Självuppfattning och sexualitet: hur är de relaterade?

Självuppfattning och sexualitet: hur är de relaterade?
Judith Francisco

Skriven och verifierad av psykologen Judith Francisco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Förhållandet mellan självuppfattning och sexualitet kan demonstreras genom svaren på en uppsättning frågor. Till exempel: ”Gillar du din kropp? Anser du dig själv vara attraktiv? Tycker du att du är bra i sängen? Trivs du i dina sexuella relationer? Etc.” Vi kan avgöra huruvida vi har en positiv eller negativ självuppfattning beroende på de svar vi ger på dessa frågor. Och faktum är att den bild vi har av oss själva skapar en grund till hur vi skapar relationer med andra, inklusive sexuella relationer. Men hur exakt förhåller sig självuppfattning och sexualitet till varandra? Den här artikeln kommer att utforska detta mer ingående.

Kvinna som funderar på självuppfattning och sexualitet

Självuppfattning och sexualitet

Vi kan definiera självuppfattningen som den åsikt vi har om oss själva. Den omfattar alla idéer, hypoteser och övertygelser angående hur vi värdesätter oss personligen. Därför kan vi sammanfatta den på samma sätt som hur vi uppfattar vår egen identitet. Den har tre egenskaper:

  • En medfödd del: Vi är skapade för att ha den sedan födseln. Därmed börjar vi utveckla den genom erfarenhet. Den blir den bild som vi projicerar av oss själva på andra och med de detaljer vi delar med andra.
  • Den är organiserad: Vi tenderar att ignorera stimuli som strider mot vår egen självuppfattning. Därför har vi en tendens att kunna inse vad som måste anpassas till den.
  • Den är dynamisk: Bilden förändras med ny information som kommer från oss själva eller från externa källor.

Vikten av detta koncept ligger i dess förmåga att driva oss att agera, fortsätta framåt och följa våra drömmar. Den spelar en enorm roll för sexualiteten, som är det ämne som intresserar oss just i denna artikel. När vi ser på oss själva med självförtroende projicerar vi det till andra. På samma sätt kommer vi att projicera vår dåliga självbild på andra i det motsatta fallet.

Detta sexuella koncept börjar utvecklas med de första relationerna vi skapar. Uppskattningen och kommentarerna från vår sexpartner angående vår kropp och fysiska kvaliteter kommer antingen att förbättra eller förvärra vår egen självbild. När detta koncept börjar byggas upp, eller rivas ner, kommer det i sin tur att påverka framtida sexuella möten.

Förhållandet mellan självuppfattning och sexualitet börjar när vi etablerar vår första relation.

En kvinna och man omfamnar varandra i en säng

Hur påverkar en låg självuppfattning våra sexuella relationer?

Människor som har en negativ självuppfattning tenderar att ha svårigheter med att presentera sig på ett naturligt sätt till andra, inklusive till sin partner. Detta orsakar specifika typer av ångest och minskar förmågan till intimitet. Dessa människor tror vanligtvis att deras brister är synliga och uppenbara för alla.

Denna låga självuppfattning är inte bara relaterad till fysiskt utseende utan också till psykologiska aspekter eller personlighetsaspekter. Till exempel tror människor som ser sig som tråkiga i sängen att deras partner tänker samma sak och kommer att känna att de utvärderas när de har sexuella möten. Det är vanligt att de också känner ångest på grund av pressen att bli bättre.

I dessa fall är det ett misstag att inte säkerställa huruvida det vi tycker faktiskt är sant eller inte. Det hjälper inte att och försöka uppvisa någon typ av perfektion samt att låtsas som om allt vore frid och fröjd. De människor som döljer sin verkliga natur för att undvika fördömanden, de kommer att bli lidande. Det hindrar dem från att acceptera sig själva och etablera äkta och ärliga relationer med andra.

Konsekvenserna är ännu svårare när den låga självuppfattningen leder till att en relation tar slut. Men bevisning tyder på att inget par behöver nå detta extrema resultat, så länge de diskuterar problemen med varandra öppet eller söker professionell psykologisk hjälp.

En kvinna och man upplever relationsproblem

Acceptans är nyckeln till att förbättra vårt självkoncept

Självuppfattning och sexualitet går hand i hand. Det är normalt att vi frågar oss själva vad vi kan göra för att förbättra vårt självkoncept och därmed njuta av våra sexuella möten mer. Nyckeln är att acceptera våra egna kroppar och vår personlighet. Vi bör känna till våra styrkor och svagheter eftersom detta gör att vi också kan njuta av sex och andra livserfarenheter.

Självuppfattning och sexualitet är direkt relaterade till varandra. Ju mer vi känner och accepterar oss själva, desto lättare blir det att njuta av sex.

För att acceptera oss själva måste vi först vara medvetna om att det finns saker med oss ​​själva vi inte kan ändra, oavsett hur mycket vi skulle vilja det. Vi kan inte förvandla oss till någon annan. Det finns vissa delar av oss som vi måste acceptera just så som de är. Vi måste också förstå att varje person är speciell och unik.

Att acceptera olika drag som kännetecknar oss och som vi inte kan förändra, som bland annat vår längd och vår hudfärg, är grundläggande. När vi väl accepterar att det finns vissa faktorer som vi inte kan kontrollera eller ha inflytande över, och när vi börjar försöka förbättra det vi faktiskt kan förändra, är vi också kapabla att njuta av alla livserfarenheter fullt ut, däribland vår sexualitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.