Vad händer i kroppen när du tänker?

En tanke kan bli gnistan som tänder din motivation och ger dig positiva känslor. Det du skapar i ditt sinne kan förändra din realitet.
Vad händer i kroppen när du tänker?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vad händer i kroppen när du tänker? Folk glömmer ofta vilken effekt tankarna har på den fysiska kroppen. För våra tankar kan aktivera känslor och generera välbefinnande och lugn. Å andra sidan kan de också utlösa stress.

Författaren och filosofen Henry David Thoreau sa att för att skapa en djup tankebana måste vi om och om igen tänka den sortens tankar som vi vill ska framträda starkast i våra liv. Ditt sätt att tänka styr dina känslor. Det är något du måste komma ihåg om du vill vara lycklig.

Våra tankar och känslor har stor effekt på vårt välbefinnande

Vad händer i kroppen när du tänker?

Att försöka förstå vad som händer i kroppen när vi tänker är något som fascinerat forskare under flera årtionden. Vad händer i kroppen när en tanke väcks i ditt sinne? Hur mycket energi går det åt för att tänka? Tänker man bättre när man vilar eller när man tränar?

Detta är några frågor som det är värt att fundera över.

Vad en tanke är och hur den kan påverka din kropp

En del forskare definierar tankar som elektriska vågor, en mental gnista som kan orsaka förändringar i hjärnan i syfte att framkalla en respons. Psykologen Edward Chace Tolman, som var expert i mänsklig kognition, menade att tankar sätter igång förändringar, även om dessa inte alltid är synliga.

Med andra ord kommer allt som dyker upp i ditt huvud att inom fem till tio sekunder påverka dig på ett eller annat sätt. Det spelar ingen roll om det handlar om att höja din orosnivå, göra upp en plan, väcka till liv minnen och känslor eller något annat. Kort sagt är det så att allt som rör sig i din hjärna formar och influerar dig.

Om du vill analysera vad en tanke egentligen är så måste du ge akt på den flerdelade sekvens och struktur som denna otroliga process omfattar.

Dessa strukturer och element som utgör tankarnas stomme har en fantastisk förmåga att ändra på det som sker i din kropp. Hur? Genom att reglera dina känslor och utsöndra hormoner som påverkar ditt beteende och ibland även inverkar på din hälsa.

Detta är vad som händer i kroppen när du tänker för mycket

Om du undrar vad som händer i kroppen när man tänker ska du komma ihåg en sak. Varje gång du aktiverar din “tankefabrik” förbrukar din kropp mycket energi. Därför är överdrivet tänkande något som kan få allvarliga konsekvenser för din kropp.

Psykologen Catherine Pittman, som är professor vid University of Indiana, berättar något mycket intressant i sin bok Rewire Your Anxious Brain. Närapå 50 procent av befolkningen tänker för mycket och övertänkande leder till ökad stress och ångest. Med tiden går detta ut över människornas hälsa.

Inte nog med det, utan när vi tänker för mycket drabbas de flesta av oss av något som kallas analysförlamning. Detta inträffar när man låter tankarna mala i huvudet utan att fatta några beslut eller agera. Då stiger kortisolnivåerna och detta ger upphov till stress, fysisk utmattning och mental blockering. Istället för att finna en lösning till ditt problem kör du fast i en ändlös kretsgång av oro och paralys.

Det är viktigt att ha kontroll över sina tankar för att undvika stress

Tänk långsamt för att leva bättre

Psykologen Daniel Kahneman, som 2002 tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, skrev en enastående bok som har fått titeln Tänka, snabbt och långsamt (Thinking, Fast and Slow). I denna beskriver han hur vi nått en punkt i den mänskliga utvecklingen då vi bara agerar i enlighet med ett sorts impulsivt tänkande. Det är ett tänkande som styrs av intuition och är automatiskt och fyllt med metodfel, fördomar och misstag.

Att vi handlar på detta sätt beror på att det verkar rimligt i den situation som föreligger. Vi måste reagera snabbt på alla yttre krav och oräkneliga stimuli. På kort sikt leder det här reaktionssättet inte bara till dåliga beslut, utan också till bland annat stress, ångest, förhöjda blodkortisolnivåer, fysisk utmattning och en ökad risk för hjärtattacker.

Detta snabba tänkande får skadliga effekter på kroppen. Särskilt om det utvecklas till en vana. För att undvika detta är det viktigt att använda sig av ett mer avpassat och begrundande tillvägagångssätt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi måste försöka få kontroll över våra tankar, även om det kan vara svårt. Oavsett vad som händer så har våra tankar stor betydelse för vår hälsa och lycka. Så ta ansvar för ditt liv och fyll ditt sinne med sunda, produktiva och reflekterande tankar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kahneman, Daniel (2013) Pensar rápido, pensar despacio. Madrid: Debolsillo

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.