Fem av de dygder som lugna sinnen har

Ett lugnt sinne ser världen på ett tydligare sätt och med bättre perspektiv. Det är möjligt att skjuta ängsliga eller irrationella tankar åt sidan för att ta bättre beslut. Upptäck hur i denna artikel.
Fem av de dygder som lugna sinnen har
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Lugna sinnen är inte bara fokuserade, utan även disciplinerade. Utan tvivel pressas vi idag ständigt att göra flera saker samtidigt och slutföra allt omedelbart. Så vilka dygder har då lugna sinnen?

Att nå inre balans och ha tankar, känslor och beteenden i harmoni och fokusera på vad som faktiskt är viktigt har blivit ett privilegium.

Shiba Yoshimasa, en general i 1300-talets Japan, sade att den viktigaste egenskapen hos soldater och samurajer var att ha lugna sinnen. Dessa typer av idéer är väldigt inspirerande.

Men de flesta av oss vet att det inte är lätt att träna sinnet, speciellt i en disciplin där känslomässig reglering, kapaciteten för reflektion och inre frid är så vitalt.

I dagsläget finns det många böcker som ger oss råd om och hjälper oss att träna vår uppmärksamhet. Vidare finns det discipliner som mindfulness som målar upp meditation som en perfekt strategi för att utbilda nervösa sinnen.

Dessa strategier kan fungera för vissa, men alla kan inte dra nytta av dem. Detta eftersom det är så otroligt svårt för våra tankemönster att förändras. Det är inte lätt att bromsa ett sinne som går snabbare än livet självt.

Därför vet vi att det tar tid att finna en strategi som bäst fungerar för en specifik persons egenheter. Men att komma till den punkten kan vara otroligt hjälpsamt för att lugna sinnet och fokusera på ditt välmående.

Dygder som lugna sinnen har: de är rensade

Inom buddhismen finns det ett väldigt intressant koncept som kallas “apsinnet”. Denna term refererar till det rastlösa, ohanterliga och till och med upprörda sinnesstånd som hoppar från gren till gren i en skog av tankar.

Ett sinne som går vilse i sin egen oro, som klänger sig fast vid egot och inte kan se vad som verkligen spelar roll.

En strategi för att hjälpa apsinnen att bli till lugna sinnen är att ta ned dem från trädtopparna och ned på marken. Endast genom att ha fötterna på Jorden kan du få mer kontroll och perspektiv.

Det är i det ögonblicket som individen når jämvikt och inre säkerhet. Kreativitet, reflektion och personlig kontroll måste komma samman för att ta bättre beslut i livet.

Med det sagt ska vi analysera några dygder som lugna sinnen har gemensamt, så att vi kan förstå varför det är så viktigt att jobba mot dem.

Frön från maskrosor

1. Lugna sinnen, mindre ångest

Chefspsykiatrikern vid University of Washington, Dr. Peter Roy-Byrne, har påpekat något viktigt. Ångestsyndrom är vanligare än depression och precis lika handikappande.

Ångest är den obehagliga följeslagaren som kommer och går i en persons dagliga liv. Men det är möjligt att hålla honom borta genom att utöva mindfulness.

En känsla av lugn börjar uppstå när din mentala fokus äntligen kan koncentrera sig på viktiga saker, skjuta negativa känslor åt sidan och tysta inkräktande tankar.

2. Separera dig själv från det som händer omkring dig

Ängsliga sinnen har en märklig förmåga: allt som händer omkring dem påverkar dem på ett intensivt och ofrånkomligt sätt. Oavsett hur obetydlig en händelse är så kommer den förstoras och orsaka stort lidande.

Lugna sinnen har å andra sidan en exceptionell dygd: de hålla avstånd, vilket fungerar som ett skyddande filter.

Genom att observera vad som sker omkring dem med mer fridfullhet kan de bättre hantera oväntade situationer och deras påverkan.

3. Inre lugn och känslomässig kontroll

Ett fokuserat och avslappnat sinne har inte varit så för alltid. Denna typ av sinne har lärt sig att hantera sina känslor.

Istället för att ignorera sin ångest, gömma sina rädslor och vända ryggen mot oron, vet en lugn person hur man effektivt hanterar dessa inre demoner.

Hon har lärt sig att förstå sina rädslor och har insett att ångest är en del av livet. Det viktigaste är att hon vet hur man håller allt under kontroll.

Kvinna med lugnt sinne

4. De förblir lugna och modiga inför varje utmaning

När vårt inre jag inte tycks kunna komma ut ur en stressig och ängslig situation så agerar vi inte – istället reagerar vi. Det är som ett löv som blåser i vinden, utan kontroll över sina rörelser.

Detta sker dock inte i lugna sinnen. Lugna sinnen är fulla av reflektion. De agerar inte på instinktIstället ser de på världen med perspektiv och förblir proaktiva.

De fastnar sällan i stormar eftersom de ser dem komma på lång väg. När vi talar om viktiga dygder hos lugna sinnen så stor mod högt i kurs, för det gör att man inte tvekar att tackla utmaningar.

5. Lugna sinnen tar bättre beslut

Din nationalitet, ditt språk och din kultur definierar dig inte. Vad som verkligen definierar dig som person är besluten du tar.

Ett bra sätt att få mer kontroll och nå framgång inom alla dessa steg är därför att lära sig att ta beslut på ett lugnt sätt.

Lugna sinnen är som städade rum – de har kontroll och perspektiv. Det är som en plats där intuition möter erfarenhet. Det är platsen där varje person kan ta besluten som leder till större framgång i livet.

Avslutningsvis vill vi nämna något som psykologen Daniel Kahneman en gång sade. Han påpekade att det är nödvändigt att alltid agera lugnt, oavsett hur vi känner i stunden.

Men kom ihåg att lugn inte uppstår ur tomma intet. Det är viktigt att träna på det genom att ta kontroll över dina känslor och tankar. Börja utöva det idag!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.