Spänningar i relationer under coronapandemin

Spänningar under isolering är vanliga hos människor som bor tillsammans. Läs vidare för att lära dig mer om detta!
Spänningar i relationer under coronapandemin
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Restriktionerna vi lever med borde inte behöva vara ett allvarligt problem för de flesta av oss. Spänningar i relationer har emellertid blivit vanliga på grund av begränsningarna. I detta avseende är det värt att analysera källan till dessa spänningar för att veta hur man ska hantera dem.

Att spendera extra mycket tid hemma med en partner eller andra familjemedlemmar under en längre tidsperiod kräver i princip vissa justeringar av våra vanor. Å andra sidan fanns redan många av de spänningar som nu upplevs under den nya situationen. Ökad påtvingad samexistens har bara spätt på dem.

Den nuvarande situationen är en produkt av en plötslig förändring som krävt snabb anpassning. Utöver detta är hela sammanhanget genomsyrat av osäkerhet. Därför är det logiskt att människor känner ångest och stress.

Så mycket press gör människor mer irriterade. Det behöver dock inte leda till allvarliga konflikter eller intensifiera spänningar i relationer under den pågående situationen.

“Inget i livet är att frukta, det är bara att förstå. Nu är det dags att förstå mer, så att vi kan frukta mindre.”

-Marie Curie-

Par som diskuterar

Så tar sig spänningar i relationer uttryck

Restriktionerna intensifierar kontakten mellan människor som bor i samma hem, och i sin tur sätter detta sina egna begränsningar. Före pandemin hade varje familj och par sina egna arrangemang för samexistens. Men den nya situationen har helt förändrat dem.

De ställen som människor tidigare bara delvis delade är nu ockuperade på nästan konstant basis. Detsamma gäller för tillgängliga resurser, till exempel datorer, tv-apparater och även specifika rum och utrymmen.

Om alla har en bra inställning kan denna typ av spänningar övervinnas relativt snabbt. Det handlar bara om att nå rimliga överenskommelser, där varje part ger och tar för allas bästa. Ömsesidigt stöd har företräde framför individuellt intresse eftersom det är vad familjeliv och relationer handlar om.

Växande spänningar

Naturligtvis kan förhandlingar inte alltid utföras på bästa möjliga sätt och inte alltid leda till en framgångsrik slutsats. Faktum är att i flera länder, särskilt i Latinamerika, har våld i hemmet ökat. I många fall kan vi inte skylla på restriktionerna som sådana, eftersom detta helt enkelt redan var existerande tillstånd för dessa relationer även innan pandemin.

Spänningar i relationer kan intensifieras när vi spenderar så mycket tid tillsammans. I dessa fall är de latenta konflikterna farligare än någonsin eftersom de kan implodera när som helst och göra samexistens outhärdlig.

Tidigare kunde det fysiska avståndet bidra till att skingra spänningar. Men all tid tillbringad hemma har eliminerat denna möjlighet. Under normala förhållanden möter människor konflikter när de är redo att göra det, inte när de tvingas göra det. Så vad kan man göra i denna speciella situation?

Mor och dotter diskuterar

Hur man gör framsteg

Spänningar i relationer under restriktionerna kommer inte att försvinna på egen hand. I den här meningen är det att hantera oförenlighet mellan familjemedlemmar helt annorlunda än att hantera en person med beroendeproblematik i ditt hem. På samma sätt är det mycket lättare att hantera likgiltighet eller oförskämdhet än att hantera aggressivitet eller våld.

Människor som är i riskzonen bör söka hjälp utanför hemmet och hitta ett sätt att flytta från sitt hem, åtminstone tillfälligt. Så vänta inte på att saker och ting blir värre innan du fattar ett beslut.

Om konflikten inte är extrem, är det bäst att börja med att sätta gränser och dela in hemmet i zoner så alla får personligt utrymme. Detta innebär att man bestämmer tidpunkter då var och en får vara i vissa utrymmen och använda vissa resurser. Om det är mycket svårt att klara av samexistensen, är det en bra idé att upprätta rutiner utan tvång på ständig interaktion.

Många psykologer erbjuder sina tjänster online, även gratis. När man står inför stigande spänningar som är svåra att bära kan det vara en bra idé att konsultera någon av dessa experter och lyssna på dennes råd. För vissa människor kan detta till och med vara en möjlighet att lösa andra underliggande problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Valdés, T., Valdés, X., Ambrosio, V., Arriagada, I., Jelin, E., García, B., … & Saavedra, R. (2005). Familia y vida privada:¿ Transformaciones, tensiones, resistencias o nuevos sentidos?. FLASCO-Chile.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.