Sju efterfrågade jobb under de kommande fem åren

De jobb som kommer att bli mest efterfrågade de närmaste åren är de som utnyttjar nya tekniska framsteg, liksom de som hjälper till att lösa problem som den tekniska utvecklingen skapar.
Sju efterfrågade jobb under de kommande fem åren
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2020

Världen förändras i en svindlande takt. Saker vi tror att vi inte kan leva utan idag kan vara borta och glömda bara några veckor senare. Även om detta inte spelar någon direkt roll då det gäller mode eller mer triviala aspekter av våra liv, är det dock mer betydelsefullt gällande mer allvarliga frågor, till exempel hur vi tjänar vårt levebröd. Då det gäller sådant måste vi vara förutseende. Med detta i åtanke är det värt att titta på några efterfrågade jobb under de kommande fem åren.

Många roller och jobb som involverar manuellt arbete för lågutbildade kommer troligen att försvinna på kort, medellång och lång sikt. Med andra ord, om en roll enkelt kan automatiseras kommer människor att förr eller senare ersättas av maskiner.

Många av de yrken som kommer att vara mest efterfrågade under de kommande åren är nära besläktade med teknik. Det finns dock också några mer traditionella roller som ser ut att bli viktigare för att möta kraven på nya livsstilar och prioriteringar. Låt oss ta en titt på några av dessa jobb mer i detalj.

En karriär föds i offentligheten; en talang i privatlivet.”

-Marilyn Monroe-

En man pekar på sin mobiltelefon

1. Efterfrågade jobb för framtiden – apputvecklare

Många aspekter av vårt mänskliga liv är i färd med att långsamt bli digitaliserade, på ett eller annat sätt. Som ett resultat ökar efterfrågan på att de appar vi använder ska bli säkrare och mer användarvänliga, samt vara kompatibla med ett brett utbud av olika enheter.

Apputvecklare kommer att ha mycket arbete att göra under de närmaste åren, och de måste lära sig att anpassa sig snabbt till en föränderlig miljö. Det här är en roll för mjukvaruutvecklare, de som studerar datateknik och systemteknik och de som är utbildade specifikt i apputveckling.

2. Drönarpilot

Ett annat jobb som kommer att vara mycket efterfrågat de närmaste åren är drönarpilot. Det kommer inte dröja länge innan en stor del av världens leveranser sker med hjälp av drönare. Detsamma gäller för kollektivtrafik, där självkörande fordon redan är på gång.

I en inte alltför avlägsen framtid kommer obemannade taxibilar och volocopter vara moderiktiga transportmedel. Den som kan en sak eller två om drönare kommer att vara mycket efterfrågad på kort och medellång sikt, oavsett om det gäller som pilot, mekaniker eller expert på navigationssystem.

3. Ingenjör inom livsmedelsindustrin

Under de närmaste åren är det troligt att vi också kommer att se stora förändringar inom livsmedelstekniken. Tillståndet på vår planet, från klimatförändring till ökenspridning i vissa regioner samt en växande befolkning, har gjort det till en prioritet att förbättra livsmedelsproduktionen. Samtidigt har just vårt dagliga bröd varit prioriterat genom alla tider, och den sektor som har sysselsatt flest människor.

Som ett resultat kommer ingenjörer inom livsmedelsindustrin att vara fullt upptagna under de kommande åren. Dessa proffs är utbildade i att öka produktionen av, och hållbarheten hos, livsmedel genom bland annat genteknik; något som kan komma att bli en allt viktigare del av branschen som helhet.

4. Socialarbetare

Med teknik som hotar många av våra jobb kommer arbetslösheten, alternativt låglönesektorn, sannolikt att öka. Det finns en politisk vilja att hålla folk sysselsatta, men det sker allt som oftast genom subventioner och direkta bidrag vilket skapar miljöer där socialarbetare alltjämt förblir efterfrågade. Som sådan kommer socialtjänstarbetare att bli allt mer värdefulla under de närmaste fem åren. Om det nuvarande systemet inte förändras kommer de sociala ojämlikheterna att fortsätta öka. Då ingen politisk, finansiell eller massmedial vilja att förändra tidsandan verkar nära förestående, så lär socialarbetare förbli eftertraktade.

Arbetet som utförs av socialarbetare kommer att prioriteras, vilket hjälper till med att minska och hantera spänningar i samhället, eller åtminstone rikta dem bort från de verkliga makthavarna. Detta innebär att socialarbetare kommer att få en större roll inom många områden.

5. Sjukgymnast, ett av flera efterfrågade jobb inför framtiden

Bland de mer traditionella jobben som för närvarande växer finns rollen som sjukgymnast. Detta beror till stor del på den åldrande befolkningen. Experter förutspår att till åldern stigna människor kommer att utgöra en ännu större andel av befolkningen i framtiden än vad de gör idag.

Dessutom blir våra jobb mer och mer stillasittande, vilket ger upphov till en mängd muskel-, ben- och cirkulationsproblem. Detta innebär att fler kommer att bli tvingade söka hjälp från vårdpersonal, där sjukgymnastik sannolikt kommer att bli en del av vardagen.

En sjukgymnast och patient

6. Speldesigner

Det är tydligt att datorspel kommit för att stanna. Spelvärlden har genomgått en otrolig förändring under de senaste decennierna, och detta ser ut att komma att fortsätta i många år framöver. Att skapa dessa allt mer realistiska och komplexa världar innebär en enorm uppgift.

Det är troligt att datorspel även kommer att bli en viktig del av utbildningssystemet under de kommande åren och då kommer att användas i skolorna i princip dagligen. Därigenom kommer speldesigners att bli allt mer efterfrågade.

7. Civilingenjör

Industriteknik är ett annat yrke med lång tradition som ser ut att få en lika lång och ljus framtid. Modern teknik och alla dess många applikationer hjälper till med att utveckla nya tillverknings-, produktions- och distributionsmetoder. För att allt detta ska kunna ske ordentligt är civilingenjörer fortsatt viktiga.

Automatisering av produktionsprocesser kräver professionell kunskap. De som dessutom är specialiserade på områden som nano- eller robotteknik, två områden som kommer att vara avgörande de närmaste åren, kommer att ha många möjligheter att välja mellan.

Såklart kommer många andra jobb som inte finns med på den här listan också vara mycket efterfrågade de närmaste fem åren. Faktum är att många av de jobb som kommer att vara bland mest efterfrågade nog inte ens har blivit uppfunna än. De kommer att börja dyka upp allteftersom ny teknik blir utvecklad. Det viktiga här är att vara medveten om de förändringar som ser ut att skaka om yrkesvärlden och de aspekter som kommer att påverka vår framtid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pinar, C. (2014). El presente de las profesiones de futuro. Tiempo, (1647), 34-36.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.