6 produktiva sätt att studera mer effektivt

6 produktiva sätt att studera mer effektivt
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

De flesta studenter vet hur olustigt och stressigt det kan vara att studera inför en tentamen. Dessutom kan det vara oerhört frustrerande att ägna timmar åt att på nytt gå igenom och försöka memorera anteckningar. Ibland kan det kännas som om man har hållit på i timmar utan att ha läst en enda sida eller ens ha öppnat boken! Men stressa inte upp dig; här är några enkla knep som kan hjälpa dig att studera mer effektivt.

Dessa studiemetoder hjälper dig att inte slösa tid när du tentapluggar, och när du är mer produktiv blir studierna roligare. Metoderna är enkla, men de kan vara svåra att omsätta i praktiken. Men med tid och vana kan du lära dig inte bara att studera mer effektivt, utan även att göra studierna mer lustbetonade.

Välj en lugn plats för att kunna studera mer effektivt

Var ska man studera? Många väljer att studera hemma. Men där finns det ofta störande ljud och distraktioner. Den perfekta studiemiljön är en lugn plats utan distraktioner. Eftersom distraherande ljud kan vara svåra att undvika väljer studenter ofta att studera på bibliotek. Det är viktigt att inte tappa koncentrationen när man studerar, men man måste även se till att lägga in raster för att hålla orken. Nedan ska vi tala mer om detta.

En bra studiemiljö är väsentlig när man vill studera mer effektivt. En del faktorer går givetvis inte att påverka, men man bör välja en plats utan störande bakgrundsbrus, där man har tillgång till naturligt ljus, en bekväm stol och ett plotterfritt bord. 

En bra studiemiljö är viktigt

Planera väl

När man studerar inför en tentamen ska man vara noga med att ta regelbundna raster. Koncentration kräver mycket energi, och efter ca 40 minuter orkar hjärnan inte fokusera lika bra. Därför rekommenderar vi att du lägger in en paus på 5-10 minuter efter ett studiepass på 15-40 minuter. Välplanerade pauser hjälper dig att rensa dina tankar och hålla koncentrationen uppe.

Samma princip gäller för ditt studieämne. När man har studerat ett ämne i mer än 40 minuter börjar inlärningen gå mer långsamt. Om man byter ämne efter 20-40 minuter blir studierna roligare och det är lättare att hålla sig motiverad.

Sätt upp mål

När man studerar är det viktigt att sätta upp mål och inte ge sig förrän målen har uppnåtts. Men det gäller att ha rimliga, kortsiktiga mål. Det är mycket lätt att förlora fokus när man sätter upp långsiktiga mål. Å andra sidan får målen inte vara så kortsiktiga att de kan uppnås efter bara ett par minuter. I grunden måste varje student sätta upp realistiska mål enligt hans eller hennes förutsättningar.

Minnestekniker för att studera mer effektivt

Även om en del minnestekniker är lite okonventionella kan de vara mycket effektiva. Ett exempel på en sådan “mnemoteknik” demonstreras av huvudrollsinnehavaren i TV-serien “Sherlock”, som kan föreställa sig och minnas ett helt palats vars rum är fyllda med olika föremål.

Denna teknik, som även kallas Loci-metoden eller minnespalats, innebär att man föreställer sig ett hus eller ett palats och associerar kunskap man vill lära sig med föremål i olika rum. Andra minnestekniker siktar på att använda studiematerialet för att hitta på sånger eller rim, eller för att skapa associationer mellan orden och olika föreställningar och förnimmelser. Även om teknikerna verkar lite ovanliga, är det bra att prova dem för att se hur de fungerar för dig.

Testa dig själv

Genom att förhöra dig själv håller du dig engagerad, samtidigt som du får koll på hur mycket du vet. Självförhör är också ett sätt att befästa kunskaper, genom att man repeterar det man lärt och får klarhet i eventuella luckor. Sist ska vi ta en titt på fördelarna med att studera i grupp.

Det är bra att förhöra sig själv

Studera i grupp

Det finns många skäl till att arbeta tillsammans med kurskamrater när man vill studera mer effektivt. Självklart går det inte alltid att studera i grupp. Men det är bra att då och då träffa andra studenter så att man inte halkar efter. När man studerar tillsammans får man inblick i andras insikter och man upptäcker sina egna starka och svaga punkter.

Gruppstudier inbjuder också till en viss konkurrens, vilket kan vara stimulerande. Och om några kommer på efterkälken kan de lära från mer pålästa kurskamrater. Dessa studenter måste samtidigt sporra varandra för att hålla studietakten.

Att lära sig studera mer effektivt är mycket värdefullt. Genom att använda dessa studiemetoder kommer du att få mer behållning av dina studier. Anpassa de sex olika metoderna efter dina egna behov, så kommer du efter hand märka att dina studiepass blir både roligare och mer produktiva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.