Snoezelen multisensoriska stimulansrum

De är designade för att stimulera sinnet, slappna av oss och låta oss vila bra genom användning av ljus och aromer.
Snoezelen multisensoriska stimulansrum
Alicia Garrido Martín

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Garrido Martín.

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Kanske har du hört talas om Snoezelen-rum, och du har förmodligen stött på begreppet “multisensorisk stimulans” minst en gång. I den här artikeln kommer vi att berätta om ursprunget och rötterna till dessa märkliga rum. Och sedan ska vi gå in på hur de kan hjälpa dig.

Termen “Snoezelen” härstammar från två sammansatta nederländska ord. Ena delen kommer från “snoffelen”, vilket betyder att du luktar. Andra delen kommer från “doezelen”, vilket betyder något i stil med att koppla av eller att slappna av. Så vad det här betyder är att det är en koppling mellan två handlingar som kan verka som om de är naturligt helt olika. Det handlar om att uppnå en form av avslappning genom stimulans – att hitta och njuta av den fina aspekten i att stimulera dina sinnen.

Snoezelen-rummen kom till för att hjälpa människor med utvecklingsstörningar

Konceptet snoezelen kom till precis som många andra fantastiska idéer och försök att sätta lösningar i verket. Det kom från ett behov av att agera. Ett behov av att konfrontera paralysen och bristen på handling i en viss del av livet. Det var i detta fall frustrerande att se hur behandlingen av personer med utvecklingsstörningar tedde sig och hur de inte fick de resultat man ville ha.

Behandlingen handlade aldrig om annat än hjälparbete. Men Ad Verheul och Jan Hulsegge, fäderna till detta revolutionerande koncept, tyckte inte att det var tillräckligt bra. De kom fram till det nya sätt att hjälpa människor som vi ska prata om idag.

Vissa människor kommer givetvis att kunna dra nytta av denna typ av terapi. Vi talar för det mesta om de som har en mycket låg förmåga att interagera med andra omkring sig på grund av begränsningarna hos deras sjukdom. Människor med speciella behov som demens och autism kan dock dra nytta av det mesta denna metod har att erbjuda.

Färg för att stimulera sinnena

Sensorisk stimulans hjälper dig att producera grundläggande svar

För vissa människor kan stimulans genom olika sensoriska kanaler vara en stor hjälp för dem. När denna typ av stimulans övervakas och hanteras av professionella yrkesutövare kommer den ge ny respons hos patienten. Det är grundläggande svar som dessa människor har svårt att producera på annat sätt.

I den meningen måste du känna till personens fall innan du börjar försöka hjälpa honom eller henne. Alla människor är helt unika och annorlunda. Sättet att hjälpa varje enskild person kommer att bero på dennes specifika fall.

Professionella yrkesutövare måste känna till sin patient mycket väl för att kunna dra fördel av den här nya typen av behandling. Det finns vissa människor som behöver “vakna”. Det här är människor som har haft, till exempel, hjärnskador som lämnat dem helt frånkopplade från världen runt dem.

När du stimulerar och det skapar respons, producerar du nya nervanslutningar

Denna procedur är också användbar för personer som fortfarande är anslutna till världen runt dem och ägnar stor uppmärksamhet åt den, men inte kan kommunicera. Dessa människor har enorma fördelar med denna terapi. När du väl kan “väcka” det som sover, kommer stimulansen att hända och du kommer att producera nya nervanslutningar.

Därför är det viktigt att genomföra personlig och detaljerad övervakning av personen. Detta beror på att du måste kunna uppfatta vad som inte är märkbart. Det kliniska ögat måste vara snabbt, exakt och skickligt gällande subjektet som det observerar. Du kan inte låta minsta detalj undgå din uppmärksamhet.

Du måste kunna avgöra vad patienterna tycker om. Vad de tycker är trevligt. Vilken stimulans de svarar på mer, vilken sensorisk kanal de är mest medvetna om… Det här är alltså en svår uppgift som kräver mycket observation. Det betyder en vänlig, hjärtlig observation av din patient.

Sensoriskt rum

Snoezelen-rum: Tillit och harmoni är nödvändiga element för sensorisk stimulans

Snoezelen-rum är perfekt utrustade för att utföra denna typ av terapi. Subjektet måste vara redo och förberedd på att producera dessa typer av sensoriska upplevelser. Det är erfarenheter som involverar alla sinnen: syn, lukt, känsel, hörsel och smak. Du bör därför försöka skapa en mycket human miljö. Med andra ord en där det finns utrymme för förtroende, respekt och uppmärksamhet ägnad åt personen.

Det gör det till ett trevligt utrymme och en speciell, unik tillflyktsplats. Det ska således vara ett utrymme fullt av harmoni och värme, som definitivt kommer att nå längre in i patienterna än att bara beröra dem ytligt. Det kommer få fäste i dem på ett eller annat sätt. Precis som fina, söta melodier når in i våra själar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.