Svårigheterna som personer med AST möter på arbetsplatsen

Arbetsplatsen innebär ytterligare ett antal utmaningar för personer med autismspektrumtillstånd. I den här artikeln utforskar vi de största svårigheterna och vad som kan göras för att hjälpa drabbade i detta avseende.
Svårigheterna som personer med AST möter på arbetsplatsen
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Det uppskattas att cirka två procent av vuxna har autismspektrumtillstånd (AST). De miljontals människor i världen som har detta tillstånd lider ofta av konsekvenserna av bristande medvetenhet och socialt stöd. Mer specifikt kan deras svårigheter att klara sig i arbetslivet vara omfattande och avsevärt påverka deras livskvalitet. Av denna anledning vill vi idag prata om erfarenheterna hos personer med AST på arbetsplatsen.

Att ha betalt arbete eller regelbundna aktiviteter är oerhört fördelaktigt för oss alla. Det får oss att känna oss användbara, värdefulla och självförsörjande. Det är samma sak för personer med autism. Men svårigheterna de möter i sitt jobbsökande skiljer sig en del från de som den övriga befolkningen möter.

Kvinna på jobbet
En ostrukturerad arbetsmiljö kan orsaka stort obehag hos personer med AST.

Autism och anställningsbarhet

Personer med autism saknar inte nödvändigtvis färdigheter. Faktum är att de kan ta många olika roller. För vissa positioner är deras kompetens dessutom mer passande än den hos resten av befolkningen. Problemet ligger i frånvaron av stöd, anpassningar och förståelse från organisationer och företag.

Svårigheterna för individer med autism visar sig redan när det kommer till att hitta ett jobb. Faktum är att det har observerats att mellan 76 och 90 procent av vuxna med AST är arbetslösa. Det finns olika orsaker till dessa alarmerande siffror. De sträcker sig från högre andel avhopp från skolan och brist på yrkesvägledning till aktiv och passiv diskriminering. Dessutom överväger vissa organisationer inte ens att anställa personer med den här profilen. Om de trots allt gör det kan de ofta inte anpassa sig till deras behov och önskemål.

Därför kämpar personer med AST på sina arbetsplatser och det slutar ofta med att de säger upp sig. På grund av deras oförmåga att uppnå varaktig sysselsättning är de dömda till den ekonomiska och känslomässiga instabilitet som detta medför. Men vilka specifika svårigheter möter individer med AST på arbetsplatsen?

Svårigheter för personer med AST på arbetsplatsen

Även om autismspektrumet är mycket heterogent och graden av funktion varierar avsevärt från en individ till en annan, är dessa några av de största utmaningarna som uppstår i arbetsmiljöer:

Sensorisk överbelastning

Hjärnan hos personer med autism är överkänslig för yttre stimuli. Av denna anledning kan faktorer som belysning, buller eller hektiska miljöer utlösa ångest och obehag hos dem.

Trots det faktum att de flesta människor lätt anpassar sig till dessa delar av miljön, uppnår de som har AST inte denna sensoriska anpassning. Följaktligen känner de sig alltmer överväldigade och överbelastade. Detta genererar inte bara stort känslomässigt obehag utan påverkar också deras produktivitet och förmåga att fungera socialt.

Därför kan en arbetsmiljö där dessa aspekter inte går att påverka vara extremt utmanande för dem.

Interpersonella svårigheter

Social kognition är ett av de viktigaste problemområdena vid AST. Individen kan till exempel ha svårt att umgås med sina chefer och kollegor (i och utanför arbetet) och att förstå företagets policy.

Dessutom tenderar personer med AST att gilla att komma till saken och tycker inte om att behöva navigera genom ett hav av subtiliteter och implicita och improduktiva sociala konventioner, sådana som ofta förekommer i arbetsmiljöer. Det kan också vara svårt för dem att arbeta som ett team och följa de riktlinjer som andra människor sätter upp.

Brist på struktur

Autismens kognitiva inflexibilitet gör anpassningen till förändring till en stor utmaning. Således kan en dåligt strukturerad miljö, där det inte finns några fasta positioner, där flera tilldelade uppgifter samexisterar, och där allt är överdrivet dynamiskt och oförutsägbart orsaka dem stort obehag.

Samtidigt kan personer AST som har fungerat perfekt i sin yrkesroll hittills sluta göra det om det sker förändringar i dynamiken. Faktum är att omständigheter som för många knappast ens skulle uppfattas som en olägenhet, blir ett problem som är oöverstigligt för dem.

Att smälta in på arbetsplatsen är ett problem för personer med AST

Ett annat av problemen som personer med autism möter på arbetsplatsen är utmattningen som orsakas av att hela tiden behöva smälta in.

Tänk dig att behöva spela en roll i en teaterföreställning i åtta timmar i sträck, att hela tiden behöva låtsas och tvinga dig själv att vara och göra det du inte vill. För personer med AST är detta behov av att kamouflera sig för att passa in utmattande och de kan behöva en lång återhämtningsperiod efteråt.

Man med stressigt jobb
Människor med AST tröttnar ofta på att försöka smälta in i arbetsmiljöer.

Hur man hjälper personer med AST på arbetsplatsen

Kort sagt, personer med AST måste dagligen möta intensiva stimuli som attackerar deras sinnen, sociala interaktioner som är svåra att navigera och förändringar som är abrupta och överväldigande i arbetsmiljön. Dessutom måste de gå in i en roll som inte faller sig naturlig för dem. Så det är lätt att förstå varför det är så utmanande för dem att behålla ett jobb.

För att förhindra att detta inträffar bör man på skolstadiet ge vägledning så att personer med AST kan göra bra yrkesval. Det är faktiskt avgörande att de väljer jobb som passar deras behov, intressen och personliga förmågor.

Vidare bör organisationer vara mer medvetna och lyhörda för dessa utmaningar och svårigheter och erbjuda vissa anpassningar och stöd. Att till exempel reducera miljöns sensoriska stimulans, erbjuda strukturerade arbetsinstruktioner, kommunicera direkt och ge dessa personer möjlighet att arbeta självständighet, skulle vara utmärkta bidrag.

Kort sagt, om företagen tog hand om och stödde den psykiska hälsan hos sina anställda, skulle dessa arbetssvårigheter minska avsevärt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.