Snabbt och långsamt tänkande enligt Daniel Kahneman

Har du hört talas om de två sätten av tänkande, föreslagna av Daniel Kahneman? Denna psykolog vann Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2002 tack vare sin teori som förklarat de två sätten av tänkande som människor använder dagligen.
Snabbt och långsamt tänkande enligt Daniel Kahneman

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Är du medveten om hur din hjärna aktiverar två olika system av tänkande medan du utför dina dagliga sysslor? Vet du hur det går till då du fattar beslut? Även om det finns många psykologiska teorier om detta ämne, har en av dem varit särskilt inflytelserik: Daniel Kahnemans teori om tänkande.

Kahneman är en psykolog som tog emot Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2002. Han skrev bästsäljaren Tänka, snabbt och långsamt, 2012. I den beskriver han en teori om två väl differentierade tankesystem; system 1 är mer intuitivt, snabbt och automatiskt, medan system 2 är mer övervägande, logiskt och långsamt. Vad finns det mer att veta om dessa system? När använder vi dem? Samspelar de med varandra? Fortsätt läsa för att ta reda på detta och mycket mer.

Starka tankar åtföljs av stora känslor.”

-Bangambiki Habyarimana-

En kvinna som tänker

Snabbt och långsamt tänkande enligt Daniel Kahneman

Kahnemans idéer om tänkandet är föremål för boken med titeln Tänka, snabbt och långsamt. Daniel är en judisk psykolog född i Israel och uppväxt i USA. En del anser idag att han är en av de viktigaste tänkarna i världen. Som vi nämnde ovan vann han Nobelpriset för sitt arbete med den rationella beslutsmodellen.

Hans idéer har påverkat många områden inom medicin, politik och ekonomi. I sin bok beskriver Daniel två typer av tankar eller system som modellerar mänskligt tänkande. System 1 är snabbt, intuitivt och emotionellt, medan System 2 är långsammare, övervägande och logiskt.

System 1 (snabbt)

Detta tankesystem är ett snabbt, automatiskt och emotionellt system som också agerar stereotypt och undermedvetet. System 1 har funktionen att generera intuitioner som kan vara användbara för mänskliga uppgifter (även om de inte alltid är användbara). Detta system är också känt som ett implicit system.

System 1 aktiveras dessutom genom intuition och heuristik. Det hjälper dig att genomföra grundläggande dagliga uppgifter, som att gå eller att borsta håret. Därtill kopplar den ny information med mönster som redan finns i sinnet, åtminstone enligt Kahneman. Således skapar sinnet inte nya mönster från varje ny upplevelse utan kopplar i stället ihop ny information med gammal information genom den, och skapar på det viset meningsfulla associationer.

Hur aktiveras det?

Människor använder System 1 för att avgöra de flesta frågor i våra dagliga liv. Det innebär att det gör det möjligt för oss att fatta snabba och enkla beslut och dra automatiska slutsatser.

System 2 (långsamt)

Det andra systemet enligt Kahneman är långsammare och kräver en större insats. Det aktiveras mer sällan och är mer logiskt än det föregående, liksom mer beräknande och medvetet. Det vill säga när vi använder System 2 är vi fullt medvetna om att det till exempel är i syftet att lösa problem.

Dess funktion är att fatta avgörande beslut efter att ha beaktat och kontrollerat intuitionerna som härrör från System 1. Till skillnad från det låter System 2 dig utföra mer komplexa uppgifter som att lära sig ett språk eller reflektera över något.

Hur aktiveras det?

System 2 är alltså till för att fatta komplexa eller svåra beslut. Därför är det en mer medveten typ av tänkande. Det är ett system som kräver mer koncentration eftersom det hanterar komplexa uppgifter. Vi människor använder detta system för att ge medvetna svar.

En man som tänker

Samverkan mellan de två systemen av tänkande enligt Daniel Kahneman

Dessa två tankesystem är kontinuerligt aktiva i människans vardag och de kommunicerar med varandra. Det är dock en av dem som dominerar den andra i en given situation, beroende på vilken uppgift som ska hanteras.

Vart och ett av systemen har en funktion. Således, medan System 1 bestämmer dina tankar i förhållande till uppfattningen av omgivningen samt det visuella och associerande minnet, är System 2 ansvarigt för att skapa slutsatser från intuitionen som kommit från System 1. Detta medvetna system, dvs. System 2, är användbart när man ska fatta komplexa beslut eftersom det är långsammare och kräver mer koncentration än System 1 (koncentration är en nyckelfaktor i beslutsfattande). Det är därför Kahneman hänvisar till den andra processen i System 2 som ett långsamt tänkande.

När det gäller interaktionen har System 1 större inflytande på beteendet när System 2 är upptaget.

Kort sagt så menar Daniel Kahneman att tänkande manifesterar sig genom två tankesystem som fungerar i sinnet för att fatta beslut och lösa problem. Men, som han påpekade i en intervju, så reflekterar gemene man inte över vilket av de två systemen som dominerar över det andra, och som alltså för det mesta styr vårt beteende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Garnham, A. y Oakhill, J. (1996) Manual de Psicología del Pensamiento. Ed. Paidós.
  • Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Ed. Debate.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.