Sexuellt tvång: vad är det och hur håller man sig säker?

Sexuellt tvång: vad är det och hur håller man sig säker?
Judith Francisco

Skriven och verifierad av psykologen Judith Francisco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sexuellt tvång är alla handlingar en person använder för att tvinga in en annan person i en sexuell situation. Det finns ett helt spektrum av handlingar som faller under detta, så det kan se ut på många sätt.

Några av de främsta är verbal press, användning av droger eller våld. Just nu upplever många kvinnor sexuellt tvång, så det är viktigt att motarbeta detta problem.

Det är logiskt att undra vad orsaken är till att så många kvinnor dör från könsbaserat våld. Vad är roten? Sanningen är att det finns flera faktorer som kan spela roll på samma gång.

De har att göra med saker som sociokulturell och personlig bakgrundKultur, omgivning och inlärningsmodeller uppmuntrar attityder, könsnormer, värderingar och sexuella mönster som verkar nära kopplade till sexuellt tvång.

Övergrepp är aldrig rättfärdigat

Faktorer som associeras med sexuellt tvång

Faktorer som kan göra en person mer benägen att bli en förövare ligger någonstans mellan kombinationen av hotfull maskulinitet och vissa variabler kopplade till motivation och sexuella upplevelser.

Men vad innebär dessa termer? Vi ska förklara:

  • Hotfull maskulinitet: vissa mäns behov att kontrollera och dominera kvinnor.
  • Motivation och sexuella upplevelser: de överdrivna tankar vissa män har om sina sexuella färdigheter. Dessa koncept har även att göra med deras intresse för sex utan frågor och deras konstanta oro över att förbli sexuellt effektiva och sexuellt aktiva.

Enligt Malamuths konfluensmodell utövar vissa män sexuellt tvång när dessa två karaktärsdrag möts.

Å andar sidan har forskare även utfört studier om kvinnligt beteende och deras sårbarhet för sexuellt tvång. Den viktigaste riskfaktorn för kvinnor är att träffa en man som är villig att vara sexuellt aggressiv.

Det innebär inte att vi som kvinnor inte kan göra något för att förhindra det. Skulden ligger givetvis alltid hos förövaren, men det finns vissa åtgärder man kan ta. Här kommer några idéer för att förbli säker:

  • Självsäkerhet när det kommer till sexuellt tvång: kvinnor som tror att de kommer kunna stå emot dessa typer av situationer är de som är bäst på att förebygga oönskade sexuella aktiviteter.
  • Ingen eller måttlig alkoholkonsumtion.
  • Bestämt uppförande inför verbal press: detta är det viktigaste för att förbli säker. Det är att uttrycka vad du går med på och inte går med på. Bestämda kvinnor är bättre på ett förhindra oönskade sexuella aktiviteter.

Som offer för detta fenomen bär man inte någon som helst skuld, men ovan nämnda tips kan hjälpa en att minska risken.

Program för förebyggande

Målet med alla förebyggande program är att minska riskfaktorerna. I detta fall gäller det både män och kvinnor, och det innebär även att man lär sig att skydda sig.

För några år sedan påbörjades till exempel följande program i Spanien:

  • Interaktioner med och utan samförstånd: målet är att kunna skilja mellan dem, och för att göra det fick deltagarna “brainstorma” om vad sexuell frihet innebär och vilka gränser den har.
  • Förväntningar och myter om sexuella relationer och sexuellt tvång: ifrågasätta etablerade övertygelser och vara medveten om hur de kan leda till tvång. Några av de mest utbredda myterna deltagarna utforskade var: “Många gånger säger kvinnor nej trots att de egentligen vill” eller “Du bevisar att du är en riktigt man genom att ha så mycket sex du kan”.
  • Undvika riskabla situationer: målet här är att känna igen vilka situationer som ofta leder till sexuellt tvång eller hög risk. Återigen vill vi betona att de inte handlar om att skuldbelägga offer, bara att man gör det yttersta för att skydda sig. För att göra det fick deltagarna se en video och svara på frågor som: “Verkade något av detta sexistiskt?”
  • Bestämdhet och kommunikationsträning: att uttrycka vad du vill och inte vill. Det involverar även att nå överenskommelser om vad båda parter är beredda att göra.
Utsatt kvinna får hjälp

Kort sagt kan vi genom att uppmärksamma detta och lära oss om det ta ett steg närmre att bekämpa det.  Könsbaserat våld är en viktig fråga i samhället, och både män och kvinnor faller offer för det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.