Vuxna med autism: utmaningar för välbefinnande

Människor med autismspektrumstörning representerar nära 1 % av befolkningen. Vuxna med autism, förutom att de kan behöva bättre social omvårdnad, kan också behöva viss psykologisk hjälp för att förbättra sin livskvalitet.
Vuxna med autism: utmaningar för välbefinnande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När människor pratar om autismspektrumstörning (ASD) är det ganska vanligt att de tänker på utmaningar och behov hos barn som lider av det. Vi vet att tidig upptäckt förbättrar deras utveckling och livskvalitet. Men hur är det när det gäller vuxna med autism? Vilka behov, stöd och strategier har en vuxen man eller kvinna med detta neurobiologiska tillstånd?

Eftersom forskare förbättrade diagnoskriterierna under 1990-talet är det nu inte bara möjligt att identifiera barn med ASD i skolan. Många vuxna kan nu också hitta förklaringar till sitt beteende. Till slut kan de nu hitta en förklaring till sina särdrag och ursprunget till sina personliga begränsningar. En sak är klar: detta är en störning med ett mycket brett spektrum av egenskaper och behov.

Vissa vuxna med autism har Retts syndrom, andra Aspergers. Vuxna med autism kan vara mycket funktionella. De kan också vara väldigt beroende av andras hjälp samt ha allvarliga kommunikativa begränsningar, problem med sociala interaktioner och uppvisa repetitiva beteenden. Oavsett symtom är det en sak man bör hålla i åtanke. Psykologisk uppmärksamhet, social hjälp och rätten till inkludering är viktiga i vården av dessa individer. Att det finns vuxna med detta tillstånd är en verklighet som borde vara synlig för att garantera den respons de behöver. Endast på detta sätt når de det välbefinnande som alla människor förtjänar.

Statistik visar att nära 1 % av befolkningen har någon form av störning inom autismspektrumet. Tidig upptäckt och tillräckligt psykologiskt stöd kan drastiskt förbättra framtiden för denna grupp i vårt samhälle.

Block på papper stavar ordet ”autism”

Vuxna med autism: vilka är deras behov?

Det är viktigt att veta att vuxna med autism traditionellt sett inte har studerats tillräckligt, vilket innebär en brist av förståelse i nuläget. Faktum är att de har försummats. Lyckligtvis har forskare börjat visa mer intresse för detta område under de senaste åren. Nu har vetenskapen mer statistik, mer resurser och mer kunskap, om än inte tillräckligt.

Allt leder mot ett huvudmål: att erbjuda individuell expertis till varje person baserad på dennes enskilda behov. Det finns emellertid ett problem med rådande praxis. Många vuxna som är högfunktionella vet inte ens om att de lider av tillståndet.

Dessa är självständiga individer med ansvar över arbete och större projekt som ibland känner att något i dem går åt fel håll. Faktum är att problem med social interaktion, överkänslighet för stimulering och ångest allvarligt begränsar deras livskvalitet. Det är också viktigt att veta att det inte finns två personer med ASD som uppvisar exakt samma karaktärsdrag.

Ändå, och utöver det unika i varje enskilt fall, påverkar autism hos vuxna deras dagliga liv. Tidigt upptäckande samt personlig behandling kan leda till förändringar, förbättringar och välbefinnande.

Låt oss titta på några speciella utmaningar och typer av hjälp dessa människor kan behöva.

Rådgivning med psykologer specialiserade på vuxna med autism

Om du har en vuxen familjemedlem med autism eller misstänker att du kan befinna dig i spektrumet, är det bäst att konsultera en expert på området. Vad kan en utbildad psykolog göra för dig?

 • För det första kan en utbildad psykolog utvärdera patienten för att identifiera både styrkor samt kognitiva, beteendemässiga och emotionella behov hos den vuxna med autism.
 • En terapeut kan också genomföra intervjuer med personer som finns i patientens dagliga liv.
 • Terapeuten kan göra vissa tester för att utesluta andra orsaker.
Terapi är ett bra första steg för att behandla vuxna med autism

Vuxna med autism och typer av terapi

Psykologisk intervention hos en vuxen med autism beror alltid på dennes specifika behov. Terapeuter hjälper vanligtvis patienter att arbeta med dessa aspekter:

 • För det första att öva kommunikationsutbildning och sociala förmågor.
 • Behandling hjälper dem att utveckla samt förbättra vardagslivet.
 • Psykologen kan hjälpa dem att ändra vissa beteenden för att hjälpa till med gruppintegration, välbefinnande och socialt beteende.
 • Patienten får träna funktionella rutiner för att uppnå större säkerhet och autonomi.
 • Den vuxna med autism kan får hjälp att söka sig ut i arbetslivet.
 • Det kan också vara viktigt att hjälpa till med ångest eller humörstörningar som exempelvis depression. Denna typ av störning innebär ofta att patienter är tvungna att hantera flera olika känslomässiga utmaningar. I dessa fall är kognitiv beteendeterapi mycket användbar.
 • Likaså är individuell psykoterapi också en viktig aspekt. En man eller kvinna med ASD kan behöva förbättra sina romantiska, familje- eller arbetsrelaterade relationer.
 • Slutligen har vissa vuxna med autism allvarligare kognitiva problem. De kan ha beteendeproblem som kräver psykologiskt stöd.

Familjestöd och den lokala miljön

Sist men inte minst, att hantera vuxna med autism måste infatta hänsyn till deras familjemiljö. Fäder, mödrar, partner, barn… att veta hur man ska agera eller helt enkelt bara förstå störningen är ett viktigt steg för att förbättra patienternas liv.

Sammanfattningsvis representerar psykologin ett viktigt dagligt stöd. Den kan också hjälpa till att utrota rädsla, tvivel, ångest och stress. I huvudsak är den personliga verkligheten för denna stora samling av människor i vårt samhälle komplex och unik. Tack och lov kan resurser, strategier och experter hjälpa till att förenkla tillvaron samt erbjuda bättre livskvalitet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.