma. Trädtestet är dock inte det enda diagnostiska verktyg som finns. Det är bara ett intressant alternativ som tillsammans med andra verktyg kan hjälpa oss att samla information för att få en mer exakt diagnos.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.