Stigmat kring menstruation: kvinnors revolution i Indien

Det utspelas en tyst revolution i Indien, där kvinnor på landsbygden har funnit ett sätt att bryta ned stereotyperna och stigmat kring ett djupt rotat tabu kring kvinnlig menstruation i deras kultur.
Stigmat kring menstruation: kvinnors revolution i Indien
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I denna artikel ska tala om den utmärkta dokumentären Period. End of Sentence, som hade premiär på Netflix för ett tag sedan. Den tacklar seder, stereotyper och tabun som fortfarande präglar livet för kvinnor i Indien. Mer specifikt talar den om stigmat kring menstruation.

Det handlar om ett tabu som många rörelser i Indien försöker eliminera. Kvinnlig menstruation. Även om det anses vara normalt i västvärlden, är det fortfarande ett av de största hindren för kvinnor i detta land – och ofta på sätt som inte märks.

Även om det är en grundläggande process hos kvinnor har folk dolt, kritiserat och demoniserat det i århundraden. De goda nyheterna är att en grupp kvinnor i Indien har bestämt sig för att ändra hur omgivningen ser på något så naturligt som menstruation.

En tyst strid

Denna dokumentär äger rum i ett område på den indiska landsbygden vid namn Hapur, nära Delhi. Det finns utan tvekan en kvinnlig revolution i Indien, men landsbygden klänger sig fortfarande fast vid gamla seder. Vissa traditioner fjättrar fortfarande dessa människor i det förflutna.

Kvinnor måste till exempel nöja sig med ett liv i hemmet och arrangerade giftermål. Ofta slutar de gå i skolan för att istället bli mödrar utan någon egen framtid.

För en tid sedan började vissa kvinnor i ett litet samhälle i Hapur med en tyst revolution mot stigmat som är djupt rotat i kulturenMenstruation är tabu i den indiska kulturen, men idag har kvinnorna beslutat sig för att lägga grunden för sitt uppvaknande.

Det var inte länge sedan bindor började erbjudas på den indiska marknaden. Eftersom man bara kan hitta dem i storstäderna är de dock praktiskt taget otillgängliga för de flesta kvinnor, utöver att de även är dyra. “Bind-projektet” gjorde dock gjorde dock ett övergivit hus i Hapur till en fabrik där kvinnor av alla åldrar kan göra sina egna bindor, och de säljer dem även i butiker.

Genom att göra det har de kommit fram till en lösning på ett problem som utgör ett stort hinder för de flesta kvinnor. De har skapat en samarbetande förening där kvinnor får kompensation för sitt arbete. För många är det första gången de fått lön i sina liv.

Stigmat kring menstruation och att överge studier

Det förmodligen allvarligaste problemet som stigmat kring menstruation utgör för kvinnor i Indien är att många kvinnor fortfarande slutar gå i skolan när de börjar menstruera.

Detta är faktiskt en uråldrig tradition som markerar punkten då kvinnor påbörjar sin fertilitet. Därför måste de överge allt annat för att gifta sig och skaffa barn. Människor i Indien anser fortfarande att menstruation är något skamlig och vanhedrande. Många kvinnor ser sig själva som orena, vilket hindrar dem från att gå in i och be i tempel. Detta sker till och med i tempel som är ämnade för hinduistiska gudinnor. Så absurt är stigmat kring menstruation.

Även om många kvinnor i Indien finner ett sätt att fly undan tidiga äktenskap tack vare sin utbildning, lämnar många skolan frivilligt när de börjar menstruera. Ofta har de inte tillräckliga utrymmen för att ta hand om sin hygien, och alla använder de bitar av tyg som de begraver efter användning. Detta är något de inte kan göra i skolorna på ett bekvämt och privat sätt.

Kvinnor gör bindor

Bind-projektet och kvinnor i Indien

Idén för bind-projektet kom från staden Los Angeles. Denna icke vinstdrivande organisation lyckades samla in pengarna som krävdes för den första maskinen för 99% bionedbrytbara bindor som kvinnorna i Hampur köpte in.

Den ekonomiska frigörelsen den har gett dessa kvinnor är stor. Den har hjälpt till att tillhandahålla inkomster för dessa kvinnor och deras familjer, men den har även fått andra betydande bieffekter. Dels har kvinnorna vunnit männens respekt i deras samhälle, och dels har det hjälpt dem att betala utbildningen för yngre kvinnor.

Märket de säljer bindorna under kallas för Fly. De valde detta symboliska namn tack vare projektets mål: att äntligen låta kvinnor i Indien breda ut vingarna och flyga.

Att övervinna okunnighet

Stigmat kring menstruation i Indien är synonymt med okunnighet. Dokumentären visar unga män från Hapur som inte vet vad menstruation är. Vissa tror att det är en sjukdom som drabbar kvi nnor i högre utsträckning än män.

För många av männen i området har detta projekt inneburit att de kunnat sluta vara okunniga, och istället lära sig om den feminina och maskulina världen. Kvinnorna i Bind-projektet hoppas kunna eliminera stigmat kring menstruation någon dag.

Ett projekt så enkelt och åtkomligt har verkligen fångat allas uppmärksamhet. Det är en fridfull revolution som fyller kvinnor med hopp om att okunnigheten och stereotyperna som har existerat i århundraden äntligen kan upphöra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.