Priset av stress hos föräldrar: tips och råd

Att uppfostra ett barn är mer stressigt nuförtiden, speciellt då föräldrarna utsätts för allt fler krav än förr.
Priset av stress hos föräldrar: tips och råd
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns ingen tvekan om att det är fantastiskt att ha barn, men priset av stress hos föräldrar kan ha förödande konsekvenser.

Faktum är att man även kan säga att uppfostring av barn är som att springa ett maraton.

Då en kvinna är gravid får hon ofta höra att stress är en riskfaktor och att detta kan påverka bebisens utveckling. En kvinnas liv förändras dock mycket efter att barnet har fötts och det är inte enkelt att undvika stress.

En stor del av stressen kommer från en trend: att barnen har alltför många aktiviteter. I många fall så gör dessa att föräldrarna känner ännu mer skuldkänslor då de inte kan tillbringa tid med sina barn.

Kvinna på jobbet.

Råd för att undvika stress hos föräldrar

Då ett barn har fötts så är det väldigt få föräldrar som vet hur man hanterar stressen eller hur man undviker att skapa en stressig miljö i hemmet.

Faktum är att många tror att de kommer lära sig detta under processen, så det är oftast ingen som bemödar sig med att förklara hur man ska göra. Om föräldrarna å andra sidan jobbar så gör detta oftast inte saken enklare.

Detta faktum är i sig redan stressande. Många experter rekommenderar dessutom andra vanor som kan göra allt ännu mer krävande, som att låta den nyfödde sova i föräldrarnas rum men inte i föräldrarnas säng.

Modern måste också vara försiktig med vad hon äter om hon ammar. Det finns även en vanlig uppfattning att om mamman går tillbaka till jobbet för tidigt så älskar hon inte sitt barn tillräckligt mycket.

Men om hon inte går tillbaka till jobbet så älskar hon inte sig själv tillräckligt.

Att konstant göra saker för ditt barn

Alla dessa faktorer skapar trötthet och stress hos föräldrar; personer som letar i varje hörn för att hitta lite tid att återhämta sig.

Så snart som barnen är så pass gamla att de börjar med musiklektioner, idrott eller att lära sig ett nytt språk så kan stressen öka ännu mer.

Man skjutsar dem till deras aktiviteter, man hämtar dem, man håller sig uppdaterad gällande deras scheman… Dessa aktiviteter kräver inte bara tid utan även ekonomiska resurser för att betala själva aktiviteterna.

Ibland kanske föräldrarna frågar sig “Kan jag betala för att mina barn ska få bättre utbildning?”, vilket leder till att familjebudgeten stramas åt och att man måste arbeta fler timmar för att ha pengar för sagda aktiviteter.

Det sanna priset av stress hos föräldrar

Att vara stressade under långa tidsperioder påverkar hälsan. Magvärk, huvudvärk och muskelsmärtor börjar uppstå.

De konsekvenser som uppstår i det långa loppet är ännu farligare och kan vara bland annat högt blodtryck, hjärtsjukdomar, ångest och depression.

Detta har att göra med föräldrarnas hälsa, men faktum är att föräldrarnas stress också påverkar barnen. Då modern är gravid så kan hennes stress påverka fostrets hälsa.

Faktum är att en studie rörande denna aspekt har visat att moderns stress under graviditeten kan påverka barnets fysiologi och mentala stabilitet.

Barn med föräldrar som är stressade och har ångest tenderar att överföra detta till nästa generation. Det verkar också som att en väldigt kontrollerad uppväxt förstärker ångesten ännu mer.

Pojke som sitter i trappan.

Du behöver inte ha bråttom för att vara en bra förälder

Enligt denna information så är den uppenbara slutsatsen att stressade föräldrar kan verka vara en fara för dem själva och sina barn.

Alltför många aktiviteter och alternativ kan vara kontraproduktivt för ett barn om det känner sig stressat.

Det är då kanske dags att ta det lugnt och omvärdera allt igen. Det kanske inte är nödvändigt med så många aktiviteter eller så kanske du kan byta ut dem mot mer avslappnade alternativ.

Du kanske tycker att aktiviteterna som är närmast hemmet inte är de bästa, men tänk på att din familjs fysiska och mentala hälsa är viktigare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • LoBue, Vanessa (2019) The Cost of Parental Stress. Does the push for hands-on, intensive parenting come at too high a cost? Psychology Today. Recuperado de https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-baby-scientist/201905/the-cost-parental-stress
  • Parkes, A., Sweeting, H., & Wight, D. (2015). Parenting stress and parent support among mothers with high and low education. Journal of family psychology : JFP : journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43), 29(6), 907–918. doi:10.1037/fam0000129
  • Kaplan, L. A., Evans, L., & Monk, C. (2008). Effects of mothers’ prenatal psychiatric status and postnatal caregiving on infant biobehavioral regulation: can prenatal programming be modified?. Early human development, 84(4), 249-256.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.