Skenande tankar, en kognitiv störning

Skenande tankar är en störning som kan påverka den drabbades hela liv, eftersom det innebär ett avbrott i kommunikationen med omvärlden. Denna åkomma måste diagnostiseras, bedömas och behandlas av psykiatrisk vårdpersonal.
Skenande tankar, en kognitiv störning
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Skenande tankar är en kognitiv störning där tankar och idéer går från en till en annan i snabb följd, utan att skapa någon uppenbar mening. Denna abnormitet tenderar att gå hand i hand med en förändring i personens tal, vilket återspeglar den hektiska tankeverksamheten.

Att ha skenande tankar är ett typiskt symptom på ett maniskt tillstånd, där personen upplever höga nivåer av spänning, känslor och energi. Detta tillstånd är en vanlig del av bipolär sjukdom. Det kan dock också utgöra en del av andra problem eller också dyka upp på egen hand.

Med detta sagt är den mest uppenbara aspekten av skenande tankar en ökning av tankarnas hastighet och rytm. Detta motsvarar dock en allmän ökning av den psykiska aktiviteten som helhet. Och i nästan alla fall åtföljs det av logorré (överdrive tal).

Det förekommer en slags sorgens eufori, en viss galenskap.

-Nigella Watson-

En utskärning av ett huvud med en sträng som illustrerar tanken

Vad är skenande tankar?

Som vi nämnde ovan är detta en typ av mental störning som kännetecknas av ett kontinuerligt och oavbrutet flöde av tankar. Det vill säga, den drabbade personen upplever ett slags haglande av tankar. En tanke leder till en annan och den leder till en annan… och processen fortsätter.

Vad som är onormalt med denna tankekedja är att den inte har en central idé och inte följer någon struktur. Personen går slumpmässigt från en tanke till en annan. De kan nämna en idé och, ofta utan att ens avsluta den, gå vidare till nästa, som inte har något att göra med den föregående.

Det är därför som, då någon med skenande tankar pratar, kommer det med stor sannolikhet te sig osammanhängande för dem som lyssnar. Om du analyserar vad personen säger kommer du uppleva att de hoppar från en idé till en annan, delvis på grund av yttre stimuli.

Till exempel, om de pratar om en bok och hör en dörr som stängs, då kommer de förmodligen att börja prata om den istället. Således kommer du att notera att deras tal inte följer en vanlig tråd utan snarare är föremål för förändringar i deras omgivning.

Orsaker och egenskaper hos skenande tankar

Vetenskapen har ännu inte identifierat en exakt orsak till skenande tankar. Det är vanligtvis förknippat med någon annan störning, särskilt med bipolär sjukdom. Det är mycket osannolikt att en episod med skenande tankar inträffar på egen hand utan att någon annan störning utlöser den, även om det kan hända.

En sak som man känner till om denna störning är att den är relaterad till euforiska känslor. Det involverar intensiv psykisk aktivitet som faktiskt påskyndar tankeprocesserna, vilket i sin tur påskyndar talet.

Under en episod med skenande tankar finns det ingen gemensam nämnare. Det är därför som personen inte kan dra några slutsatser från sina tankar eller vad de säger. Allt vad de tycker är i oordning och saknar sammanhållning om man ser det som en helhet, eftersom kopplingarna de gör mellan olika saker är ologiska. Denna störning innebär dock inte att den drabbade lider av vanföreställningar.

Associerade manifestationer

Vid vissa tillfällen, inom personens tankar, kan det finnas tankar som är relaterade till varandra. Dessa kan bestå av två eller tre länkade tankar. Analyserar man hela budskapet hittar man dock inget sammanhang. Personen kommer att ha svårt att komma fram till en slutsats eller avsluta sitt tal logiskt.

Vad upplever en person med skenande tankar? De har svårt att koncentrera sig. Deras uppmärksamhetsförmåga är nästan obefintlig och de kan inte fokusera på någon enskild fråga utan vandrar snarare slumpmässigt mellan tankarna. Naturligtvis beror detta i många fall på yttre stimuli vid ett givet ögonblick. Det är därför personens tal inte ger skapar någon inneboende mening.

Den rådande känslan är upprymdhet. Hur snabbt de pratar och livligheten i deras tankar framgår tydligt. Detta innebär att deras tillstånd är tydligt märkbart och kan ses av alla. Av denna anledning får störningen vanligtvis en mängd konsekvenser.

En person som har många idéer samtidigt

En allvarlig störning

Skenande tankar klassificeras som en allvarlig störning. Detta beror på att den drabbade personen helt tappar förmågan att fungera socialt. Det är omöjligt att kommunicera med dem. Därmed kan de inte delta i normala, dagliga aktiviteter så länge avståndet mellan deras sinne och ett logiskt tänkande existerar.

Med detta sagt är det avgörande för vårdpersonal att korrekt kunna diagnostisera personens störning. Denna störning är mycket lik andra avvikelser av kognitiv karaktär eller sådana som påverkar intelligensen. Det liknar också vissa tidiga stadier hos vissa former av schizofreni.

Det finns ingen specifik behandling för skenande tankar. Psykiatrikern måste göra en specifik bedömning för varje enskilt fall samt fastställa huruvida det är kopplat till någon annan sjukdom. Beroende på personens tillstånd kan de sedan skapa en plan med praktiska steg att följa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sauvagnat, F., & Sauvagnat, R. (1998). Fenómenos elementales y estabilizaciones en las psicosis maníaco-depresivas. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría., 18(67), 459-470.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.