Sju stora hinder för produktivitet som du bör eliminera

De största hindren för produktivitet är de realiteter som får dig att slösa bort tid eller ansträngning i onödan. Att veta hur du identifierar dem är viktigt för att du ska kunna modifiera eller eliminera dem. På så sätt slutar de slita ner dig.
Sju stora hinder för produktivitet som du bör eliminera
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Alla faktorer som får dig att spendera för mycket tid på en viss uppgift utgör hinder för produktivitet. De är också relaterade till omständigheterna som får dig att investera mer resurser och ansträngning för att uppnå ett mål.

Att vara produktiv är fördelaktigt för både anställda och de företag de jobbar för. Detta är viktigt för de anställda eftersom det frigör lite tid för dem. För företag betyder det att de kan uppnå sina mål effektivt.

Men människor lyckas inte alltid vara produktiva, och många förstår inte ens varför. Det råder uppenbarligen en stor tillbakagång vad gäller produktiviteten, och även om problemet går obemärkt förbi, påverkar det ditt schema kraftigt. Så vilka är dessa hinder? Hur påverkar de dig? Fortsätt läsa för att ta reda på det.

“Det kunde inte fortgå. Alla bara slog ihjäl tid. Men om allt de gjorde var att slå ihjäl tid, skulle tiden till slut slå ihjäl dem.”

-Michael Grant-

En kvinna med huvudvärk.

Sju allvarliga hinder för produktivitet

1. Brist på motivation

Brist på motivation är en av de största fienderna för produktivitet. Du kommer inte anstränga dig när du inte är intresserad av vad du gör och det inte tillför något till ditt liv. Med andra ord gör du inte ditt bästa eftersom du inte har någon motivation att vara effektiv.

Detta händer ofta eftersom företaget inte erbjuder tillräckligt med incitament. Vid andra tillfällen beror det på personliga svårigheter som helt enkelt försvagar din motivation. I båda fallen är det ett problem du bör undersöka och försöka eliminera.

2. Brist på organisation

Korrekt organisation är viktigt för att vara effektiv. Du ska inte behöva spendera 40 minuter på att leta efter en fil eller ett papper. Därför är organisation en viktig pusselbit.

Det måste dock råda både fysisk och mental ordning för att det ska fungera. Fysisk ordning handlar helt enkelt om organisering av materiella element, medan mental ordning handlar om att planera uppgifter och aktiviteter. Det finns tillfällen då 15 minuters planering sparar två timmar som du skulle tappa på grund av dålig organisation.

3. Brist på kommunikation

Helst bör det råda öppen, tydlig och respektfull kommunikation. En person som inte känner sig bekväm med att avslöja sina idéer eller initiativ kommer säkert att bli omotiverad. På samma sätt kommer den allmänna atmosfären att bli spänd och omotiverande när personen inte tillåts vara en del av diskussionen.

Respektfull kommunikation hjälper människor att känna sig mer engagerade och involverade i sitt arbete. Det underlättar också relationerna mellan alla personer som ingår i organisationen. Dessutom ger det en större känsla av tillhörighet, vilket leder till ett större engagemang.

4. Dåligt arbetsklimat – ett av våra vanligaste hinder för produktivitet

Arbetsklimatet inkluderar hela den fysiska miljön, liksom relationerna mellan medlemmarna i organisationen och makthierarkier. Motivation är smittsamt när den är positiv, liksom konstruktiva attityder och positiva interaktioner.

Detta beror på att ett dåligt arbetsklimat leder till ointresse, mental lathet och bristande engagemang. Således måste alla göra sin del och lokalerna måste vara i gott skick för att en god atmosfär ska kunna existera.

5. Orimliga scheman

För stor arbetsbörda är ett av de största hindren för produktivitet. Vissa människor hävdar att ju fler timmar de ägnar åt en uppgift, desto bättre resultat får de. Verkligheten indikerar dock det motsatta.

Långa arbetstider leder till trötthet och detta är ökänt för att minska produktiviteten. Både kropp och själ behöver pauser och vila för att återhämta sig till full kapacitet. Annars blir människor tröga, klumpiga och mer benägna att göra misstag.

6. En dålig relation med chefen är ett allvarligt hinder för produktivitet

En dålig chef är en mardröm som de flesta har upplevt vid något tillfälle. Vad är en dålig chef? Tja, det är en som beter sig som en tyrann, utfärdar motsägelsefulla order och ständigt letar efter “misstag”. Det finns dock vissa som gör sig kända för det motsatta: de är ständigt frånvarande och har sällan svar.

Huvudskillnaden mellan en riktig ledare och en dålig chef är att den förra inspirerar, medan den senare skapar rädsla. Självklart motiverar och engagerar den som inspirerar. Den som bara skäller och ger meningslösa order skapar bara passiv lydnad. Den senare bidrar definitivt inte till produktivitet.

Två personer pratar.

7. Sociala nätverk

Dessa har blivit en av produktivitetens stora fiender eftersom de avbryter oss i arbetet och stjäl värdefull tid. Det värsta är att de flesta av dessa avbrott och detta tidsödande inte ger några fördelar i slutändan.

Människor har för vana att kolla alla meddelanden, oavsett hur irrelevanta de kan vara, och ta en paus från jobbet för att ta hand om dem. Vetenskapen uppskattar att det kan ta oss upp till 23 minuter att komma tillbaka till arbetsuppgiften.

Som du kan se är det viktigt att reflektera över ovanstående faktorer eftersom de kan påverka din produktivitet. De är faktiskt väldigt enkla att förändra, vilket skulle göra dig mycket mer produktiv och effektiv. Ta dem därför i beaktande och gör förbättringar där du behöver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sivickas, A. M. (1994). Anfibios culturales, moral y productividad. Revista Colombiana de Psicología, (3), 125-135.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.