Sambandet mellan självbedrägeri och alkoholism

Självbedrägeri och alkoholism arbetar tillsammans för att hålla beroendet levande. Detta är en form av långvarig självmedicinering som kan förvandlas till psykologisk tortyr för den som lider av det.
Sambandet mellan självbedrägeri och alkoholism
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

För några år sedan berättade en kollega inom psykologin att hon inte kunde förstå alkoholister. Hon förstod inte att självbedrägeri och alkoholism går hand i hand och undrade hur människor kunde ha ett sådant förakt för livet att de skadade sig med giftiga ämnen. Tyvärr finns det många ”experter” som delar denna övertygelse. De har ett partiskt och moraliserande perspektiv som gör dem oförmögna att erbjuda attraktiva och dynamiska lösningar. Något som bara ökar känslan av misslyckande och fördjupar skuldkänslorna.

Du måste förstå att självbedrägeri är en av de faktorer som är inbegripen i alkoholismens kontinuitet och manifestationen av återfall. Även om självbedrägeri inte är det som orsakar missbruket så kan det vara den avgörande faktorn som upprätthåller det. Genom att förstå detta kommer du att kunna avslöja sambandet mellan självbedrägeri och alkoholism. Detta kommer att ge dig ett mer rehabiliterande perspektiv på beroendet.

Enligt experter är alkoholism en biopsykosocial störning. Det är också omöjligt att bortse från miljömässiga faktorer med tanke på dess etiologi och utveckling. Som vi nämnde ovan är det avgörande att man förstår självbedrägeri och dess påverkan på problemets kontinuitet (Zucker och Williams, 1994).

En man som dricker whiskey i en förövrigt tom bar

Självbedrägeri och alkoholism som ett sätt att undvika en motbjudande verklighet

Missbrukare kan framstå som helt irrationella och obegripliga för andra. Med sorg, färgad av avsmak, undrar icke-missbrukare hur en person kan ha så fel och inte se smärtan de orsakar sig själva och andra. Hur kan självbedrägeri och alkoholism bli så destruktivt?

Gregory Bateson var den första som försökte förstå alkoholism genom en komplex epistemologi. Hans uppsats The Cybernetics of ”Self”: A Theory of Alcoholism förtäljer att alkoholiserat beteende är ett typ av korrigerande sådant.

Om alkoholistens nyktra liv driver dem till att berusa sig på något sätt, bör de inte förvänta sig att påtvingad nykterhet ska minska eller kontrollera deras alkoholism.

Samma miljö som driver dig till ett beroende kan inte rädda dig från det

Verkligheter, diskussioner och minnen som ber att få bedövning driver vissa människor till att dricka. Det finns något fel i normaliteten, det kan till och med vara patologiskt för många människor som är för känsliga och därmed hamnar i beroende. De hittar inte rätt nivå av stimulans i sina egna liv, i sitt arbete eller familjeliv.

Berusning ger bara en (subjektiv) korrigering av detta existentiella tillstånd. Med andra ord, för dessa människor är det berusade tillståndet ”bättre” jämfört med det nyktra tillståndet.

För Luigi Cancrini (1993) kan alkoholism, samt narkotikamissbruk, betraktas som ett självterapeutiskt försök att möta de relations- eller familjedynamiker som är källor till lidande.

Hur får självbedrägeri dig att fortsätta dricka efter att alkoholen börjat påverka dig?

De mest moderna behandlingarna av självbedrägeri har legitimt fokuserat på Butlers krav på avsikt. När du är motiverad att tro på ett visst faktum tenderar du att arbeta med en viss snedvridning av bevisningen. Du söker bevis för att stödja din befintliga övertygelse och tenderar att inte fokusera så mycket på vad som utmanar den.

Människor har lättare att tro på det de ser med sina egna ögon, särskilt när det stödjer vad de redan tror. På så vis leder självbedrägeri hos alkoholister till att understödja deras redan existerande övertygelser, även om de är felaktiga.

Många missbrukare anser inte att de har ett problem. De accepterar endast en intervention då deras omgivande miljö tvingar dem till det. I det här fallet söker människor terapi som uppmuntras av andra men inte för sin egen skull. Det kan bero på att de själva inte har ont men inte vill se andra lida. Eller för att de inte kan uthärda det grupptryck de utsätts för dagligen. I dessa fall kommer personen troligen att följa sådana ingrepp bara för syns skull.

Dessutom kan de understödja sin tro om att de inte har något problem med drickandet genom att uppmärksamma andra i deras bekantskapskrets som dricker mer än de gör och ännu inte har blivit skadade av det. De kan också använda som ursäkt det faktum att de tidigare framgångsrikt har gett upp alkoholen helt under ihållande perioder.

En kvinna som väldigt gärna vill ta en drink, vilket representerar självbedrägeri och alkoholism

Självbedrägeri och alkoholism är ett sätt att fortsätta tro på sig själv

Så länge en person inte undersöker sina motiv till att tro en sak är det mycket svårt att övertyga dem om felaktigheten i en åsikt. Med andra ord, om en person kan börja förstå vad som motiverar dem att upprätthålla vissa övertygelser och synpunkter, kommer de att bli berikade med värdefull kunskap.

Således är beroendet en vana, något människor upprätthåller automatiskt utan medveten avsikt. När de bromsar det vanemässiga agerandet, genom att fråga sig varför de gör en viss sak, kommer de att kunna stänga av autopiloten.

Sammanfattningsvis kan medvetenhet om självbedrägeriet ge en gemensam grund för dessa människor samt de människor som bryr sig om dem, att förstå hur andra kan drabbas av deras egna beroenden. För dessa människor måste en psykolog få den främsta platsen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.