10 strategier för mediakontroll enligt Noam Chomsky

10 strategier för mediakontroll enligt Noam Chomsky
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 25 juni, 2023

Noam Chomsky är en av de mest respekterade intellektuella personerna i världen. New York Times sade att han är den viktigaste tänkaren i vår nuvarande era. Han är främst känd för att han påtalar och analyserar olika strategier för mediakontroll som används i dagens värld.

Noam Chomsky fick först uppmärksamhet för sitt arbete som lingvist, men han är även filosof och politisk forskare. Han blev en framstående röst i den politiska aktivismens värld. Människor delar hans texter över hela världen och han får ständigt nya läsare.

“Hur kan det vara så att vi har så mycket information, men vet så lite?”

-Noam Chomsky-

Chomsky skrev en pedagogisk text där han summerar strategierna för mediakontroll. Hans tankar må vara djupa och komplexa, men han summerar dem i enkla, förståeliga termer i syfte att utbilda människor.

1. Mediakontroll genom distraktion

Enligt Chomsky är en av de vanligaste strategierna för mediakontroll distraktion. Det involverar i grund och botten att skifta allmänhetens uppmärksamhet till meningslösa eller irrelevanta saker. Det är så de håller våra sinnen upptagna.

TV som huvud

De överbelastar även människor med information eller betonar sportevenemang, kändisar och trivia. Målet är att få människor att inte se de verkliga problemen.

2. Problem-reaktion-lösning

Ibland kan de styrande krafterna negligera, eller åtminstone inte adressera, vissa realiteter. De får medborgarna att tro att det är ett problem som kräver en utomstående lösning. Och det är krafterna själva som lägger fram lösningen.

Detta är en strategi för mediakontroll som används vid opopulära beslut. Man kan till exempel medvetet porträttera en statlig industri som värre än den är eftersom man vill att den privatiseras. Idén är att rättfärdiga att den säljs.

3. En gradvis strategi

Målet här är att få människor att tillåta saker de vanligtvis inte skulle acceptera. Hur? Genom att introducera dem gradvis så att de inte ens märker det.

Det är till exempel vad som hände med minskningen av arbetares rättigheter. I vissa samhällen har man implementerat regler eller typer av arbete som till slut får människor att tro att det är normalt att en arbetare inte har några garantier för social trygghet.

4. Mediakontroll som får oss att vänja oss vid dåliga saker

Denna strategi får invånare att tro att de tar steg som kan vara dåliga kortsiktigt, men som kan gagna samhället i framtiden. “Ändamålet helgar medlen”.

Kvinna som utsätts för mediakontroll

Målet är att människor ska vänja sig vid “dåliga” saker och inte stöta bort dem. Hur? Genom att få dem att tänka på hur bra det kommer bli senare. När tiden är inne har “normaliseringseffekten” redan gjort sitt jobb. Människor protesterar inte mot att de inte fått vad som utlovats.

5. Behandla människor som barn

Många TV-sända budskap, speciellt reklam, talar till människor som om de vore barn. De använder strategiska uttryck, ord och attityder som toppas med en gloria av oskuldsfullhet.

Poängen är att få människor att sänka garden. Det är en form av mediakontroll som försöker ta kål på människors kritiska tänkande. Politiker använder också dessa taktiker genom att utge sig för att vara faderliga och moderliga figurer.

6. Att ta den emotionella vägen

Marionettmästarna vill inte aktivera människors eftertänksamma sidor. De vill röra upp känslor och nå deras undermedvetna. Det är därför så många av dessa budskap är fulla av emotionellt innehåll.

Poängen är att orsaka en form av “kortslutning” i de rationella tankeprocesserna. De använder känslor för att betona den övergripande betydelsen av budskapet, men inte den specifika. Detta är ytterligare ett sätt att ta kål på människors kritiska tänkande.

7. Att hålla allmänheten okunnig genom mediakontroll

Att hålla människor okunniga är ett av de huvudsakliga målen för dem som har makten. Okunnighet innebär att man inte ger dem verktygen de behöver för att analysera saker själva. Det innebär att man berättar de intressanta delarna för dem, men aldrig avslöjar vad som sker i kulisserna.

Anonyma personer

Att hålla människor okunniga innebär även att man tar bort fokus från utbildning. Det resulterar i ett gap mellan kvaliteten hos den privata och offentliga utbildningen. De tystar människors törst efter kunskap och gör intelligens oviktigt.

8. Att göra allmänheten medgörlig

De flesta trender kommer inte från ingenstans. Det finns nästan alltid något som sätter dem i rörelse och gagnar dem. De försöker skapa enhetliga smaker, intressen och åsikter.

Media marknadsför konstant vissa trender och moden. De flesta av dem har att göra med lättsinniga, onödiga och till och med löjliga livsstilar. De övertygar människor om att ett specifikt agerande är vad som är i mode.

9. Mediakontroll som får oss att klandra oss själva

En annan strategi för mediakontroll är att få människor att tro att de endast har sig själva att skylla för sina problem. Alla dåliga saker som sker är helt och hållet på grund av dem. Det är så man får dem att tro att deras omgivning är perfekt, och om det är något som är fel så är det deras eget fel.

Därför försöker människor passa in i sin omgivning, och känner sig sedan skyldiga när det inte går helt perfekt. All ilska som systemet orsakar lägger de på sina egna axlar och klandrar sig själva i all oändlighet.

10. Att känna människor bättre än de känner sig själva

Under de senaste decennierna har vetenskapen gett oss tillgång till kunskap om mänsklig biologi och psykologi. Men denna information finns fortfarande inte tillgänglig för många människor.

Den styrande handen

Endast en liten del av informationen når någonsin allmänheten. Samtidigt har eliten all denna information och använder den som de vill. Återigen kan vi se hur okunnighet gör det enklare för makthavarna att kontrollera samhället.

Målet med dessa strategier för mediakontroll är att göra världen till vad de mäktigaste personerna vill att den ska vara. De blockerar allas kritiska tänkande och frihet. Men det är vårt ansvar att sluta vara passiva och låta dem kontrollera oss. Vi måste kämpa emot.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.