Ditt sätt att hälsa på människor säger mycket om dig

Hur mycket avslöjar ditt sätt att hälsa på människor om vem du är som person? Dr. Marcelo Ceberio ger svar på den frågan.
Ditt sätt att hälsa på människor säger mycket om dig

Senaste uppdateringen: 09 januari, 2020

En intressant och utmärkande aspekt av sociala interaktioner är att det finns flera olika sätt att hälsa på människor och att dessa är beroende av det kulturella sammanhanget. 

Men det rör sig om mer än bestämda kultur-, familje- och samhällsgrupper. För ditt sätt att hälsa på människor avspeglar din personlighet och dina band till personerna i din omgivning.

Olika kulturer har olika sätt att hälsa människor.

Olika kulturella sätt att hälsa på människor

Alla hälsningar, både de mellan två individer som aldrig har träffats förut och de mellan två personer som redan har en stark relation, avslöjar en relationell uttrycksstil.

 • I Frankrike är det normalt för människor som känner varandra och har någon form av relation att pussa varandra tre gånger på båda kinderna.
 • Emellertid är det i Spanien gängse att män skakar hand eller kramar varandra, medan det är vanligare för kvinnor eller kvinnor och män sinsemellan att pussa varandra två gånger på kinden.
 • I Italien skakar såväl män som kvinnor hand med andra män och kvinnor. Men om de inte har sett varandra på lång tid utbyter de en kram.
 • I Chile skakar män hand med varandra, men mellan män och kvinnor är en kyss på kinden standard. Samma sak gäller i Bolivia och i Peru.
 • Men i Argentina hälsar man varandra med en kyss på kinden, redan vid första mötet.
 • I Marocko täcker kvinnorna hela sin kropp bortsett från ögon och fotleder. De går långt bakom männen och sjävklart förekommer det ingen som helst uppvisning av tillgivenhet.
 • Slutligen i östasiatiska länder, särskilt i Kina, håller män och kvinnor avstånd från varandra när de går: mannen går ungefär en meter framför kvinnan, och människor hälsar varandra med en typisk bugning som inte kräver någon fysisk kontakt.

Könsrelaterade hälsningsstilar

Det är intressant att se hur kvinnor är mindre hämmade när de hälsar varandra än när de hälsar män. Faktum är att kvinnor brukade undvika kontakt med män, särskilt fram till 60-talet.

Men under 60-talet förlorade en rad stereotyper om män och kvinnor trovärdighet. Detta ruckade på den viktorianska fixeringen vid sexualitet och gjorde att kvinnor tog mer initiativ till förförelsespel med män.

Exempelvis har kvinnor inte bara traditionellt brukat hälsa varandra med en kyss: de har även börjat hålla varandra i händerna på gatan och att gripa tag i varandras armar.

Folk associerade sådant beteende med kvinnlighet, för det hade ansetts egendomligt om två män gjorde så.

Dessutom, i fråga om könsskillnader, var män förknippade med rationalitet och emotionell distans, medan kvinnor betraktades som mer känsliga och tillgivna. Dock är det i dagens samhälle vanligt att man bryter gamla tankemönster.

Alla dessa förutfattade meningar skapar åtskillnader som hindrar människor från att fysiskt visa sin tillgivenhet. Med andra ord finns det vissa regler som beroende på sammanhanget gör en uppvisning av tillgivenhet mer eller mindre acceptabel.

Alltså är sammanhanget avgörande för om kontakt förbjuds eller uppmuntras.

Familjetyper

När de bildar familj fastställer föräldrar vissa regler och beteenden som de anser vara acceptabla och de tillämpar dessa från första stund i interaktionen med sina barn.

På så vis utformar de relationella och affektiva koder, och dessa kan skilja sig från familj till familj. Vanligen grundar sig dessa koder på sociala stereotyper.

 • Det finns familjer vars emotionella interaktionsmönster är mycket begränsade. De undviker kyssar, kramar, smekningar och till och med ögonkontakt.
  Vidare ger de uttryck för sin tillgivenhet genom att tillhandahålla materiella varor, såsom kläder, resor, pengar, blommor och andra gåvor.
 • Andra familjer visar tillgivenhet med ord. De ger inga gåvor, men de säger ofta hur mycket de älskar varandra, även om de aldrig kysser, kramar eller berör varandra.
 • Sedan finns det de som ger prov på sin kärlek i handling. I sådana miljöer gör familjemedlemmarna saker för varandra. De hjälper varandra, vet precis vad den andra personen behöver och månar alltid om dennes välbefinnande.
 • Slutligen förekommer det familjer som helt saknar hämningar vad gäller fysisk kontakt. De uttrycker sin tillgivenhet med kroppen genom att ständigt ge varandra kramar.
Kvinnor är mindre hämmade i sitt sätt att hälsa människor.

Det är helt klart att det mest hälsosamma sätt att visa sin tillgivenhet i familjen bygger på en kombination av olika uttrycksformer, där familjemedlemmarna finner de mekanismer som passar dem bäst.

Dock finns det alltid en uttrycksstil framför andra som en ny familj tillägnar sig. I allmänhet antar människor exakt samma familjemönster som det de växte upp i, eller också det exakt motsatta; oftast finns det inget mellanting.

Det betyder att människor har tendens att identifiera sig med bestämda stereotyper, som de sedan tillägnar sig och upprepar i andra relationer utanför den egna familjen.

Hälsningstyper

Om du är observant märker du att ditt sätt att hälsa på människor ger en idé om hur du agerar i fråga om känslor och tillgivenhet.

Med andra ord kan den grad av ledighet (eller stelhet) din kropp uppvisar avslöja en hel del om dina känslor för personerna i din omgivning.

Hälsningar vid första mötet

Somliga människor kramar inte varandra, utan hälsar istället på andra genom att vinka. När det gäller t.ex. män så presenterar de vanligen sig själva på ett mer formellt sett, i synnerhet om de hälsar med ett sällskapligt leende och den typiska frasen “Trevligt att träffas”.

Formella hälsningar

I mer extrema fall finns det människor som hälsar med ett fast handslag och något av en militärliknande rörelse med armen. Och naturligtvis finns det även de som enbart hälsar män med ett handslag, men som hälsar kvinnor med en puss på kinden.

Handskakningar – ett vanligt sätt att hälsa på människor

Handslagets styrka är en mycket intressant detalj: måttlig styrka innebär att hälsningen egentligen inte är relevant. I mer formella sammanhang skakar män hand upprepade gånger, förutom att de kramar motpartens fingrar.

Sådana hälsningar kommer man lätt ihåg, eftersom de gör ont. Faktiskt uttrycker många sin tillgivenhet med hjälp av styrka eller oborstade rörelser.

Och så förekommer det fasta handslag med ögonkontakt, vilket uttrycker socialt och personligt förtroende. Men ibland hälsar människor med ett slappt och fumligt handslag.

Sådana personer är ofta blyga, har svårt med sociala interaktioner och är rädda för att utveckla djupa relationer. Därför lär de bara känna människor på ytan. Och denna typ av handslag stärker ofta den uppfattningen, särskilt om personen i fråga undviker ögonkontakt.

Sålunda är det inte underligt om personens hand är svettig, eftersom han är nervös och spänd inför detta första möte.

En blandning av handskakning och kram

Slutligen finns det de som självsäkert skakar den andra personens hand och till och med lägger sin vänstra hand ovanpå motpartens. Denna hälsningsstil är ett mellanting mellan ett handslag och en kram.

Visserligen är de uppenbarligen mer öppna inför fysisk kontakt, men de kan ha en kontrollerande och inkräktande personlighet.

Mäns sätt att hälsa människor är ofta att skaka hand.

Alla dessa aspekter som du lägger märke till vid ett första möte är tecken på en relationell samverkan. Det är som ett sorts spel, en dynamik, som du kan tolka för att utvärdera vilken typ av relation du kan upprätta med en annan person.

Trots att det inte finns några fastslagna mönster i fråga om sociala interaktioner, så kan dessa generaliseringar ge dig en idé om en annan människas personlighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.