Schopenhauers 8 regler för att bli lycklig

Schopenhauers 8 regler för att bli lycklig
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 08 september, 2020

Schopenhauers regler för att bli lycklig kommer från den tyska filosofen som trots allt var känd för sin pessimism. Hans idéer kretsade kring teorin om att lycka inte bara är en konstgjord illusion.

I själva verket, efter filosofens död, hittades ett manuskript bland hans anteckningar och personliga tillhörigheter som han kallade ”konsten att vara lycklig”. Underligt nog, trots de pessimistiska och ofta cyniska idéerna som han försvarade under sitt liv, utvecklade han i dessa anteckningar en serie regler som kan hjälpa till med att undvika lidande. Han ville att människor skulle försöka uppnå ett visst tillstånd av lycka.

1. Den första av Schopenhauers regler för att bli lycklig: Undvik jämförelser för att undvika att bli avundsjuk

Den första regeln bygger på att undvika avund. Enligt Schopenhauer är avund en mycket negativ känsla och att uppleva den sänker ner oss i ett konstant tillstånd av missnöje.

Avund leder oss bort från lyckan. Genom att jämföra oss med andra så börjar vi tvivla på oss själva. För att undvika detta lidande är det bäst för oss att undvika jämförelser eftersom varje person är annorlunda. Vi måste acceptera varje individs situation.

Schopenhauers regler för att bli lycklig: Tre lyckliga väninnor chattar på café

2. Oroa dig inte över dåliga resultat

En annan av Schopenhauers regler för att bli lycklig lär oss att acceptera misslyckanden som uppstår på grund av dåliga beslut vi har fattat. Därmed uppmuntrar den tyska filosofen oss att göra vårt bästa i varje ögonblick. På så sätt kommer vi inte att känna oss nerslagna av ett dåligt resultat, eftersom vi trots allt gjort vårt bästa. Felaktiga beslut kan alla ta; bättre då att agera felaktigt än att inte agera alls, och sedan lära av misstagen.

3. Följ alltid dina instinkter

Schopenhauer var medveten om att det finns väldigt kreativa människor som också är logiska. Detta innebär att vissa människor ägnar sig mer åt handling och andra till kontemplation. Kort sagt, denna regel lär oss att låta oss styras av våra instinkter, för att därmed kunna vara oss själva och må bättre.

4. Lita inte på att någon annan ska göra dig lycklig

Den fjärde regeln om att bli lycklig lär oss att bara vara beroende av oss själva. Därmed känner vi oss inte besvikna av andra människor eller över beslut som står utanför vår kontroll. Vi bör inte låta andra påverka vårt humör.

5. Överskatta inte dina önskningar

Att vara medveten om våra begränsningar och inte låta oss bli bortförda av orealistiska önskningar gör att vi inte kan bli överväldigade när vi inte kan uppfylla dem. Därför bör vi tänka på vilken situation vi är i och vilka mål som finns tillgängliga för oss. Det betyder inte att vi inte kan drömma. Det betyder helt enkelt att vi bör anpassa oss till våra möjligheter.

6. Behåll kontrollen över dina förväntningar

Vi bör lära oss att anpassa våra förväntningar såväl som våra önskningar. På det här sättet kan vi undvika överdrivna förväntningar på något projekt eller en person. Kort sagt är denna regel baserad på att ha ett mer realistiskt perspektiv på vårt liv och veta hur man möter hinder på ett mer lämpligt sätt.

7. Värdesätt vad du faktiskt har

När det gäller att vara lycklig är det viktigt att veta hur man ser bortom sina materiella ägodelar. Detta hindrar oss inte bara från att uppleva avund, som vi nämnde i den första regeln, utan det hjälper oss också att värdesätta de saker som verkligen betyder något. På det sättet kan vi uppnå bättre relationer med våra vänner och familj; genom att ge dem den betydelse de verkligen förtjänar.

En kvinna med slutna ögon ler i solskenet

8. Den sista av Schopenhauers regler för att bli lycklig: Ägna mer uppmärksamhet åt nuet

Den sista regeln är relaterad till den tid vi ägnar oss åt att tänka på vårt förflutna och vår framtid. Att förlora oss i tankar på problem i det förflutna gynnar oss inte på något sätt. Dessutom måste vi acceptera att vi inte kan ändra de beslut vi tidigare har gjort. Å andra sidan, att ägna för mycket tid åt att drömma om framtiden kan även det leda till nedstämdhet. Därmed borde vi helt enkelt bara njuta av nuet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.