7 sätt att ge barn en fridfull barndom – från graviditeten

7 sätt att ge barn en fridfull barndom – från graviditeten
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Stress påverkar alla, oavsett ålder. Barn känner sig också stressade, till och med innan de föds. Därför är det viktigt att ge barn en fridfull barndom. Men hur gör man?

Faktorer som utlöser stress hos barn tenderar att vara svårare för vuxna att uppfatta, men de är väldigt utmanande för barnen. Man måste alltså känna till dessa faktorer för att kunna motverka dem.

Barn har många stressfaktorer i sina liv. Att lämna föräldrarna för att gå till skolan, skällas ut av lärare, bråka med vänner på rasten, tvingas äta saker de inte gillar, lära sig att sova ensamma, etc.

Dessa är vardagliga problem för barn, och de måste lösa dem med begränsade verktyg och resurser. Barn har inte mognaden att hantera dessa typer av stressmoment på egen hand.

En stressfri graviditet för att ge barn en fridfull barndom

Michel Odent – en välkänd fransk förlossningsläkare – har ägnat sitt liv åt att studera hur graviditet och födsel påverkar barns känslomässiga utveckling.

Dr Odent tror att det känslomässiga tillståndet hos den gravida modern spelar en avgörande roll för detta.Han säger faktiskt att det har mer inflytande än barnets egna känslomässiga tillstånd under det första året.

Hans teori visar att alla externa faktorer som stressar modern får konsekvenser för den ofödda bebisen.

“Det är viktigt att ta hand om och skydda den gravida kvinnans känslomässiga tillstånd. Hon bär trots allt på en framtida generation. Den fysiska och känslomässiga hälsan hos ofödda bebisar beror på hennes välmående och känslomässiga balans.”

-Michel Odent-

Att ge barn en fridfull barndom börjar under graviditeten

Under graviditeten kan en kvinna känna sig nervös, oroad eller obekväm. Hon måste genomgå tester, vilka inte är skadliga för bebisen, men som kan vara stressiga.

Om stressen pågår under en längre period kan den dock leda till fysisk och mental skada hos mamma eller bebis.

Var försiktig med teratogen

Miljön i livmodern innan förlossningen är mycket mer konstant än den externa världen. Men det finns miljömässiga faktorer som kan påverka embryot och störa dess utveckling.

Vi kallar detta för en teratogen effekt. Barn som utsätta för dessa faktorer, direkt eller indirekt, kan drabbas av strukturella eller funktionsmässiga abnormiteter. Detta gäller under graviditeten såväl som efter.

Konsekvenserna kan vara allvarliga, inklusive låg födelsevikt, för tidig födsel, födelsedefekter och till och med döden. Föräldrar och samhället måste jobba hårt för att skapa en säker miljö för fosterutveckling.

Några av de faktorer som kan leda till teratogena effekter är psyko-aktiva substanser. Den mest välkända effekten av nikotin under graviditeten är låg födelsevikt, men det kan även leda till missfall.

Strålning, miljömässiga föroreningar samt bakterie- och parasitsjukdomar som toxoplasmos, vattkoppor och påssjuka är också farliga.

Rätt näringsintag för modern

En balanserad kost för modern innan och under graviditeten är viktigt för rätt utvecklingDen hjälper barnet att utvecklas i livmodern och förbereder det på förlossningen.

Moderns näringsmässiga tillstånd innan graviditeten påverkar faktiskt bebisens vikt i högre utsträckning än hur mycket hon går upp under graviditeten.

Om den gravida kvinnan lider av näringsbrister så kan det vara svårt att uppnå en fridfull och stressfri graviditet. Några effekter av näringsbrist på bebisen är sänkt immunförsvar och inkomplett utveckling av nervsystemet.

Naturlig och fridfull födsel

För en bebis är födseln en mycket stressig och “traumatisk” upplevelse (Otto Rank 1923). Bebisen måste gå från att vara skyddad i livmodern till världen utanför, där den måste andas på egen hand.

Den måste även anpassa sig till lägre temperaturer och förändringar i ljud och ljus. Helt plötsligt måste barnet vara någorlunda självständig.

Vetenskaplig forskning visar att en naturlig förlossning är hälsosammare för modern och bebisen.

Vid naturliga förlossningar behövs inte syntetiska hormoner, och syntetiskt oxytocin (Pitocin) kan t.ex. leda till svårigheter vid förlossningen.

Men även när man inte gör några ingripanden så kommer bebisen påverkas av sin nya omgivning.

Nyfödd bebis

Att ge ett barn med en fridfull barndom är att skapa fördelaktiga omständigheter för dess utveckling. Efter födseln är det viktigt att bebisens interna regleringssystem anpassar sig till den nya miljön.

Hudkontakt under den första timmen

Efter förlossningen kommer en period som kallas “exterogestation”, som är de första nio månaderna i barnets liv. Under detta skede fortsätter bebisen utvecklingen som påbörjades i livmodern.

Modern blir bebisens fysiologiska och känslomässiga regulator. Det är därför det är viktigt att hon är uppmärksam på känslorna hon förmedlar till bebisen. Om modern är stressad kan bebisen reproducera samma giftiga svar.

Mamma med bebis

Stödnätverk av vuxna

När barnet växer så växer även dess relationer och inre krets av vänner. Barnet måste därför ha en grupp av vuxna som utgör ett nätverk av skydd och stöd.

Det innebär inte att vuxna ska överbeskydda barnet, utan endast att det ska ha en källa för stöd som det kan vända sig till i svåra situationer.

Istället för att bli hyperkänsligt mot stress kommer dess barndom låta det utveckla motståndskraft och förmågan att övervinna motgångar.

Om barnet har ett stressvar av någon anledning så måste den primära vårdnadsgivaren agera som en stötdämpare. Det innebär att barn som inte har detta stödnätverk kommer lida mer av stressiga situationer.

Barn behöver en vuxen som ger dem kärlek, omvårdnad och skydd. Endast denna typ av barriär mot stress kommer säkerställa att man kan ge barn en fridfull barndom.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.