Underskatta inte ordens makt, de är mäktigare än vi tror

Underskatta inte ordens makt, de är mäktigare än vi tror

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

År 2004 utförde en japansk vetenskapsman vid namn Masaru Emoto en undersökning för att demonstrera ordens makt. Experimentet gick ut på att koka ris som sedan fördelades i tre lika stora behållare. Den första försågs med en positiv etikett, den andra med en negativ etikett och den tredje med en neutral etikett.

Varje dag under en månads tid talade han till riset med den positiva etiketten i positiva och trevliga ordalag. Han gjorde tvärtom med riset med den negativa etiketten, som han istället överöste med nedsättande och hatfulla ord. När månaden var slut visade det sig att riset som mottagit de positiva och trevliga budskapen såg färskare ut och inte avgav någon lukt. Riset som hade “utsatts för” okvädingsord var däremot täckt med mögel och var svart och illaluktande.

Ordens makt

Oavsett hur vetenskapligt detta experiment var så får det oss att inse vilken styrka som ligger i de ord och de budskap som vi förmedlar. Om detta kan påvisas med något så simpelt som ris kan man förstå hur mycket större effekten är på människor som vi kommunicerar med i vårt dagliga umgänge.

Det beskrivna experimentet kan ses som pseudovetenskap, men vi behöver inte betrakta det som vetenskapligt giltigt för att förstå vilken oerhörd kraft som ligger i det talade och skrivna ordet.

“Allting ryms i ordet … En idé kan totalt ändras genom att ett ord flyttas, eller för att ett annat ord gavs en betydelse som var inte avsedd, men som antogs. Orden har schatteringar, genomskinlighet, tyngd, fjädrar, hår, de har allt som fångats upp vid färden längs älven, under resan hemifrån, från det som först var … De är både uråldriga och nymodiga… “

Pablo Neruda

Vikten av det språk vi använder

Det språk vi väljer att använda avgör hur vi uppfattar verkligheten. Att säga: “Det är omöjligt att göra” är inte alls detsamma som att säga: “Det är svårt, men jag måste åtminstone försöka“. Om vi uttrycker vårt budskap på ett nytt sätt kan vi få en helt annan uppfattning om det vi försöker förmedla. Vi styrs av våra ord.

Vi styrs av våra ord

Tänk på att det är viktigaste inte är vad vi säger utan hur vi säger det. Ord har förmågan att ändra vårt sätt att tänka, att ge oss nya infallsvinklar och, framför allt, att på ett underbart vis lätta våra sinnen.

Det är inte fråga om att på ett krystat sätt försöka ändra våra tankar genom vårt språkbruk, att t.ex. omvandla “jag kan inte göra det” till “jag ska göra det”. Snarare gäller det att bli medveten om den styrka som ligger i orden. Om hur vi bör undvika att använda dem på ett sätt som undergräver oss.

Vi bör inte använda ord som “alltid”, “aldrig” och “jag måste”. Istället kan vi välja mer konstruktiva uttryckssätt, i stil med: “Jag har visserligen aldrig lyckats med detta förut, men nu har jag chansen. Jag ska göra så gott jag kan.” Detta är en stor del av att nyttja ordens makt.

“Den moderna vetenskapen har ännu inte lyckats producera ett läkemedel som är lika effektivt som några vänliga ord.”

-Sigmund Freud-

Låt oss skriva om våra berättelser

Språket är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att forma våra tankar och idéer. Vi kan bli manusförfattare till våra egna liv. Så låt oss skriva manus som ger oss styrka och uppmuntran istället för begränsningar. Detta är inte komplicerat, och om vi gör det rätt kan det få mycket stor betydelse för våra liv.

“Om du inte känner dig lycklig kan det vara en bra idé att syna de ord du använder.”

-Joyce Meyer-

Orden har makt över våra känslor

Låt oss försöka ändra vårt sätt att tala till andra och till oss själva, så att vi fokuserar på sådant som är positivt och passande. Kanske behöver vi bara ändra våra ord, kanske måste vi även ändra våra budskap. Om orden hjälper oss, inspirerar oss och är välgörande, då är vi på rätt väg. I annat fall kanske vi märker att orden suger kraften ur oss, begränsar oss och inte gagnar oss på något vis. De kan även göra andra illa. Då bör vi fundera på om vi behöver ändra vårt sätt att tala till oss själva.

Om ord kan ha en effekt på ris inser man lätt hur de kan påverka människor i vår omgivning. När vi väljer våra ord har vi makten att behandla våra medmänniskor antingen väl eller illa. Denna makt omfattar även våra egna liv. Vi ställs inför många olika val i livet, och ett av de viktigaste är hur vi använder ordens makt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.