Shutter Island och post-traumatisk stress

Shutter Island och post-traumatisk stress
Leah Padalino

Skriven och verifierad av filmkritikern Leah Padalino.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Shutter Island är en film från 2010 med Leonardo DiCaprio i huvudrollen, men där även andra berömda skådespelare medverkar, som exempelvis Ben Kingsley och Mark Ruffalo.

Huvudingredienserna i denna psykologiska thriller består av en ö, ett mentalsjukhus och ett oförklarligt försvinnande. Det är också en film som kommer få många personer att häpna. Filmen utspelar sig 1954, som var en tid när det öppnades allt fler mentalsjukhus, där man många gånger genomförde lobotomi.

De federala agenterna Teddy Daniels och Chuck Aule åker till Ashecliffe-sjukhuset för att undersöka ett underligt försvinnande. Är det möjligt att någon kan försvinna från ett säkert mentalsjukhus på en ö, utan några skor och i regnet? Filmens handling börjar lite i taget att förändras tills filmen till slut avslutas med en oroväckande situation.

Galenskap och historia

Behandlingen av mentala sjukdomar har under historiens gång varit väldigt mångsidig. Michel Foucault skriver om detta i sin bok “Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason”. Han tar Nietzsches idé med “omvärdering av alla världen” och applicerar den på termen “galenskap”. Något som anses vara “bra” vid ett tillfälle kan vara raka motsatsen vid ett annat, eller så kan det få en ny mening. Han tar även upp att något liknande händer med galenskap. Foucault försvarar det inte utan försöker bara förklara den förändring som uppstår över tid.

Borg vid havet

Under medeltiden blev “galningar” utstötta men inte inlåsta, eftersom folk trodde att de hade tillgång till olika typer av kunskap. Det var inte förrän under renässansen som samhället låste in dem och isolerade dem från resten av befolkningen. Anledningen till detta var att rationalismen uppstod under denna tid, och om en person kunde vara rationell så kunde denne även var irrationell, m.a.o. galen.

Under den moderna eran blev galenskapen något som väckte allt större intresse hos en del forskare som började leta efter ett botemedel. Till en början använde de dock metoder som hade chockerat oss nuförtiden.

Galenskapen på Shutter Island

På Shutter Island får vi se ett riktigt fasansfullt mentalsjukhus: Ashecliffe. Det är ett sjukhus på en ö som ingen kan fly ifrån. Det är en totalt klaustrofobisk och isolerad plats och filmens musik gör att man inte heller förväntar sig att bemötas av något behagligt. Raka motsatsen: den skapar en mörk och dunkel atmosfär full av spänning.

Berättelsen

Filmen visar oss även det psykiatriska “krig” som utspelades vid denna tid. Det var en tid av förändring där nya trender stötte sig mot gamla. Den gamla psykiatriska modellen ansåg att det bästa man kunde göra var att skicka iväg mentalt sjuka människor och använda metoder som elektrochockterapi samt lobotomi.

Det fanns dock även andra som ville göra terapin mer mänsklig och normalisera patienternas liv. Detta innebar att man inte stängde in dem, utan att man istället gav dem medicin. Huvudproblemet var dock att en stor del av dessa mediciner ännu inte var färdigutvecklade och fortfarande befann sig i den experimentella fasen.

Doktor Cawley

Doktor Cawley är chef på mentalsjukhuset. Han är en man som aldrig vill behandla patienter som kriminella, anser att man bör använda mediciner och försöker “normalisera” patienternas liv. Allt detta står dock i kontrast till faktumet att han driver ett mentalsjukhus som är helt isolerat från resten av världen – en plats där man låser in folk och i värsta fall utför lobotomi.

Patienterna på Shutter Island

Men patienterna på Shutter Island är inte vilka patienter som helst. De är alla personer som har begått bedrövliga handlingar: de har mördat, skadat etc. Men istället för att sätta dem i fängelse blir de skickade till denna institution där det finns olika avdelningar beroende på hur farliga patienterna är.

Kvinna som håller finger framför munnen.

Mentalproblemen på Shutter Island

Det är omöjligt att prata om Shutter Island utan att prata om det som händer i filmen. Så om du inte sett den rekommenderar vi att du gör det innan du fortsätter läsa denna artikel.

I början verkar det som en detektivfilm, men Scorsese börjar lämna några ledtrådar som visar på att allt på Shutter Island inte är vad det verkar till en början. Det förekommer mindre detaljer, som exempelvis att Chuck inte kan dra fram sin pistol lika snabbt som en polis hade kunnat göra.

Sedan finns det andra saker, som exempelvis hur Teddy börjar hallucinera, hur han börjar drömma om sin döda fru, de mediciner som Cawley ger Teddy för hans migrän, etc. Allt detta kommer få dig att börja misstänka att allt inte är okej med huvudpersonen.

Daniels historia

Under filmen börjar vi se hur Teddy Daniels börjar ha migrän och hur han minns saker från andra världskriget, där han gick igenom några riktigt traumatiska upplevelser som påverkade honom psykiskt. Han hade svårt att komma över det han såg i Dachaus koncentrationsläger och det är något som påverkar honom i nuläget.

När han kom tillbaka efter kriget bodde Daniels med sin fru Dolores och deras tre barn, men han ägnade mycket tid åt sitt arbete och väldigt lite tid med sin familj. Han lyckades dock inte komma över dessa “spöken från förr” och han hade allvarliga problem med spriten.

Daniels på Shutter Island.

Daniels börjar återuppleva sina tidigare erfarenheter genom drömmar och hallucinationer och man kan märka att han antagligen genomlider post-traumatisk stress p.g.a. de fasansfulla saker han tidigare har genomlevt. Allt eftersom filmen fortskrider så ser vi att det inte bara var andra världskriget som hade en påverkan på vår huvudkaraktär. Det hade även satt djupa sår att hans familj hade lämnat honom.

Hans fru sade till honom att det var något som pratade i hennes huvud, som en form av orm inom henne. Daniels var dock så upptagen av sitt arbete och sina egna mentala problem att han inte uppmärksammade det som hans fru gick igenom. Som ett resultat av detta blev hans fru allt sämre och det slutade med att hon mördade deras barn. Då Daniels får reda på vad som har hänt så har han ihjäl sin fru.

Det sammanbrott som Daniels går igenom efteråt

Detta gör att hans stress blir värre och han går in i ett förnekelsetillstånd och får en kluven personlighet. Han hittar på karaktärer som Andrew Laedis (som är själva Daniels) och Rachel Solando (hans fru). Han hittar på en fantasi där hans fru har dött i en tragisk brand, och i denna fantasi är han en federal agent som kommer till Shutter Island för att undersöka ett mystiskt försvinnande.

Scen från Shutter Island

Vår huvudkaraktär skapar en ny verklighet och han använder den för att glömma bort det som hänt i det förgångna. Han vägrar acceptera det och väljer att leva en lögn. Han fortsätter att prata om att undersöka konspirationer och experiment som förekommer på ön.

Doktor Cawley och hans läkarlag låter honom fortsätta med sin fantasi samtidigt som de hoppas att han kommer inse att det inte finns någon konspiration. De vill att han ska bli mer medveten om sitt förflutna, acceptera det och uppnå förbättring.

Shutter Island är definitivt en intressant film med teman som berör psykiatrins och psykologins historia. Det är ett mästerverk som leker med våra sinnen och lurar oss på vägen. Inget är som det verkar på Shutter Island.

“Vad hade varit värre: Att leva som ett monster eller dö som en god man?”

-Shutter Island-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.