Hur du förändrar dina tankar för att förändra din verklighet

Hur du förändrar dina tankar för att förändra din verklighet

Senaste uppdateringen: 20 november, 2020

 

Det finns en verklighet där ute utanför oss, men vi interagerar inte med den. Den enda verklighet vi verkligen lever i är en simulering som skapats av vår hjärna. Det gör den genom våra tankar, som kan ligga mer eller mindre nära verkligheten utanför oss. Läs vidare för att lära dig hur du förändrar dina tankar och därigenom din verklighet.

I teorin, så ju mindre förspända dina tankar är, desto närmare kommer du vara sanningen. Problemet kommer när du lärt dig generaliseringar, fördomar, och svart och vitt tänkande som avskiljer dig från vad som är verkligt. Att tänka är som att andas, vi gör det utan att ens tänka på det. Men du borde inte tro på allt du tänker. Faktum är att vissa säger att bara ca 20% av våra tankar faktiskt blir verklighet.

Som människor har vi tankar som varken stämmer överens med tiden eller situationen vi befinner oss i. Dessa kallas irrationella eller förvrängda tankar. Det är föreställningar som dyker upp i ditt huvud och hindrar dig från att se hur din verklighet verkligen är. Vanligtvis leder de dig till att göra misstag, och de har en enorm och direkt inverkan på dina känslor.

Din tolkning av din verklighet, snarare än verkligheten i sig själv, är det som gör dig till en känslomässigt stabil – eller labil person. Vad du har för tankar om dig själv och dina erfarenheter är vad som verkligen ligger till grund när det uppstår problem med ångest eller depression. 

Dessa förhållanden är extremt vanliga i den utvecklade världen. Har du tänkt på att två personer i samma situation kan uppleva och förstå den olika? Detta är i själva verket ett bevis på att det är dina egna tankar som skapar din verklighet.

Stressad kvinna med många tankar

Om du vill förändra dig själv, förändra dina tankar

Grunden för många psykologiska teorier är att försöka ersätta irrationella tankar med andra sorts tankar som bättre stämmer överens med reella fakta. När du lär dig hur du förändrar dina tankar från irrationella till rationella har du hittat nyckeln. Människor som kan ändra sitt sätt att tänka kan få mycket mer kontroll över sina känslor och fatta bättre beslut.

En av de vanligaste kliniska teknikerna för att förändra dåligt anpassade tankar är att debattera. Det är så en psykolog kan visa sin patient hur man modifierar sin tro genom att ifrågasätta den. Man baserar det på rationalitet tills patienten kan komma fram till ett alternativ och bättre anpassat tankesätt. Det ultimata målet är att patienten ska kunna ersätta eller finjustera sina tankar på egen hand.

Även om omständigheterna är svåra, som efter att ha förlorat ett jobb eller efter ett uppbrott, kommer ingen att kunna nå förbättring genom att överanalysera. Snarare har din handlingsmarginal mer att göra med att få kontroll över dina tankar än att få kontroll över verkligheten.

Hur du förändrar dina tankar för att bli hälsosam och rationell

Företeelser är inte orsaken till känslomässiga och beteendemässiga problem. Dessa är snarare orsakade av de övertygelser som understryker vår tolkning av problemen. Ett grundläggande sätt att förändra dina tankar är att skilja på rationella och irrationella tankar.

Tecknad kvinna i färg

Att tänka på ett rationellt sätt innebär att tänka i relativa termer. Det betyder att uttrycka sig själv när det gäller önskningar och viljor (jag skulle föredra, jag önskar…) När någon så har en hälsosam tankegång, kommer de negativa känslor som skapas av situationen inte att hindra dem från att försöka få vad de vill ha, även om de inte får det.

Å andra sidan, att ha ett styvt och ensidigt sätt att tänka är att du ger uttryck för skyldigheter, behov eller krav (jag måste, jag borde …)

När dessa saker inte händer så upplever du negativa känslor (depression, ilska, skuld, ångest, rädsla) som stör dina försök att nå dina mål. De kan också utlösa beteendeförändringar som isolering, undvikande eller flyktbeteende och drogmissbruk.

Detta kanske intresserar dig
Irrationella tankar är inte negativa tankar
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Irrationella tankar är inte negativa tankar

Den sokratiska debatten om irrationella tankar och justeringen av dem utger ett tydligt mål för de flesta diskussioner som äger rum inom psykologif...