Skengraviditet: vad det är och vad som orsakar det

Skengraviditet: vad det är och vad som orsakar det
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Skengraviditet är en term som myntades 1823 av John Mason Good, och experter anser att det är ett av de mest upprörande psykosomatiska tillstånden.

Skengraviditet är det enda psykosomatiska tillståndet vars psykologiska etiologi inte lämnar rum för tvivel. Män kan till och med drabbas av det. Detta tillstånd har lagts under olika kategorier av psykiatriska tillstånd, såsom omvandlingsstörningar och hysteriska omvandlingsstörningar.

Skengraviditet är ett somatoformt tillståndvilket innebär att de som drabbas har ett dolt känslomässigt behov, såsom ångest eller brist på tillgivenhet, vilket visar sig i form av symptomen.

Vad är skengraviditet?

Det är när en kvinna tror att hon är gravid trots att så inte är fallet. Hon kan faktiskt visa upp tecken och symptom på tidig graviditet. Detta är ett väldigt viktigt kännetecken på somatoforma tillstånd. Det är väldigt vanligt hos personer som har problem att identifiera sina känslor samt tala om dem (en personlighetsform som kallas alexitymi), och det är därför de uttrycker dem på ett “dolt språk”. I detta fall genom en skengraviditet.

“Vare sig din graviditet är minutiöst planerad, medicinskt frammanad eller en ren överraskning, är en sak säker – ditt liv kommer aldrig vara detsamma.”

-Catherine Jones-

Frågetecken kring graviditet

Vem drabbas av skengraviditet?

Enligt psykiatriska experter drabbas 1-6 kvinnor per 22,000, vilket lett till att Paddock har delat upp kvinnor som drabbas i tre kategorier:

 • Unga kvinnor som precis gift sig eller unga singelkvinnor som ägnar sig åt riskabelt sexuellt beteende. I detta fall visar sig skengraviditeten på grund av deras rädsla för att bli gravida.
 • Äldre kvinnor med en stark önskan att bli gravida eller infertila kvinnor som börjar inse att de inte är unga längre och som lidit av åldersrelaterade krämpor. Oförmågan att bli mamma gör önskan att bli det starkare, vilket blir till en besatthet i takt med att de blir äldre och närmar sig klimakteriet.
 • Kvinnor av en viss ålder som upplever amenorré. I dessa fall tror de nästan alltid att de fortfarande är fertila.

Tecken och symptom på skengraviditet

Efter att ha studerat en serie rapporterade fall summerade Barglow och Brown symptomen på detta tillstånd:

 • Störningar i menstruationen som kan handla om allt från amenorré till hypomenorré. De varar i runt nio månader (ungefär lika långt som en graviditet).
 • Ökad storlek på buken utan utstickande navel, vilket grundas i den svankrygg (lordos) som kvinnan anammar, även om buksvullnad också spelar roll. Inåtriktad navel gör att läkarna med säkerhet kan veta att det inte är en riktig graviditet.
 • Bröstförändringar såsom ömhet, råmjölksproduktion, pigmentering och ökning i storlek.
 • Subjektiv känsla av fosterrörelser.
 • Uppmjukning och förstoring av livmodern, med möjlig bäckenbelastning.
 • Illamående och kräkningar.
 • Viktuppgång, vanligtvis mer än under faktiska graviditeter.
 • Vissa patienter kan även uppleva höga nivåer av gonadotropin.

Ibland kan symptom vara så verkliga och liknande de hos riktiga graviditeter att de till och med lurar läkare.

“Att ta beslutet att skaffa barn – det är gigantiskt. Det är att besluta sig för att för alltid gå med hjärtat utanpå kroppen.”

-Elizabeth Stone-

Kvinna känner på magen

Behandling av detta tillstånd

Det är inte lätt att övertyga en kvinna om att hon inte är gravid när hon har trott det i månader, och generellt är det svårt att få henne att se att hon lever i en illusion som hon skapat i sitt eget huvud. Oftare än inte är skengraviditet tillflykten hennes hjärna skapat för att hantera psykologiska svårigheter.

Därför är det lämpligt att diagnostisera detta problem så snart som möjligt, för vilket det kan vara nödvändigt att göra olika blodprover och sonogram för att övertyga patienten om att hon inte är gravid. Behandlingen i dessa fall är främst psykologiska snarare än farmakologiska. Specialister måste analysera varför patienten hittat på graviditeten och vilken inre konflikt som ledde till denna situation.

Gynekologiskt talat finns det inget behov av behandling, såvida patienten inte fortfarande är övertygad om att hon är gravid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barglow, P.; Brown, E.: Pseudocyesis. To Be and not to be pregnant: a psycosomatic question. En Modern perspectives in psycho-obstetrics. Edted by John Howells. Brunner Mazed Publishers. NY,1972.Paddock, R.: Spurious pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 16:845, 1928.
 • Paddock, R.: Spurious pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 16:845, 1928.
 • https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_psicol%C3%B3gico

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.