Vart du går säger mer om dig än var du kommer ifrån

Vart du går säger mer om dig än var du kommer ifrån
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi tenderar att definiera oss själva baserat på vårt förflutna och därför vara förutsägbara, men var du kommer ifrån säger inte alltid mycket om vem du är. Många av oss lär oss från vårt förgångna och lever därmed bättre i nuet. Detta kan vara en mer korrekt reflektering av de personer som vi är idag. Folk är inte statiska. Raka motsatsen: omvandlingsprocessen är en daglig kamp.

Det kan inte förekomma någon förvandling utan en känslokomponent. De känslor som vi upplever är de största motorerna bakom våra beteenden. Vårt öde kan inte förändras; annars hade det inte varit vårt öde. Men en person kan förändras, annars hade personen inte längre varit en person.

De mål vi går efter visar, till stor del, vilka vi är. Att uppnå våra mål är inte lika viktigt som det som vi blir då vi uppnår dem. Vi lever i nuet. Så spelar det någon roll vilka vi var förra veckan ifall vi vet vilka vi är idag?

“Det som har hänt har flytt; vad du hoppas på är frånvarande; men nuet är ditt”.
-Arabiskt ordspråk-

Endast 20% av hjärnan befinner sig i nuet, mycket av den befinner sig i vårt förflutna

Vår hjärna älskar att gå från det förflutna till framtiden och tillbaks igen utan att ens stanna i nuet, inte ens för att ladda om. 40% av den mänskliga hjärnan inriktar sig på hypoteser som aldrig kommer att hända i verkligheten. Sedan så är 40% förankrat vid situationer och konflikter i vårt förflutna, vilket bara lämnar 20% som inriktar sig på det som verkligen spelar någon roll, vilka vi är just nu. Nuet.

Det är därför viktigt att vi beskriver oss själva genom att fokusera på nuet och inte var du kommer ifrån. Viss forskning föreslår att nuet är en flyktig plats för hjärnan, men att den kan tränas. Att ha mål och en riktning gör oss mer anslutna till vår miljö.

Kvinna och maskros

Var du kommer ifrån ger dig mycket information rörande hur vi en gång var, men nuet ger oss information rörande vem du är. Men för vår hjärna är det mycket enklare att hålla informationen från det förgångna. Den har ju redan processat den. Det är därför anledningen till varför många av oss finner det svårt att se oss själva som de vi verkligen är, men den där bilden i vårt sinne som är så föråldrad i jämförelse med den vi är idag.

Slogans som “den gamla goda tiden” visar oss hur våra hjärnor förvränger saker från förr. Hjärnan återuppfinner våra minnen för att göra dem mer positiva. Minnen tar fragment från nuet och sätter in dem i vårt förflutna så att de passar in bättre i den värld som vi lever i nu.

“Enfaldiga pratar om det förgångna, visa män om nuet och dårar om framtiden.”
-Napoleon Bonaparte-

Var du kommer ifrån beror på slumpen, men vart du går är ditt val

Vi har alla ett förflutet och ibland är detta inte något som vi har valt. Då vi växer, med den kontroll vi har över våra liv, så väljer vi och formar de attityder och det livssätt som bäst går i linje med våra smaker och värderingar. Att veta vart vi går implicerar att vi har vuxit inom självkontroll, bedömningar och generositet (eller iallafall så är vi förmögna att göra det).

maskros

Varje val har en konsekvens. Ifall vi inte tycker om vårt val och dess konsekvens, så bör vi leta efter ett nytt val och en ny konsekvens istället för att klänga fast vid det förra. Är den väg vi väljer alltid den rätta? Det finns konsekvenser som vi inte kan känna till i förhand men det “rätta” ligger i våra val.

Vi kan välja att göra oss av med uppfattningar som begränsar oss och istället bygga upp andra uppfattningar som gör våra liv bättre och mer lyckosamma. Våra spöken finns i det förflutna, och de beskriver sig själva med liv som redan har valts, levts och som har stängts. Vi är det som vi väljer att vara idag, inte vad vi valde att vara förr.

“Jag kan lära vem som helst hur de får vad de vill ha ut från livet. Problemet är att jag inte kan hitta någon som kan säga till mig vad de vill.”
Mark Twain

Detta kanske intresserar dig
När den enda vägen ut är att leva
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
När den enda vägen ut är att leva

Vi stannar inte ofta upp för att tänka på hur otroligt fantastiskt det är att leva, med alla våra känslor, tankar och alternativ.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.