Vad är syftet med borgen i de länder som har detta?

Vi har alla hört om borgen, men vad är syftet med detta?
Vad är syftet med borgen i de länder som har detta?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det främsta syftet med borgen är att se till att den anklagade kontrolleras och inte försvinner innan en rättegång kan hållas.

Man kan definiera andan med borgen som något mellan frihet och ett fängelsestraff, nästan som en villkorlig dom.

Det är även viktigt att man är medveten om att borgen alltid hänger på acceptansen av vissa skyldigheter.

Person bakom galler.

Varför släpps någon mot borgen?

Som vi har nämnt ovan så är borgen en försiktighetsåtgärd. En domare förelägger borgen då det finns en relativt hög chans att personen har begått brottet ifråga.

För att kunna hålla koll på den anklagade innan och efter rättegången så kommer domaren att använda åtgärder, som provisorisk häktning eller förvar.

Detta innebär ofta en avsevärd begränsning av personens frihet och rörelsefrihet.

Det är dock inte alltid nödvändigt att använda sig av sådana allvarliga åtgärder. Då domaren anser att den anklagade antagligen inte kommer fly så kan man komma överens om andra åtgärder.

Domaren gör också detta för att undvika onödiga dyra alternativ, som provisoriskt frihetsberövande.

En domare kommer ta ett beslut rörande den specifika situationen. En person som inte är medborgare kommer antagligen inte att släppas mot borgen, eftersom det är större risk att personen ifråga lämnar landet.

De juridiska aspekterna och syftet med borgen

Det juridiska ramverket när det gäller borgen kan skilja sig från land till land, men tenderar att följa en liknande procedur.

De främsta kännetecknen hos borgen är:

  • Instrumentell. Anledningen till detta är att det finns en relation mellan brottet och den anklagade, och det fungerar som en förebyggande åtgärd.
  • Föränderlig. Anledningen till detta är att förändringar kan uppstå och alternativa åtgärder kan tas när som helst under processen.
  • Rätten bestämmer. Det är bara domaren som kan bestämma vilka försiktighetsåtgärder som bör tas.
  • Temporär. Anledningen till detta är att borgen kan förändras eller avslutas beroende på de handlingar som fick den att användas.

Denna sista del är speciellt viktig. Anledningen till detta är att en domare måste släppa de åtalade om det visar sig att de är oskyldiga, vilket därmed leder till att försiktighetsåtgärderna inte behövs.

Klubba och bok.

Skyldigheter med borgen

Då borgen utfärdas så kan domstolarna begära en betalning. En domare kommer bestämma detta baserat på hur allvarligt brottet är samt personens sociala status och bakgrund.

Rätten kan också ta i beslag en persons pass eller körkort.

I vissa situationer så måste den åtalade periodiskt inställa sig hos domaren. Detta är en kontrollåtgärd som en domare kan besluta om. En domare kommer besluta rörande frekvensen hos dessa möten.

Rätten kan även beslagta den anklagades egendom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.