Vart du går säger mer om dig än var du kommer ifrån

Vart du går säger mer om dig än var du kommer ifrån
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2023

Vi tenderar att definiera oss själva baserat på vårt förflutna och därför som förutsägbara, men var du kommer ifrån säger inte alltid mycket om vem du är. Många av oss lär oss från vårt förflutna och lever därmed bättre i nuet. Det senare kan vara en mer korrekt reflektion av de personer som vi är idag. Människor är inte statiska. Raka motsatsen: omvandlingsprocessen är en daglig kamp.

Det kan inte förekomma någon förvandling utan en känslokomponent. Känslorna som vi upplever är de största motorerna bakom våra beteenden. Vårt öde kan inte förändras; annars hade det inte varit vårt öde. Men en människa kan förändras, annars hade denne inte längre varit en människa.

De mål vi strävar mot visar, till stor del, vilka vi är. Att uppnå våra mål är inte lika viktigt som det som vi blir när vi jobbar för dem. Vi lever i nuet. Så spelar det någon roll vilka vi var förra veckan om vi vet vilka vi är idag?

“Det som har hänt har flytt; vad du hoppas på är frånvarande; men nuet är ditt”.

-Arabiskt ordspråk-

Endast 20% av hjärnan befinner sig i nuet, mycket av den befinner sig i vårt förflutna

Vår hjärna älskar att gå från det förflutna till framtiden och tillbaks igen utan att ens stanna i nuet, inte ens för att ladda om. 40% av den mänskliga hjärnan inriktar sig på hypoteser som aldrig kommer att inträffa i verkligheten. 40% är förankrat vid situationer och konflikter i vårt förflutna. Detta lämnar endast 20% som inriktar sig på det som verkligen spelar någon roll, vilka vi är just nu. Nuet.

Det är därför viktigt att du beskriver dig själv genom att fokusera på nuet och inte var du kommer ifrån. Viss forskning menar att nuet är en flyktig plats för hjärnan, men att den kan tränas. Att ha mål och en riktning gör oss mer anslutna till vår miljö.

Kvinna och maskros

Var du kommer ifrån ger dig mycket information om hur du en gång var, men nuet ger dig information om vem du är. För vår hjärna är det dock mycket enklare att hålla informationen från det förflutna. Den har ju redan processat den. Det är därför anledningen till att många av oss finner det svårt att se oss själva som de vi verkligen är, med den där bilden i vårt sinne som är så föråldrad i jämförelse med de vi är idag.

Slogans som “den gamla goda tiden” visar oss hur våra hjärnor förvränger saker från förr. Hjärnan återuppfinner våra minnen för att göra dem mer positiva. Minnen tar fragment från nuet och sätter in dem i vårt förflutna så att de passar in bättre i den värld som vi lever i nu.

“Enfaldiga pratar om det förgångna, visa män om nuet och dårar om framtiden.”

-Napoleon Bonaparte-

Var du kommer ifrån beror på slumpen, men vart du går är ditt val

Vi har alla ett förflutet och ibland är detta inte något som vi har valt. När vi växer, med den kontroll vi har över våra liv, väljer vi och formar de attityder och det livssätt som bäst går i linje med våra smaker och värderingar. Att veta vart vi går implicerar att vi har vuxit inom självkontroll, bedömningar och generositet (eller vi är åtminstone förmögna att göra det).

Går barfota på väg

Varje val har en konsekvens. Om vi inte tycker om vårt val och dess konsekvens, bör vi leta efter ett nytt val och en ny konsekvens istället för att klänga fast vid det förra. Är den väg vi väljer alltid den rätta? Det finns konsekvenser som vi inte kan känna till på förhand, men vilken väg som är “rätt” är vårt val.

Vi kan välja att göra oss av med uppfattningar som begränsar oss och istället bygga upp andra uppfattningar som gör våra liv bättre och mer lyckosamma. Våra spöken finns i det förflutna, och de beskriver sig själva med liv som redan har valts, levts och stängts. Vi är det som vi väljer att vara idag, inte vad vi valde att vara förr.

“Jag kan lära vem som helst hur denne får vad denne vill ha ut från livet. Problemet är att jag inte kan hitta någon som kan säga till mig vad denne vill.”

Mark Twain


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.