Strategen Sun Zi och den intelligenta krigskonsten

Sun Tzu författade boken Krigskonsten, som är det mest berömda strategifilosofiska och militära arbetet av sin typ genom alla tider. Det går att påstå att Krigskonsten är för krigstaktik vad Machiavellis Fursten är för politisk strategi.  Det mest intressanta med den är att den höjer striden till nivån av en mental konfrontation. Således uppfattas faktiska strider i den som oönskade.
Strategen Sun Zi och den intelligenta krigskonsten
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2020

Den militära strategen Sun Zi fortsätter ännu idag att inspirera många stora ledare, inte bara när det gäller strider utan också inom politik och näringsliv. Hans bok Krigskonsten har guidat strateger genom alla tider på grund av dess universella giltighet och dess sunda råd.

Något av det mest intressanta med Sun Zis arbete är det faktum att han förvandlade striden till en intelligent handling, i stället för att bara handla om brutal styrka. Faktum är att en av de stora maximerna i detta arbete menar att den bästa striden är den som aldrig äger rum. Grundsatsen delar till stor del samma tradition som vissa kampsporter, eftersom de också bygger på den principen.

Strategen Sun Zi är en gåtfull karaktär men det finns inte mycket information om honom. I själva verket ifrågasätter vissa människor hans existens och tror att namnet bara är en pseudonym antagen av olika krigare. Men åtminstone för tillfället anser de flesta att denna karaktär historiskt accepterad.

Boken Krigskonsten, skriven av strategen Sun Zi

Ursprunget till strategen Sun Zi

Sun Tzu föddes i Kina, antagligen år 544 f.Kr. Han levde samtida med den berömda filosofen Konfucius. Detta var en orolig era, en som är kännetecknad av splittringar och interna maktkamper. Ändå var filosofiskt tänkande högt uppskattat under denna tidsperiod. Detta är antagligen orsaken till varför hans avhandling, ett verk för intellektuella, är extremt varaktig.

Enligt vad vissa forskare etablerat, föddes strategen i den kinesiska staten Qi och kom från en familj med höga militära representanter. Han ska ha lärt sig krigskonsten från sin farfar. Detta var under Zhoudynastin då det rådde en ständig kamp mellan olika riken i Kina, vilket innebar att det inte fanns någon centraliserad enhet.

Historiker tror att Sun Zi kan ha flyttat till södra delen av landet år 517 f.Kr., och att han bosatte sig i delstaten Wu, där under kommando av general King Hu Lu. Denna period av historian är känd som ”de stridande kungarikena”, under den så kallade vår- och höstperioden i Kina.

En framgångsrik befälhavare

Sun Zi hade sin egen filosofi inför kriget och började snart tillämpa den med mycket framgång. Han besegrade mäktiga arméer tack vare sina enorma strategiska färdigheter. Denna befälhavare visade att en seger inte helt beror på storleken på en armé eller antalet tillgängliga resurser, utan är något man kan uppnå genom strategisk överlägsenhet.

Denna strategs tillvägagångssätt kretsar kring idén att krigskonsten är en konst i att lura sin motståndare. För att lyckas måste du i princip känna fienden lika väl som du känner dig själv. I grund och botten innebär det att veta vad motståndaren tänker och förutsäga dess handlingar för att därmed dra nytta av det till deras skada.

En intressant aspekt av Sun Zis avhandling är att den på vissa sätt är utformad för de missgynnade. Liknande är syftet att varje strid ska orsaka minsta möjliga skada och förlust. Som vi nämner ovan är det ideala för en krigare att hantera konflikter på ett sådant sätt att han inte kommer att behövas slåss.

En kungfukamp i gryningen

Arvet från Sun Zi

Krigskonsten består av 13 kapitel och är full av aforismer. Till en början var det en hemlig text som bara män i maktposition kunde komma åt. Faktum är att man också hittade en gammal version av denna text år 1972 under en utgrävning.

Detta var en version som någon hade nedtecknat på bambustickor, dock var detta inte samma version som redan var populär runt om i världen. Sun Zis idéer började tillämpas först i Kina och sedan i Japan. 1772 översatte den franska jesuiten Jean Joseph Marie Amiot verket till franska, och sedan översatte Lionel Giles den till engelska 1910.

Efter att detta arbete nått väst, blev det en favorit bland många ledare. Historiker tror att Napoleon använde verket som referens och att det hjälpte Vietnam att vinna kriget mot USA.

Med tiden har denna bok fått betydelse inte bara bland militären utan också bland politiker och affärsmän. Forskare vet mycket lite om Sun Zi men tror att han dog år 496 f.Kr. Men de har inga andra detaljer om hans liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Krause, D. G. (2006). El arte de la guerra para ejecutivos: el texto clásico de Sun Tzu adaptado al mundo de hoy. Edaf.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.