En giftig chef: så känner du igen en dålig ledare

18 oktober, 2019

En giftig chef är en chef som missbrukar makten i hans eller hennes ställning. Studier inom arbetspsykologi visar att goda relationer mellan arbetskamrater resulterar i bättre produktivitet och framsteg. Trots dessa studier finns det fortfarande många chefer som använder metoder och beteenden som skadar deras anställda.

Det finns ett visst feodalt arv i dessa typer av ”ledare”. De har en autokratisk idé om makt. Det är därför de inte är oroade över om deras beteende orsakar skada eller inte. De ser verksamheten eller organisationen som en maskin som behöver fungera ordentligt. Deras underordnade är bara kuggar i maskineriet. Giftiga chefer är mer fokuserade på resultaten än processen.

”…proletariatet, som inte kommer att tillåta sig att bli behandlat som pack, behöver sitt mod, sitt självförtroende, sin stolthet och sin känsla av självständighet ännu mer än sitt bröd.”

Karl Marx

En autentisk ledare

Forskare finner gång på gång att positivt ledarskap leder till ökad effektivitet. På lång sikt genererar demokratiska och horisontella modeller större respekt bland arbetarna.

En autentisk ledare utövar sin moraliska auktoritet över allt annat. Hon är inte beroende av tvång eller straff för att hennes anställda ska känna sig engagerade i företagets mål. Istället motiverar och belönar hon dem. Detta uppmuntrar till en känsla av tillhörighet och motiverar anställda att vara mer engagerade i sina jobb.

En giftig chef förlitar sig på rädsla. Det är verktyget som denna typ av chef använder för att få anställda att ansluta sig till att uppnå företagens mål. Även om denna modell fungerar på kort sikt, kommer den på sikt att leda till en stagnerande organisation. Dessutom kommer personalen att känna sig frustrerade och redo att lämna företaget så snart de har möjlighet. En giftig chef är skadlig för organisationen som helhet.

Härnäst kommer vi att diskutera några av de vanligaste kännetecknen för denna typ av chef.

En giftig chef är arrogant

En giftig chef tror att hennes makt gör henne bättre än alla andra. Det spelar ingen roll vad som gjorde att hon fick sin position, hon känner sig alltid överlägsen. Dessutom tror hon att hon har rätt att behandla andra som mindre viktiga, bara för att hon är chef.

Chef sprutar eld från munnen

Denna arrogans manifesterar sig i kroppsspråk, tonläge och ledarstilen. Giftiga chefer vill att andra ska vara rädda för dem. De tolkar deras medarbetares rädsla som något positivt. Deras arrogans är alltid relaterad till osäkerhet och brist på självförtroende, snarare än sann överlägsenhet.

De vet inte hur man lyssnar eller kommunicerar

En av de mest uppenbara tecknen på en giftig chef är hur svårt det är för honom att lyssna på andra. Dessa typer av chefer tror att om de lyssnar på sina anställda, ger de dem oförtjänt betydelse. De antar att om de lyssnar på sina underordnade så minskar deras makt över dem.

En giftig chef vet inte hur man kommunicerar. Faktum är att hans instruktioner kan vara onödigt komplicerade. Han gör det med avsikt att försöka skrämma sina anställda. En giftig chef talar i absoluta termer för att försöka understryka att han har det sista ordet när det gäller allt. Det är vanligt att giftiga chefer inte uppskattar vad andra säger. De kan göra det med likgiltighet eller genom att ifrågasätta anställda på ett respektlöst sätt.

De är kontrollerande och oflexibla

Giftiga chefer förstår inte skillnaden mellan hantering och kontroll. Inte heller inser de skillnaden mellan ledande och bestämmande. De litar inte på de personer de jobbar med. På grund av detta tror de att den bästa strategin är att mikrohantera allt. De tror att deras jobb är att övervaka och straffa vad de anser vara felaktigt beteende.

Chef skäller ut anställd

Giftiga chefer är också rigida. De ser situationer i svart eller vitt. De gör antagandet att styrka är detsamma som stelhet, och att om de inte är extremt strikta så kommer folk att se dem som svaga. Därför kan du inte ifrågasätta deras kommandon, och de påtvingar andra sina idéer. Anställda måste göra allt precis som de säger, annars kommer de att straffas.

De vet inte hur man hanterar konflikter

Dessa typer av chefer ser ilska som någonting positivt. De tror att dåligt humör och irritabilitet är tecken på en seriös och ansvarsfull medarbetare. De tolkar alltså dessa egenskaper som uttryck för engagemang och grundlighet. Följaktligen låter de ofta irriterade när de ger order eller ”löser” problem på jobbet genom att skrika. De tror att de har rätt att skälla ut sina anställda.

Om de har problem med en anställd, är deras lösning att införa nya kommandon eller utdela någon form av straff. De har en tendens att inte bry sig om huruvida de människor de jobbar med upplever obehag. Om andra inte följer reglerna till punkt och pricka blir de arga och ser dessa människor som svaga. En giftig chef skapar en spänd och undertryckt miljö. De tror att detta kommer att uppmuntra deras anställda att arbeta hårdare.

De avfärdar andras initiativ

Att ta initiativet är ett tecken på autonomi, styrka och förmåga. Det är därför en giftig chef känner sig hotad av en anställd som tar initiativ. De kan till och med tro att arbetstagaren går över deras gräns och utmanar deras auktoritet. Giftiga chefer avvisar alla med idéer för innovation eller förbättring.

Chef skriker på anställda

För dessa typer av chefer finns det bara ett sätt att göra saker på – deras sätt. Anställda lär sig snabbt att, att tänka för sig själva eller försöka bidraga med egna idéer är ett sätt att provocera sin giftiga chef. I slutändan är det organisationen som får lida av detta. Beteendet hos chefen eller övervakaren gör det omöjligt för personal att berika organisationen eller verksamheten med nya idéer.

De vet inte hur de ska hantera tid

Rätt tidshantering är viktigt för att övervaka och styra personal och undvika problem. En av de saker som gör någon till en dålig chef är dålig tidshantering. Detta inkluderar dålig planering och prioritering av aktiviteter.

Dålig tidshantering skapar en kaotisk arbetsplats. Anställda måste ofta slutföra sitt arbete på rekordtid. Eller så kan motsatsen uppstå, där de går långa perioder utan något alls att göra. I sådana fall känns arbetsplatsen instabil och oorganiserad. Resultatet av detta är att de anställda känner sig stressade och spända.

En giftig chef känner inte till de anställdas behov

Dåliga chefer har ingen aning om vad deras anställda behöver. Faktum är att de inte har något intresse av att ta reda på det. De tror att personliga saker är olämpliga eller till och med irrelevanta på arbetsplatsen. De ser människors personliga liv som ett hinder för att få jobb utfört.

Chef pekar på klockan

En giftig chef anser att deras anställdas personliga behov inte har något att göra med ansvaret för arbetet. Eftersom de ser allt i svart och vitt antar de att personliga problem bara är en ursäkt anställda använder för att motivera en missad dag eller ofullständigt arbete. Giftiga chefer har svårt att se sina anställda som hela människor.

Arbetsrätt över hela världen försöker skydda arbetstagare, men verkligheten är att det finns gott om chefer som överskrider gränserna för vad som är lagligt. På ett subtilt vis ignorerar de arbetstagarnas rättigheter och döljer sina missbrukande attityder bakom oförutsägbarheten i mänskliga relationer.

Giftiga chefer finns ofta i överflöd under kristider. De vet att de kan gå över gränsen och de flesta av deras anställda säger ingenting eftersom de är rädda för att förlora sina jobb. Ändå bör alla arbetstagare känna till sina rättigheter och vara medvetna om att de med all rätt kan uttala sig om de tror att de blir behandlade illa.