Har jag slösat bort mitt liv? Hur ska jag tolka det?

Om du någonsin har undrat om du slösar bort ditt liv så har vi några goda råd åt dig.
Har jag slösat bort mitt liv? Hur ska jag tolka det?
Bernardo Peña Herrera

Skriven och verifierad av psykologen Bernardo Peña Herrera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har jag uppnått det jag alltid ville ha eller har jag slösat bort mitt liv? Är jag där jag vill vara?

Åren kanske har passerat utan att du har märkt det. Arbetet, de dagliga sysslorna och ett stort antal orosmoment har hållit dig upptagen.

Du har varit så upptagen att du inte har haft tid att reflektera över hur du känner dig. Men en dag så kanske du blir trött på att leva detta automatiserade liv och börjar ifrågasätta saker.

Om du har märkt att du tänker mycket på dessa saker eller om du befinner dig i denna period just nu, ska du inte glömma  bort att det är vanligare än du tror. Alla går igenom detta någon gång.

Med det sagt så kan man känna sig ängslig då man ställer dessa frågor till sig själv. Anledningen till detta är att du inte vet hur långt de kommer ta dig. Det kan också vara en tid som kommer leda till att du utvecklas som person.

Denna krisperiod kan därför ge upphov till en ny impuls som för dig mot nya äventyr och leder in ditt liv i ett mer positivt och självmedvetet tillstånd. Låt oss förklara vad vi menar med det.

“Livets riktiga sanningar är aldrig helt nya för dig eller någon eftersom det finns en djup nivå inom dig där du redan känner till alla saker.”
-Eckhart Tolle-

Kvinna som är nedstämd.

Den stora frågan: “Har jag slösat bort mitt liv?”

När man ställer sig själv denna fråga så kan det kännas som att en avgrund öppnas upp inom en. Faktum är att det inte är ovanligt att detta gör att personen analyserar sitt liv i efterhand.

Målet med denna typ av reflektion är att uppnå en balans mellan det man uppnått och de negativa händelserna i livet. Resultatet kan vara att många känslor flyger ut på samma gång.

Anledningen till detta kan vara att de legat undertryckta under lång tid. Det är viktigt att man identifierar dem, tänker på var de kommer ifrån och att man uttrycker dem.

Det kan hjälpa dig att förstå ditt nuvarande tillstånd och hjälpa dig att frigöra dig själv från de bördor som inte låter dig gå framåt.

Som du kan se så kan du påbörja en djup mental och emotionell resa om du ställer dessa frågor till dig själv. De handlar om de områden i livet som du anser vara viktiga. Du kommer gå igenom dem en efter en.

Följande frågor tenderar att vara speciellt viktiga inom denna process:

Har jag slösat bort mitt arbetsliv?

“Tycker jag om mitt jobb?”, “Vilka perspektiv ger det mig?”, “Kommer jag att stanna här för evigt?” eller “Har jag slösat bort mitt liv på detta?”

Detta är frågor som ofta inte har några enkla svar. Det är viktigt att jobba för att man ska kunna leva och det är därför en verklighet som det är svårt att fly ifrån.

Även om du inte kan kontrollera alla omständigheter runt ditt arbete så kommer din attityd att hjälpa dig att klara av dem.

Många psykologer menar dock att man bör vara försiktig då man väljer sitt jobb, eftersom det för det mesta inte är bra att basera lyckan på jobbet.

Det kan vara en bättre idé att välja ett jobb som har en mindre emotionell påverkan på dig. Detta är speciellt viktigt om du inte mår bra eller känner att jobbet stör eller för med sig negativa konsekvenser.

“Talanger vinner matcher, men teamwork och intelligens vinner mästerskap.”
-Michael Jordan-

Sök efter nya erfarenheter

Det är viktigt att vara medveten om att man inte kan tvinga någon att vara där han inte vill vara. Du kan därför omvärdera din arbetssituation närsomhelst och börja leta efter nya erfarenheter om du tycker det verkar lämpligt.

Då det arbete som du gör för med sig mer stress än nöje, kan det vara ett tecken. Det kanske är dags för dig att hitta nya möjligheter och undvika att fastna i en dålig situation. Det är dock inte alltid möjligt.

Livet utgörs av stunden. Man måste därför lära sig att dra nytta av den för att få ut det mesta av varje sekund.

Låt oss säga att du exempelvis inte alltid kan vara hemma p.g.a. ditt jobb. Om du inte vill att dessa omständigheter ska begränsa din lycka så kan du göra en överenskommelse med dig själv.

Du kan försöka göra den tid som du spenderar hemma oförglömlig.

Familj

“Har jag slösat bort mitt liv?” Detta kan vara en annan fråga som gror i ditt sinne. Du kan bemöta denna situation på ett positivt sätt genom att ställa frågan på ett annat sätt. Du kan då få ett annat svar.

Med andra ord så kan du omformulera frågan så att den inte har negativa konnotationer och känslor. Du kan då få mer motivation till att förbättra din situation.

Du kan bli inspirerad till att få ett mer betydelsefullt familjeliv än det som du haft fram till nu. Prova följande: “Det kan stämma att jag har slösat bort mitt liv. Så det är därför dags att jag nu börjar förändra det”.

Du väljer för det mesta inte din familj. Trots det så är det bra om man på en emotionell nivå är tacksam för den familj man har. Man kan också vara tacksam för att man har en familj.

Tänk på att det inte är alla som är lika lyckligt lottade.

Du har kanske distanserat dig från dina familjemedlemmar under lång tid. Eller så kanske ni inte har den typ av relation som du skulle vilja ha. Oavsett fallet så kan du ändra på denna relation nu.

Det förgångna är inte något mer än en dagdröm i sinnet, och det behöver inte förstöra din förmåga att förändras idag. Du kan återta de där banden med din familj som tiden har skadat.

Om du behöver förlåta så kan du göra det. Om du behöver blir förlåten så är det även din rätt att söka andras förlåtelse.

Det kan vara en bra idé att känna att ens familj utgör ens rötter. Det är därifrån du kommer. Familjen är en grupp personer som du har mycket gemensamt med. Det är därför väldigt troligt att du känner att du måste ta hand om dem.

Kvinna på balkongen.

Barn

Det finns personer som inte inser vikten av att ha haft barn. De fokuserar istället på andra prioriteter. För andra så är det nästan som ett transcendentalt livsuppdrag att ta hand om sina barn.

Oavsett fallet så är det en bra idé att reflektera över det om du har barn. Du bör såklart göra detta med en viss självdistans, lugn och klarhet. Om man har klara tankar så blir det lättare att välja rätt.

“En vis far känner till sitt eget barn.”
-William Shakespeare-

Om du oroar dig för hur dina barn uppfostras eller om du är orolig för deras framtid ska du tänka på följande.

Finns det något som tvingar dig att fortsätta vara orolig? Skulle du kunna prova nya strategier för att lindra din oro och kanalisera din energi mot andra saker?

Ibland måste du göra något annorlunda om du inte vill få samma resultat som förr. Om du följer samma väg så kommer du hamna på samma plats.

Vänner

Åren går och det händer att man förlorar vänner; man kan även få nya. Denna dynamik visar sig mer tydligt då man flyttar till en ny stad eller ett nytt land.

Du kan därför känna att du har färre vänner allt eftersom tiden går. Om detta händer dig så har du generellt två val.

Det första är att isolera dig själv och bibehålla din sociala cirkel även om du tror att den är mindre än vad du skulle vilja ha.

Du kan även öppna dig själv för nya vänskaper utan att glömma de gamla. Det “rätta valet” kommer variera från person till person.

Ett vanligt fel som man gör gällande de gamla vännerna är att idealisera dem. Detta kan leda dig till att tro att de inte är lika bra som de brukade vara.

Vi pratar om de där vänskaperna som du hade under gymnasietiden eller på universitetet. Det är dock inte lätt att vara helt säker på att de var så bra som vi minns dem.

I vilket fall så bör du vara medveten om att ens hälsa förbättras ordentligt då man etablerar band med nya personer.

Har jag slösat bort mitt liv och inte uppnått något?

En fråga som ofta kommer innan “Har jag slösat bort mitt liv?” är “Vad har jag uppnått i mitt liv?”. Målet med denna fråga är att undersöka hur nöjd man är med det man uppnått i livet.

Man etablerar vanligtvis specifika mätkriterier som har att göra med jämförelser.

Det leder ofta till frågor som “Fick jag allt jag ville i livet?”. Det mest skadliga med denna fråga är kanske att känna att man har nått så långt som man kan. Man har nästan alltid mycket tid framför sig.

Det innebär att det finns många möjligheter att lyckas med nya saker.

Många anser att det aldrig är för sent att prova på nytt och uppnå vad man vill. De mål som du sätter upp och dina framgångar beror vidare nästan helt på dig själv.

Har jag slösat bort mitt liv? Utveckla dig själv för att leva

Vad har du för tillgängliga resurser? Vad finns det för dagliga begränsningar? Dessa frågor leder till kunskap om de faktorer som hindrar dig från att uppnå dina mål.

De kommer också hjälpa dig att identifiera vilka förmågor du har som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Och den där kunskapen är ofta viktig för att man ska kunna släppa sina bördor. Den är viktigt för att man ska kunna undvika de saker som gör ditt liv svårare istället för att hjälpa dig att uppnå dina mål.

Det är därför en bra idé att lära sig från personer som har beundransvärda egenskaper. Detta kan hjälpa dig att utveckla dig själv ännu mer.

“Framtiden belönar dem som trycker på. Jag har inte tid att tycka sin om mig själv, inte tid att klaga. Jag kommer fortsätta framåt.”
-Barack Obama-

Har du någonsin ställ dig frågan "Har jag slösat bort mitt liv?"

Använd livets byggstenar

Åren har gått, oavsett om de har varit många eller få, och alla av dem är full av erfarenheter och minnen. Du ackumulerar dem allt eftersom tiden går och de blir till byggstenar för din visdom.

Det är där du kommer kunna hitta rätt material för att konstruera en bättre version av dig själv.

Om frågan “Har jag slösat bort mitt liv?” verkligen stör dig så behöver du inte vara orolig. Det kanske bara är en fråga om tid innan detta problem löser sig själv.

Om du går igenom dina mål så kommer du återupptäcka de saker som du inte har slutfört. Du kommer då att kunna fortsätta mot det mål du satte upp tidigare.

Det som minskar värdet i ditt liv förtjänar inte din uppmärksamhet. Du bör istället dyka djupare i de saker som gagnar dig.

Med det sagt så måste du fortsätta agera och lära dig, speciellt i situationer som kommer påverkas mycket av dina beslut. När det gäller dem så kan du göra något av följande:

  • Ta ett beslut.
  • Inte ta ett beslut.
  • Bestämma dig för att inte ta ett beslut – detta är i sig ett beslut och därmed en mental fälla.

Det är bara du som vet vilket av dessa tre beslut som är det modigaste och vilket som är det fegaste. Som judo-mästaren Kano Jigoro sade: “Det är inte viktigt att vara bättre än någon annan utan att vara bättre än igår”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carretero, Mario, Álvaro Marchesi, and Jesús Palacios, eds. Psicología evolutiva: Adolescencia, madurez y senectud. Alianza Editorial, 1998.
  • Ríos, José Antonio. “Los ciclos vitales de la familia y la pareja.” Crisis u oportunidades (2005): 101-108.
  • Vera Poseck, Beatriz. “Psicología positiva: una nueva forma de entender la psicología.” Papeles del psicólogo 27.1 (2006).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.