Psykologiskt våld lämnar märken på kroppen

Psykologiskt våld lämnar märken på kroppen

Senaste uppdateringen: 12 december, 2018

Psykologiskt våld lämnar inte enbart märken i sinnet; det lämnar märken på kroppen också. Det har faktiskt bevisats. Det finns många sjukdomar som vetenskapen inte lyckats behandla eller bota fullständigt eftersom deras rötter är så djupa att inget piller du kan köpa på apoteket kan göra dig bättre.

Även om vi alla vet att kroppen och sinnet är en enhet, ser vi dem vanligtvis separat. Men sanningen är den att allt som påverkar dina känslor också kommer att ha en inverkan på din kropp. Naturligt sett är en situation med psykiskt våld inget undantag för den här regeln.

Det finns dock en brett spridd myt i ämnet. Sorgligt nog säger den att psykiskt våld är mindre viktigt och har mindre allvarliga konsekvenser än fysiskt våld. Men faktumet är att det är precis lika illa. Kanske till och med värre. Det lämnar definitivt märken på kroppen.

Ibland kan det vara så illa att det lämna fysiska spår precis som om du skulle ha blivit slagen. Fortsätt att läsa och vi kommer att tala mer om hur psykologiskt våld lämnar märken på kroppen.

“Du själv, lika mycket som vem som helst i hela universum förtjänar din kärlek och tillgivenhet.”

Buddha

Känslomässig eller nervös magkatarr

Först kommer vi att förklara vad magkatarr är. Det är en inflammation av magslemhinnan som är den skyddande hinnan i din mage. Huvudsymptomen är skarp smärta i magregionen, en brännande känsla i din mage och hög surhetsgrad i magen. Symptomen kan vara så illa att de nästan verkar förlamande.

psyologiskt vål lämnar märken på kroppenk

Det finns även känslomässiga symptom som kommer med den här typen av katarr. De tydligaste är oro, stress, nervositet och spänning. Huvudorsaken till detta problem är ångest.

Många gånger är känslomässig eller nervös magkatarr en fysisk effekt av psykologiskt våld som en person åsamkar sig själv (självpåtaget). De kräver för mycket av sig själva och det försätter de i ett läge av konstant känslomässig spänning.

Detta leder sedan till stress som sedan utvecklas till ångest. De lyssnar inte på sina kroppar. De skadar och attackerar sig själva, men mestadels märker de inte ens av det. Ångest kan nog sägas vara den form av psykologiskt våld som lämnar flest märken på kroppen.

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en annan möjlig konsekvens av psykologiskt våld. Som människor har vi utvecklats till att vara redo att reagera på farliga situationer. Både våra kroppar och våra sinnen reagerar på signaler om fara och de reagerar olika för att beskydda oss.

psykologiskt våld lämnar spår på kroppen

Vårt blodtryck höjs när vi mottar signaler om fara. Då måste kroppen försvara sig eller fly. När faran avlägsnar sig återgår allt till det normala. Men om faran finns i ditt huvud, kommer du att befinna dig i ett konstant tillstånd av alerthetDet kommer att få ditt blodtryck att vara konstant förhöjt. Ditt sinne talar om för din kropp att vara på alerten.

Folk som konstant känner sig attackerade eller nedvärderade utvecklar högt blodtryck. Med andra ord är de ständigt på alerten på grund av det psykologiska våldet. De är normalt sett människor i skadliga miljöer som är rika på konflikter.

Tydliga märken på kroppen – blodsprängda ögon

Att ha blodsprängda ögon uppstår vanligtvis inte tillsammans med andra symptom. Dina ögon gör inte ont, det besvärar dig inte alls och det påverkar inte din syn. Det uppstår “slumpmässigt” och försvinner sedan. Vetenskapsmännen vet fortfarande inte varför vi får det. Men det innebär inte att det inte finns en mängd idéer till det.

Från en psykosomatisk synvinkel kan blodsprängda ögon vara ett tecken på psykologiskt våld. Det är nästan som resultatet av ett känslomässigt slag i ansiktet där du förtrycker orsakerna och konsekvenserna. Med andra ord, din kropp reagerar precis som om du fått ett slag i ansiktet. Det spelar ingen roll att det inte var fysiskt.

psykologiskt våld lämnar spår på kroppen

Du kan också se blodsprängda ögon som ett sår från någonting du sett, eller något du ser ofta. Det måste inte vara någonting fysiskt. Det är ditt sinnes sätt att säga (via kroppen) att den lider av det den ser. Det är förståeligt om det skulle uppstå som ett resultat av psykologiskt våld.

Det är ledsamt men vi ger inte den känslomässiga hälsan lika stort värde som vi ger den fysiska. Detta även då vi vet att de inte går att separera. Det är som vi redan sagt ett stort misstag.

Negativa upplevelser som psykologiskt våld skapar inte enbart fysiska sjukdomar, det kan även leda till döden. Detta är varför det är så viktigt att ta hand om dina tankar och känslor: ditt liv beror på det.

Detta kanske intresserar dig
3 sätt att älska dig själv mer
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
3 sätt att älska dig själv mer

Dessa tips låter dig rensa sinnet, sluta fred med ditt inre jag och, viktigast av allt, älska dig själv för den fantastiska människa du är.