Ge inte vargen i Rödluvan beteckningen elak

Vi ger ofta barn beteckningen elakt eller snällt utifrån deras uppförande. Men kan man verkligen säga att en människas agerande representerar allt vad hon är som person? Exemplet med vargen i sagan om Rödluvan kan hjälpa oss hitta svaret på den frågan.
Ge inte vargen i Rödluvan beteckningen elak
Rafa Guerrero

Skriven och verifierad av psykologen Rafa Guerrero.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vad är det egentligen vi säger när vi ger någon beteckningen elak?

Vår värld har genomgått en rask utveckling under de senaste årtiondena. Därför kan du ha svårt att stanna upp och reflektera över vad du gör och vad du säger till dina barn.

Hur många gånger har du inte sagt eller hört någon säga något i stil med: “Peter, slå inte din syster, det är elakt.” För min del låter det mycket bekant. Jag har hört det många gånger och har även själv sagt det.

Självklart är det inte okej för Peter att slå sin syster, men kanske går vi för långt när vi säger att han är “elak”.

Jag tror att en av de viktigaste saker vi kan göra för att försöka bli mer medvetna är att skilja på agerandet, vad barnet gör och vad barnet är.

Du måste göra åtskillnad mellan handling och person, och akta dig för att tilldela någon etiketter.

Pappa som tillrättavisar sin son

Faran med att ge vargen i Rödluvan beteckningen elak

Jag är säker på att om Peters pappa säger detta till sin son, så är det för att han har gjort något som inte är okej och för att han inte ska bete sig på det sättet. Men det är kruxet: Vad som är opassande är handlingen i sig, inte Peter.

Om du ständigt blandar samman ditt barns handlingar och uppförande med den han är som person kommer du utan att vara medveten om det förmodligen bidra till att han efterhand får sämre självkänsla.

Steget är stort mellan att säga “Du är tanklös” (personlighet) och “Det var tanklöst” (beteende).

Det är delvis därför som jag alltid har förbryllats över att barn säger att vargen i Rödluvan är elak. Enda anledningen till att vi tillskriver vargen detta personlighetsdrag (“elak”) är att han vill äta Rödluvan.

Slutsatsen är enkel: Om han vill äta henne så är det för att han är elak. Endast elaka personer skulle göra något sådant.

Vi har läst och hört så många berättelser om vargar, däribland Rödluvan, De tre små grisarna, Vargen och de sju killingarna och Peter och vargen, att vi har beslutat oss för att de är elaka för att de vill skada huvudpersonen.

Därför ger vi dem beteckningen “elak”, även om den inte nödvändigtvis stämmer. Naturligtvis är vargen inte elak. Vargen vill äta Rödluvan för att han är hungrig, inte för att han är elak.

Om du förklarade det för dina barn skulle det hjälpa dem att få en mer realistisk, sund och positiv syn på världen. Stackars vargar som blir så svartmålade! Försök att beskriva dessa figurer på ett annat sätt.

Konsten att beskriva ett beteende

Luis Cencillo var en filosof och psykolog som tyckte om att använda ett begrepp som jag finner mycket praktiskt: “omsemantisering”. Ordets stam kommer från “semantik”, studiet av språklig betydelse.

Med andra ord rör det sig om att förändra ditt sätt att beskriva något för att göra det mer flexibelt.

Som exempel skulle du istället för att säga om ett barn att hon är egendomlig och undvikande kunna omsemantisera (ometikettera) henne som blyg. Tänk på hur svårt det är att bli av med en etikett som väl fastnat!

Det är som psykologen Alberto Soler säger: det är lätt att sätta en etikett på något eller någon, men mycket svårare att ta bort den. För att förklara detta bättre gör Soler gärna jämförelser med burketiketter.

När du en gång gett ett barn en etikett (nervös, elak, smart, hjälpsam, rastlös, osv.) kommer det att bli svårt att avlägsna denna etikett, även om du ser tecken som motsäger den.

Med andra ord: var försiktig med de etiketter du tilldelar människor, särskilt barn. Vi har tendens att agera på ett sätt som motsvarar de etiketter eller bedömningar vi projicerar utåt.

Vi tenderar också att acceptera etiketter. Henry Ford lär träffande ha sagt: “Oavsett om du tror att du kan eller inte kan, så har du rätt”.

Mamma som pratar med sin son på soffan

Ännu en belysande berättelse

En historia som jag älskar att berätta för att försöka förklara den negativa effekten av att acceptera en etikett eller en roll, är “Galtons promenad”. Francis Galton var Charles Darwins kusin.

En morgon strövade han i en park och funderade på hur han var den värsta människan i hela världen. Han talade inte med någon. Han var helt uppslukad av sina egna tankar om hur fruktansvärd han var.

Hur tror du Galton upplevde de människor som korsade hans väg under promenaden? De flesta människor han passerade steg åt sidan och såg på honom med fasa. Intressant, eller hur? Det visar vilken makt som ligger i etiketter.

Jag vill återvända till förklaringen varför vargen inte är elak. Enligt samma princip är jag övertygad om att inget barn förtjänar beteckningen elak.

Ändå är det fortfarande vanligt att folk säger “X är elak”. Det finns alltid en förklaring till störande beteenden.

Därmed inte sagt att man ska urskulda dåligt uppförande – tvärtom. Jag menar bara att det är viktigt att förstå varför ett barn uppför sig på ett visst sätt.

Därför är det bästa du kan göra med dina barn och dina elever att beskriva beteenden istället för att karakterisera dem eller ge dem etiketter.

Reflektera ett ögonblick över de förklaringar och etiketter du använder med dina barn och vilka konsekvenser dessa kan få. Ditt sätt att se på saker och ting kan hjälpa dem att få en mer flexibel, hälsosam och öppen attityd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.