Hur du förändrar dina tankar för att förändra din verklighet

Det är omöjligt att observera verkligheten som den är: vi betingas av den mentala representationen av den. Därför är det tankar som formar verkligheten.
Hur du förändrar dina tankar för att förändra din verklighet
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2024

Det finns en verklighet där ute utanför oss, men vi interagerar inte med den. Den enda verklighet vi verkligen lever i är en simulering som skapats av vår hjärna. Den gör det genom våra tankar, som kan ligga mer eller mindre nära verkligheten utanför oss. Läs vidare för att lära dig hur du förändrar dina tankar och därigenom din verklighet.

I teorin kan man säga att ju mindre förutfattade dina tankar är, desto närmare kommer du vara sanningen. Problemet kommer när du lärt dig generaliseringar, fördomar och svartvitt tänkande som avskiljer dig från vad som är verkligt. Att tänka är som att andas, vi gör det utan att ens tänka på det. Men du borde inte tro på allt du tänker. Faktum är att vissa säger att bara ca 20% av våra tankar faktiskt blir verklighet.

Som människor har vi tankar som varken stämmer överens med tiden eller situationen vi befinner oss i. Dessa kallas irrationella eller förvrängda tankar. Det är föreställningar som dyker upp i ditt huvud och hindrar dig från att se hur din verklighet verkligen är. Vanligtvis leder de till att du gör misstag, och de har en enorm och direkt inverkan på dina känslor.

Din tolkning av din verklighet, snarare än verkligheten i sig själv, är det som gör dig till en känslomässigt stabil – eller labil – person. Vad du har för tankar om dig själv och dina erfarenheter är vad som verkligen ligger till grund när det uppstår problem med ångest eller depression. 

Dessa förhållanden är extremt vanliga i den utvecklade världen. Har du tänkt på att två personer i samma situation kan uppleva och förstå den olika? Detta är i själva verket ett bevis på att det är dina egna tankar som skapar din verklighet.

Stressad kvinna med många tankar

Om du vill förändra dig själv, förändra dina tankar

Grunden för många psykologiska teorier är att försöka ersätta irrationella tankar med andra sorts tankar som bättre stämmer överens med reella fakta. När du lär dig hur du förändrar dina tankar från irrationella till rationella har du hittat nyckeln. Människor som kan ändra sitt sätt att tänka kan få mycket mer kontroll över sina känslor och fatta bättre beslut.

En av de vanligaste kliniska teknikerna för att förändra dåligt anpassade tankar är att debattera. Det är så en psykolog kan visa sin patient hur man modifierar sin tro genom att ifrågasätta den. Man baserar det på rationalitet tills patienten kan komma fram till ett alternativ och bättre anpassat tankesätt. Det ultimata målet är att patienten ska kunna ersätta eller finjustera sina tankar på egen hand.

Även om omständigheterna är svåra, som efter förlusten av ett jobb eller efter ett uppbrott, kommer ingen att kunna nå förbättring genom att överanalysera. Snarare har ditt handlingsutrymme mer att göra med att få kontroll över dina tankar än att få kontroll över verkligheten.

Hur du förändrar dina tankar för att bli hälsosam och rationell

Företeelser är inte orsaken till känslomässiga och beteendemässiga problem. Dessa är snarare orsakade av de övertygelser som understryker vår tolkning av problemen. Ett grundläggande sätt att förändra dina tankar är att skilja på rationella och irrationella tankar.

Tecknad kvinna i färg

Att tänka på ett rationellt sätt innebär att tänka i relativa termer. Det innebär att uttrycka sig själv när det gäller önskningar och viljor (jag skulle föredra, jag önskar…). När människor har en hälsosam tankegång, kommer de negativa känslor som skapas av situationen inte att hindra dem från att försöka få vad de vill ha, även om de inte får det.

Å andra sidan, att ha ett stelt och ensidigt sätt att tänka är att ge uttryck för skyldigheter, behov eller krav (jag måste, jag borde…)

När dessa saker inte inträffar upplever du negativa känslor (depression, ilska, skuld, ångest, rädsla) som stör dina försök att nå dina mål. De kan också utlösa beteendeförändringar som isolering, undvikande eller flyktbeteende och drogmissbruk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Marín, N. L. (2006). La terapia racional emotiva de Albert Ellis. Norte de salud mental6(25), 126-129.
  • Navas, J. J. (1981). Terapia racional emotiva. Revista latinoamericana de psicología13(1), 75-83.
  • Municio, C. M. (2007). CÓMO COMBATIR LAS IDEAS IRRACIONALES: TERAPIA RACIONAL EMOTIVO CONDUCTUAL. In La psicología que nos ayuda a vivir: enciclopedia para superar las dificultades del día a día (pp. 575-588).
  • Beck, J. (2015). Terapia cognitiva: Conceptos básicos y profundización (Vol. 141626). Editorial Gedisa.
  • Aldás-Villacís, A., & Poveda-Ríos, M. (2021). Creencias irracionales y síndrome de burnout en el personal de salud del hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad del tena en tiempo de covid-19. PSICOLOGÍA UNEMI5(9), 108-117.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.