10 strategier för mediakontroll enligt Noam Chomsky

10 strategier för mediakontroll enligt Noam Chomsky
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 17 juli, 2018

Noam Chomsky är en av de mest respekterade intellektuella personerna i världen. New York Times sade att han är den viktigaste tänkaren i vår nuvarande era. En av de huvudsakliga saker han gjort är att påtala och analysera olika strategier för mediakontroll som används i dagens värld.

Noam Chomsky fick först uppmärksamhet för sitt arbete som lingvist, men han är även filosof och politisk forskare. Han blev en framstående röst i den politiska aktivismens värld. Folk delar hans skriverier över hela världen och han får ständigt nya läsare.

“Hur kan det vara så att vi har så mycket information, men vet så lite?”

-Noam Chomsky-

Chomsky skrev en pedagogisk text där han summera strategierna för mediakontroll. Hans tankar må vara djupa och komplexa, men han summerar dem i enkla, förståeliga termer i syfte att utbilda människor.

1. Distraktion

Enligt Chomsky är en av de vanligaste strategierna för mediakontroll distraktion. Det involverar i grund och botten att skifta allmänhetens uppmärksamhet till meningslösa eller irrelevanta saker. Det är så de håller våra sinnen upptagna.

TV som huvud

De överbelastar även människor med information eller betonar sportevenemang, kändisar och trivia. Målet är att få folk att inte se de verkliga problemen.

2. Problem-reaktion-lösning

Ibland kan de regerande krafterna försumma, eller åtminstone inte adressera, vissa verkligheter. De får medborgarna att tro att det är ett problem som kräver en utomstående lösning. Och det är krafterna själva som lägger fram lösningen.

Detta är en strategi för mediakontroll som används vid opopulära beslut. Man kan till exempel medvetet porträttera en statlig industri som värre än den är eftersom man vill att den privatiseras. Idén är att rättfärdiga att den säljs.

3. En gradvis strategi

Målet här är att få folk att tillåta saker de vanligtvis inte skulle acceptera. Hur? Genom att introducera dem gradvis så att folket inte ens märker det.

Det är till exempel vad som hände med minskningen av arbetares rättigheter. I vissa samhällen har man implementerat regler eller typer av arbete som till slut får folk att tro att det är normalt att en arbetare inte har några garantier för social säkerhet.

4. Att skjuta upp

Denna strategi får invånare att tro att de tar steg som kan vara dåliga kortsiktigt, men som kan gagna samhället i framtiden. “Målet helgar medlen”.

Kvinna bland färger

Målet är att folk ska vänja sig vid “dåliga” saker och inte stöta bort dem. Hur? Genom att få dem att tänka på hur bra det kommer bli senare. När tiden är inne har “normaliseringseffekten” redan gjort sitt jobb. Folk protesterar inte mot att de inte fått vad som utlovats.

5. Behandla folk som barn

Många TV-sända budskap, speciellt reklam, talar till folk som om de vore barn. De använder strategiska uttryck, ord och attityder som toppas med en gloria av oskuldsfullhet.

Poängen är att få folk att sänka garden. Det är en form av mediakontroll som försöker ta kål på folks kritiska tänkande. Politiker använder också dessa taktiker genom att utge sig för att vara faderliga och moderliga figurer.

6. Att ta den emotionella vägen

Marionettmästarna vill inte aktivera folks tankfulla sidor. De vill röra upp känslor och nå folks undermedvetna. Det är därför så många av dessa budskap är fulla av emotionellt innehåll.

Poängen är att orsaka en form av “kortslutning” i de rationella tankeprocesserna. De använder känslor för att fånga den övergripande betydelsen av budskapet, men inte det specifika. Detta är ytterligare ett sätt att ta kål på folks kritiska tänkande.

7. Att hålla allmänheten okunnig

Att hålla folk okunniga är ett av de huvudsakliga målen för dem som har makten. Okunnighet innebär att man inte ger folk verktygen de behöver för att analysera saker själva. Det innebär att man berättar de intressanta delarna för dem, men aldrig avslöjar vad som sker i kulisserna.

Anonyma personer

Att hålla folk okunniga innebär även att man tar bort fokus från utbildning. Det resulterar i ett gap mellan kvaliteten hos den privata och offentliga utbildningen. De tystar folks törst efter kunskap och gör intelligens oviktigt.

8. Att göra allmänheten medgörlig

De flesta trender kommer inte från ingenstans. Det finns nästan alltid något som sätter dem i rörelse och gagnar dem. De försöker skapa enhetliga smaker, intressen och åsikter.

Media marknadsför konstant vissa trender och moden. De flesta av dem har att göra med lättsinniga, onödiga och till och med löjliga livsstilar. De övertygar folk om att ett specifikt agerande är vad som är i mode.

9. Förstärka självklandring

En annan strategi för mediakontroll är att få folk att de endast har sig själva att skylla för sina problem. Alla dåliga saker som sker är helt och hållet på grund av dem. Det är så de får folk att tro att deras omgivning är perfekt, och om det är något som är fel så är det deras eget fel.

Därför försöker folk passa in i sin omgivning, och känner sig sedan skyldiga när det inte går helt perfekt. All ilska som systemet orsakas hamnar på deras egen axlar i en oändlig cykel av självklandring.

10. Att känna personer bättre än de känner sig själva

Under de senaste decennierna har vetenskapen gett oss tillgång till kunskap om mänsklig biologi och psykologi. Men denna information finns fortfarande inte tillgänglig för många människor.

Den styrande handen

Endast en liten bit av informationen når någonsin allmänheten. Samtidigt har eliten all denna information och använder dem som de vill. Återigen kan vi se hur okunnighet gör det enklare för makthavarna att kontrollera samhället.

Målet med dessa strategier för mediakontroll är att göra världen till vad de mäktigaste personen vill att den ska vara. De blockerar allas kritiska tänkande och frihet. Men det är vårt ansvar att sluta vara passiva och låta dem kontrollera oss. Vi måste kämpa emot.

Detta kanske intresserar dig
Emotionell manipulation: vanligt vid interna konflikter
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Emotionell manipulation: vanligt vid interna konflikter

Emotionell manipulation har sin grund i interna konflikter och är ett försök att måla upp sig själv som offret när man tvärtom är förövaren.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.