SPIN: Ett verktyg som mäter social ångest

SPIN är tack vare sin enkelhet och goda psykometriska egenskaper ett utmärkt alternativ för att upptäcka social ångest.
SPIN: Ett verktyg som mäter social ångest
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 24 april, 2023

För drabbade är social ångest ett starkt begränsande tillstånd. Lyckligtvis finns det effektiva behandlingsmetoder för att hantera det. Det är dock viktigt att få en korrekt diagnos. Bland de metoder som man använder för att mäta social ångest utgör SPIN (social phobia inventory) ett extremt användbart screeningverktyg.

Den information som inventeringen ger är dock inte tillräcklig i sig. Man måste alltid komplettera den med en djupare utvärdering. Icke desto mindre är det ett effektivt första steg för att upptäcka förekomsten av social ångest hos en individ. Nedan ska vi ta en titt på de mest relevanta egenskaperna hos detta test.

Man med social ångest tittar ut genom fönster

Social ångest

Innan vi går in på hur testet är uppbyggt och vad det specifikt mäter, måste vi vara tydliga med vad social ångest innebär. Detta ångestsyndrom kännetecknas av en överdriven och irrationell rädsla för sociala situationer.

Rädslan för att bli dömd eller negativt utvärderad av andra människor, leder till att individen undviker interaktioner. Alternativt kan personen uthärda dem till priset av stort personligt obehag.

Detta tillstånd kan åtföljas av fysiska symtom. Till exempel rodnad, orolig mage, muntorrhet och andra fysiologiska manifestationer av ångest. Dessutom är störningen som social ångest genererar i den drabbades liv stor. Det beror på att kontakten med andra människor är viktig.

Vardagliga aktiviteter som att prata i telefon, ha en informell chatt eller äta ute kan vara mardrömslika för en person med social ångest. Dessutom bidrar undvikandet av fruktade situationer bara till att öka obehaget och känslan av oförmåga. På så sätt upprätthålls tillståndet.

SPIN: Inventering av social ångest

Upplägg

SPIN är ett enkelt formulär som patienten själv fyller i. Det består av 17 påståenden som reflekterar symtom associerade med social ångest. Personen ska ange den intensitet med vilken symtomet förekom i hans eller hennes liv under den senaste veckan. Det finns fem svarsalternativ som sträcker sig från 0 (frånvarande) till 4 (starkt närvarande, där det stör personens liv i extrem grad).

Påståendena tar upp frågor relaterade till rädsla, undvikande och det psykiska obehag som individen har upplevt. Den totala poängen som testet ger varierar från noll till 68. Ju högre poäng desto mer sannolikt är det att individen lider av social ångest.

SPIN frågeformulär

 1. Jag är rädd för auktoritetspersoner.
 2. Jag oroar mig för att rodna inför folk.
 3. Fester och sociala evenemang skrämmer mig.
 4. Jag undviker att prata med folk jag inte känner.
 5. Att bli kritiserad skrämmer mig mycket.
 6. Jag undviker att göra saker eller prata med människor av rädsla för att bli generad.
 7. Att svettas inför andra människor gör mig nervös.
 8. Jag undviker att gå på fester.
 9. Jag undviker aktiviteter där jag är i uppmärksamhetens centrum.
 10. Att prata med främlingar skrämmer mig.
 11. Jag undviker situationer där jag måste hålla tal.
 12. Jag skulle göra vad som helst för att undvika att bli kritiserad.
 13. Hjärtklappning stör mig när jag är i andra människors sällskap.
 14. Jag är rädd för att göra saker när folk tittar på.
 15. Att bli generad eller se dum ut tillhör mina värsta farhågor.
 16. Jag undviker att prata med någon med auktoritet.
 17. Att darra eller skaka inför andra är jobbigt för mig.

Förkortad version

En förkortad version av detta frågeformulär har upprättats. Detta använder endast påståenden sex, nio och 15. Svaren som personen ger på dessa frågor indikerar sannolikheten att denne lider av social ångest till 90 procent.

Person som gör SPIN-testet

Användbarheten av SPIN

Detta verktyg har visat sig ha adekvata psykometriska egenskaper. Dessutom har det god tillförlitlighet och validitet och kan med stor noggrannhet detektera närvaron av social ångest. Det verkar också kunna skilja mellan social ångest och generaliserad ångest. Därför är det ett tillförlitligt mått.

Å andra sidan är det ett screeningverktyg, så dess kapacitet är begränsad. Om man erhåller resultat som är förenliga med en diagnos av social ångest, kommer således en mer djupgående utvärdering med andra typer av metoder att vara nödvändig. Faktum är att informationen testet ger är användbar för upptäckt av tillståndet, men otillräcklig för diagnos och behandling.

Av denna anledning måste de erhållna uppgifterna alltid kontrasteras och kompletteras med andra utvärderingsalternativ. SPIN-testets effektiva egenskaper, i tillägg till dess enkelhet och snabbhet, gör det dock till ett utmärkt verktyg.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bravo, M. A., González Betanzos, F., Castillo Navarro, Á., & Padrós Blázquez, F. (2017). Evidencias de validez de la versión en español del Inventario de Fobia Social (SPIN). Universitas Psychologica16(2), 152-163.
 • Connor, K. M., Kobak, K. A., Churchill, L. E., Katzelnick, D., & Davidson, J. R. (2001). Mini‐SPIN: A brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depression and anxiety14(2), 137-140.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.