Repression och dess språk

Repression och dess språk

Senaste uppdateringen: 14 april, 2024

Repression är en mekanism som en person använder för att skjuta bort sina tankar, känslor och önskningar omedvetet. Med andra ord det som man inte tolererar att man känner eller önskar sig.

Vi ska ta ett exempel. Låt oss säga att vi har en person med ett stabilt förhållande och personen känner sig nöjd med detta. Men helt plötsligt känner sig personen attraherad av en annan person och upplever detta som ett hot. Personen bestämmer sig därför för att skjuta bort tanken och låtsas som att den aldrig har funnits.

“Sexuell repression och den skuldkänsla som uppkommer när det kommer till våra sexuella drömmar gör att vi avskyr oss själva och att vi avskyr andra personer som känner sig mer fria.”

-Albert Ellis-

Problemet finns i en fysisk lag: Det som undertrycks kommer inte försvinna; det kommer visa sig på ett annat sätt. De undertryckta känslorna kommer att komma tillbaka.

Allt det som döljs i repression kommer tillbaka. Lusten försvinner inte från ens medvetande. Den tar istället olika former för att manifestera sig själv än en gång. Repression har sitt eget språk.

Svartvit

Drömmar – ett uttryck för repression

När vi sover är våra tankar inte förhindrade och det finns ingen spärr gällande vilka som släpps in och vilka som släpps ut. Under sömnen försvinner censuren och man kan uttrycka sig ordentligt.

Ibland kommer dessa undertryckta känslor när man sover. Det kan exempelvis handla om en person som man tycker om.

Det undertryckta visar sig med en stor komplexitet och rör innehåll som det kan verka som att man inte kan tolerera. Och det är få gånger detta visar sig med klarhet; många gånger visar det sig som symboler i drömmarna. Många gånger kommer man inte ens ihåg vad man har drömt.

Repression

De misslyckade handlingarna

De får detta namn, ‘de misslyckade handlingarna’, men de är egentligen lyckade handlingar. Det undertryckta visar sig inte bara i drömmar, utan även i handlingar som vi gör utan att tänka på det i det dagliga livet.

Det kan exempelvis handla om att man istället för att ringa sin partner av ‘misstag’ ringer upp en person som man är attraherad av.

Allt som vi gör ‘utan att vilja det’ grundar sig i en undertryckt repression. Det är en misslyckad handling eftersom det inte var det man bestämde sig för att göra medvetet. Det är en lyckad handling eftersom det var det som man i grunden ville göra.

Man säger något av ‘misstag’

Detta är mycket likartat ‘misslyckade handlingar’, men det är något som endast uppkommer med språket. Det handlar om saker som man säger av misstag. Man tänkte säga en sak men man råkade säga en annan.

Repression i form av neurotiska symtom

Neurotiska symtom är en annan typ av repression. Det är absurda handlingar i vårt dagliga liv, eller oförklarliga situationer som uppkommer utan att vi vet varför.

Det kan exempelvis handla om en person som tror att denne kommer att brinna upp om han eller hon sitter nära spisen, eller någon som kontrollerar dörren tre till fyra gånger av rädsla för att den fortfarande är olåst.

Hästar

Skämt

Skämt uttrycker inte det som finns undertryckt hos den individuella människan, utan i samhället som sådant. Denna form av repression uttrycker kollektiva undertryckta känslor.

Det finns många xenofobiska och sexistiska skämt som tillåter personer att uttrycka sådant som de annars inte skulle kunna uttrycka.

Bilder av Daria Petrilli.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.