Somnilogi - att prata i sömnen

Somnilogi - att prata i sömnen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2023

Har du någon gång fått höra att du pratar i sömnen? Somnilogi är en sömnstörning som orsakar att man pratar i sömnen. Lustigt nog är det betydligt vanligare än vad vi tror. Somnilogi tar sig dock olika uttryck hos olika personer. Somliga gör läten som grottmänniskor. Andra kan uttala enskilda ord…

De som pratar i sömnen är ofta oroliga över att de ska råka avslöja någon hemlighet. Men kan verkligen någon som lider av somnilogi ha en sammanhängande konversation med någon? Skulle du kunna lirka ut ett svar ur någon som pratar i sömnen, som personen annars aldrig skulle ge dig?

Vad är somnilogi?

Somnilogi är en parasomni, eller sömnstörning, som tycks vara vanligare hos unga personer. Sömnstörningen uppträder även hos personer som lider av stress, oro, feber eller humörstörningar. Orsaken till den här förändringen av sömnen är att hjärnan inte fungerar som den ska. Aktiviteter i områden av hjärnan har antingen triggats eller hämmats på ett sätt som inte är naturligt för hjärnan.

Olika områden i hjärnan aktiveras eller hålls tillbaka under olika faser av sömnen. Det finns totalt 5 faser: dåsighet (fas 1), lättsömn (fas 2), djupsömn (faserna 3 och 4), och REM (fas 5). Det är under den sista fasen som somnilogi kan uppstå. Det kan dock även hända under faserna 3 och 4.

Hjärna

Somnilogi tar sig olika uttryck från person till person. En del kanske ropar något rakt ut i tomma luften, och skrämmer den som sover i närheten. Andra kan uttrycka relativt långa monologer – utan mening, vad det verkar som. Ibland manifesterar sig somnilogi i känslorna hos den som sover.

Men kan vi då ha en sammanhängande konversation med någon som har den här sömnförändringen? Svaret är “det beror på”. Det finns personer som kan säga något kort. Andra tycks mer ha en konversation med någon som besvarar dem i tankarna. I det senare exemplet kan man ju testa, genom att ställa en fråga till personen. Men svarar man verkligen på det vi säger?

Relationsproblem på grund av somnilogi

Många som lider av den här typen av sömnproblem får även stå ut med att folk runt omkring skojar om det. Det gör ofta att man oroar sig över om man fått någon fråga som man kan ha svarat för ärligt på. Man oroar sig för att någon annan ska få reda på ens största hemligheter. Man har dock ingen aning om själv vad man svarat medan man sov, eller vad man kan ha blivit tillfrågad om.

Detta beror på att meningarna, orden eller monologerna, som den sovande personen uttalar inte vanligtvis beror på externa stimuli. Det som sägs är helt enkelt något som kommer från dennes undermedvetna, kanske från en dröm som personen har just då. Vi kan möjligen få ett svar om vi frågar en sovande person som har somnilogi, men mest sannolikt är då att svaret är helt osammanhängande och irrelevant.

Låt oss ta ett exempel. En kvinna sover i vardagsrummet och hennes vän är bredvid. Helt plötsligt verkar hon mumla något, och hennes vän säger, “vad sa du?”. Kvinnan börjar prata igen, och den här gången med högre röst.

Hennes vän kommer närmare, frågar igen, och lyssnar på det knappt hörbara svaret, “soundtrack”. Oavsett hur många gånger som hennes vän frågar vad det betyder, så kommer hon antagligen bara upprepa samma sak eller inte svara alls.

Sover på soffan och uppvisar stundtals somnilogi

Den här situationen är väldigt illustrativ eftersom personer som interagerar med någon som pratar i sömnen tenderar att upprepa samma fråga om och om igen. Detta eftersom den sovande personen knappt uttalar orden och därför är svår att förstå. Utöver det säger personer som pratat med någon med somnilogi att den vanligaste responsen de får är att man bara vänder sig om och fortsätter sova.

Är det något dåligt att prata i sömnen?

Ett av de problem som kan uppstå när man pratar i sömnen är att personens partner kan missförstå om man säger någons namn i sömnen. Det som personer med somnilogi säger när de sover behöver nödvändigtvis inte betyda något. Det är istället väldigt sannolikt att det inte betyder något alls. Oavsett vilket kan den här typen av misstolkningar orsaka problem i ett förhållande.

Andra gånger kan skrik, gråt eller andra känsloyttringar i sömnen göra det svårt för personer runt omkring att sova. Man kan helt enkelt skrämma andra. Om detta är fallet, rekommenderas avslappningsövningar och att man ser till att få tillräckligt med sömn. Vanligtvis förekommer inte de här episoderna ofta, och de brukar bara vara i någon minut eller två.

Ligger vaken

Lider du av den här sömnstörningen? Vet du någon annan som gör det? Om svaret är “ja” så kan du i varje fall vara trygg med att ingen kan få dig att avslöja dina djupaste hemligheter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.